Διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για ατυχήματα - δυστυχήματα σε εξορυκτικές δραστηριότητες

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7384bc8c-7ce3-41b8-b2c1-470f21bfd85a 224517

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη διενέργεια διενεργείται αυτοψίας, μετά από ατύχημα ή δυστύχημα σε εξορυκτικές δραστηριότητες, για την εξακρίβωση των συνθηκών, κάτω από τις οποίες συνέβη και την διαπίστωση τυχόν παραβάσεων του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ), καθώς και της σχετικής νομοθεσίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Σε περίπτωση ατυχήματος ή δυστυχήματος, η Διεύθυνση του έργου όπου έγινε το συμβάν, πρέπει, μεταξύ των άλλων, να φροντίζει, ανάλογα με την περίπτωση, για τα παρακάτω:

α) Να παρασχεθούν άμεσα, για τις περιπτώσεις των παρ. 1 εδ. α΄ και παρ. 2 εδ. α΄ του άρθρου 96 του ΚΜΛΕ, οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες από το υγειονομικό προσωπικό ή το συνεργείο διάσωσης, να μεταφερθούν στο ιατρείο και να ειδοποιηθεί ο ιατρός εργασίας. Εφόσον ο ιατρός γνωματεύσει ότι απαιτείται νοσοκομειακή περίθαλψη, πρέπει να γίνει άμεση αποστολή των τραυματιών στο νοσοκομείο ή κλινική.

β) Να ειδοποιηθεί εντός 24 ωρών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.3850/2010, η επιτόπια Αστυνομική αρχή, ο ασφαλιστικός φορέας στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος, καθώς και το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων. Η ειδοποίηση του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων γίνεται οπωσδήποτε από τη Διεύθυνση του έργου, τηλεφωνικά ή με email στην οποία πρέπει, για τις περιπτώσεις της παρ. 1 εδ. α΄ και παρ. 2 εδ. α΄ του άρθρου 96 του ΚΜΛΕ. Στην ειδοποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνονται απαραίτητα, μεταξύ άλλων, ο χρόνος, η θέση και το είδος του συμβάντος, τα στοιχεία και η ιδιότητα κάθε τραυματία, καθώς και η κατάστασή του, μετά το συμβάν, εφόσον υπάρχει σχετική ιατρική γνωμάτευση μέχρι τη στιγμή αποστολής της αναγγελίας. Για τις περιπτώσεις της παρ. 1 εδ. β΄ και παρ. 2 εδ. β΄ του άρθρου 96 του ΚΜΛΕ, πρέπει ειδικά να αναφέρονται τα στοιχεία του μέρους του έργου ή λοιπών έργων ή χώρων κ.λπ. που έπαθαν βλάβη ή καταστράφηκαν, καθώς και η κατάστασή τους μετά το συμβάν.

γ) Να διακοπεί άμεσα, σε περίπτωση δυστυχήματος, κάθε εργασία στη θέση του συμβάντος, ώστε να μείνει αναλλοίωτη μέχρι την άφιξη του πραγματογνώμονα/Επιθεωρητή Μεταλλείων του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η επέμβαση για τη διάσωση εργαζομένων ή την πρόληψη καταστροφής των έργων ή χώρων κ.λπ., ή την αποτροπή νέων δυστυχημάτων. Σε γειτονικούς χώρους του έργου, μπορεί να συνεχιστεί η εργασία ή λειτουργία ή χρήση, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος επίδρασης της θέσης του δυστυχήματος ή αλλοίωσης των στοιχείων και συνθηκών.

δ) Να επισημανθούν, σε περίπτωση δυστυχήματος, οι αυτόπτες μάρτυρες και να ειδοποιηθούν ότι δεν πρέπει να απομακρυνθούν από την περιοχή, για ένα δεκαήμερο, από την ημέρα του συμβάντος.

Οι μάρτυρες αυτοί, πρέπει να τεθούν στη διάθεση πραγματογνώμονα/Επιθεωρητή Μεταλλείων του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων, στον οποίο πρέπει επίσης να δοθεί και κάθε δυνατή βοήθεια για την εκτέλεση της εργασίας του.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Έντυπο Αναγγελίας Εργατικού Ατυχήματος.

Σημειώσεις

Από την κείμενη Νομοθεσία, δεν απαιτείται απαραίτητα κάποιο τυποποιημένο έγγραφο, αλλά στην αναγγελία θα πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά η ημερομηνία, η ώρα, η θέση και το είδος του συμβάντος, τα στοιχεία και η ιδιότητα κάθε τραυματία, καθώς και η κατάστασή του, μετά το συμβάν. Απαραίτητα να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του εργοδότη και του εκμεταλλευτή, το ονοματεπώνυμο του αρμοδίου προσώπου επικοινωνίας, καθώς και τηλέφωνα επικοινωνίας.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διενέργεια αυτοψίας μετά από ατυχήματα ή δυστυχήματα σε μεταλλεία και λατομεία

      Επίσημος τίτλος

      Διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για ατυχήματα - δυστυχήματα σε εξορυκτικές δραστηριότητες


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση, Ηλεκτρονική ειδοποίηση / Ενημέρωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, Τηλεφωνική επικοινωνία, email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας είναι το συμβάν να έχει λάβει χώρα από όποια αιτία στη διάρκεια της εργασίας ή λόγω της λειτουργίας του έργου ή γενικότερα λόγω της μεταλλευτικής ή λατομικής δραστηριότητας.

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 58 132 2017 160 Α

       Περιγραφή Στην παράγραφο 2, εδ. (δ), περιπτ. (δδ) του άρθρου 58 ορίζεται η αρμοδιότητα για την διενέργεια αυτοψιών και η σύνταξη εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης, για ατυχήματα - δυστυχήματα σε μεταλλεία και λατομεία καθώς και σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας των ορυκτών, που βρίσκονται εντός των μεταλλευτικών ή των λατομικών χώρων αντίστοιχα

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100160

      • Υπουργική Απόφαση 96 - 99 ΑΡΙΘ.: Δ7/Α/ΟΙΚ.12050/2223/23-06-2011 2011 1227 Β

       Περιγραφή Στα ως άνω άρθρα περιγράφονται αναλυτικά τα ειδικά καθήκοντα του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου ή Νοτίου Ελλάδος. Ειδικότερα μετά την ενημέρωση για το συμβάν, γίνεται αξιολόγησή του και λαμβάνεται, το συντομότερο δυνατό, η απόφαση για τη διενέργεια ή μη, σχετικής πραγματογνωμοσύνης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201227

      • 1 Παραλαβή αναγγελίας εργατικού ατυχήματος ή δυστυχήματος σε εξορυκτική δραστηριότητα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αναγγελία του ατυχήματος ή δυστυχήματος σε εξορυκτική δραστηριότητα αποστέλλεται στο Σώμα Επιθεώρησης Βορείου ή Νοτίου Ελλάδος (ΣΕΒΕ ή ΣΕΝΕ) από τον αρμόδιο φορέα εκμετάλλευσης, εντός 24 ωρών από το συμβάν και σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού ή θανατηφόρου δυστυχήματος, άμεσα. Ταυτόχρονα ο φορέας του έργου πρέπει να ενημερώσει και το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα. Είναι δυνατόν η ενημέρωση της υπηρεσίας για το συμβάν να γίνει από το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα. Στην ειδοποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνονται απαραίτητα, μεταξύ άλλων, ο χρόνος, η θέση και το είδος του συμβάντος, τα στοιχεία και η ιδιότητα κάθε τραυματία, καθώς και η κατάστασή του, μετά το συμβάν, εφόσον υπάρχει σχετική ιατρική γνωμάτευση μέχρι τη στιγμή αποστολής της αναγγελίας. Η αναγγελία χρεώνεται στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων για τον περαιτέρω χειρισμό.

       Σημειώσεις Η αναγγελία υποβάλλεται με κάθε πρόσφορο μέσο, ήτοι ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, για το ΣΕΒΕ στο tem.seve@prv.ypeka.gr, ταχυδρομικώς στην ταχυδρομική διεύθυνση Κουντουριώτου 6 και Φωκαίας, Τ.Κ. 546 25 Θεσσαλονίκη και για το ΣΕΝΕ στην ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. Μεσογείων 119 Αθήνα 11526 ή στο e mail: emne@prv.ypeka.gr. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις ή αδυναμίας αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αναγγελία μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά στο 2310279090 για το ΣΕΒΕ και στο 2131513194 για το ΣΕΝΕ.

       Όχι Όχι


      • 2 Ανάθεση σε αρμόδιο Επιθεωρητή Μεταλλείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αναγγελία του συμβάντος ανατίθεται σε Επιθεωρητή Μεταλλείων του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων (ΤΕΜ).

       Όχι Όχι


      • 3 Αξιολόγηση του συμβάντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της αναγγελίας του συμβάντος και κυρίως την ενημέρωση από τη Διεύθυνση του Έργου, τον Επιβλέποντα Μηχανικό, το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα κλπ, γίνεται αξιολόγηση του ατυχήματος και αποφασίζεται η διενέργεια αυτοψίας ή όχι.

       Σημειώσεις Το ΤΕΜ κατά περίπτωση μπορεί να αναζητήσει πρόσθετες πληροφορίες τηλεφωνικά από τους προαναφερόμενους φορείς, προκειμένου να αξιολογήσει πληρέστερα το συμβάν.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαπίστωση ατυχήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία το συμβάν δεν αξιολογείται ως δυστύχημα κατά την έννοια του αρ. 96 του ΚΜΛΕ, αλλά ως ατύχημα. Στην περίπτωση αυτή εξετάζονται τυχόν ελλείψεις ή παραλήψεις, οπότε δίνονται γραπτές εντολές προς το φορέα εκμετάλλευσης για συμμόρφωση και τήρηση των σχετικών διατάξεων προς αποφυγή ατυχημάτων στο μέλλον και ζητείται η λήψη πρόσθετων μέτρων εντός προθεσμίας.

       Σημειώσεις Σημειώνεται ότι ατύχημα σε κάθε εξορυκτική δραστηριότητα, θεωρείται κάθε τραυματισμός ανθρώπου που προέρχεται, από όποια αιτία στη διάρκεια της εργασίας ή λόγω της λειτουργίας του έργου ή γενικότερα λόγω της μεταλλευτικής ή λατομικής δραστηριότητας, ακόμα και μετά τη διακοπή της και μέχρι τη λήψη των μέτρων του άρθρου 86 παρ. 7 εδ. α΄ του ΚΜΛΕ. Ατύχημα επίσης θεωρείται και κάθε βλάβη ή καταστροφή μέρους του έργου ή γειτονικού έργου που ανήκει σε άλλον εκμεταλλευτή, που οφείλεται στις αιτίες που αναφέρονται παραπάνω και επιφέρει προσωρινή διακοπή λειτουργίας ή εκμετάλλευσης. Έννοια - ορισμός δυστυχήματος κατά το άρθρο 96 του ΚΜΛΕ, ήτοι "Δυστύχημα χαρακτηρίζεται το, σύμφωνα με την παρ. 1 εδ. α’ αυτού του άρθρου, συμβάν που επιφέρει σοβαρό τραυματισμό ή ακρωτηριασμό ή θάνατο ατόμου. Δυστύχημα επίσης χαρακτηρίζεται και κάθε, σύμφωνα με την παρ. 1 εδ. β’ αυτού του άρθρου, σοβαρή βλάβη ή καταστροφή, που επιφέρει μακροχρόνια διακοπή της λειτουργίας ή εκμετάλλευσης ή χρήσης των έργων. 3. Ο χαρακτηρισμός ενός συμβάντος σαν ατυχήματος ή δυστυχήματος και ο καθορισμός του είδους του, γίνεται με βάση τα διαθέσιμα σχετικά στοιχεία. Είναι δυνατόν ανάλογα με τα στοιχεία και τις συνθήκες που έλαβε χώρα το συμβάν να αποφασιστεί ότι πρέπει να διενεργηθεί αυτοψία.

       Ναι Όχι


      • 5 Επιβολή μέτρων ή κυρώσεων προς το φορέα εκμετάλλευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση που από τα στοιχεία του συμβάντος διαπιστωθεί ότι δεν λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ή αυτά κρίνονται ανεπαρκή, τότε μπορεί κατά περίπτωση να επιβληθούν διοικητικές κυρώσεις (χρηματικό πρόστιμο), περιοριστικά μέτρα στην εκμετάλλευση, απαγόρευση εργασιών κλπ

       Σημειώσεις Οι εντολές όπως και η επιβολή μέτρων αποστέλλονται στον φορέα εκμετάλλευσης εγγράφως και τίθεται προθεσμία εφαρμογής τους. Στην περίπτωση επιβολής κυρώσεων ο φορέας εκμετάλλευσης καλείται σε απολογία ώστε να υποβάλει τις απόψεις του, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2690/1999.

       Ναι Ναι


      • 6 Διαπίστωση δυστυχήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία το συμβάν αξιολογείται ως δυστύχημα κατά την έννοια του αρ. 96 του ΚΜΛΕ. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει άμεσα να διενεργηθεί αυτοψία στο σημείο του συμβάντος ώστε να συγκεντρωθούν όλα τα τεκμήρια.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση δυστυχήματος θα πρέπει να διακοπεί άμεσα, κάθε εργασία στη θέση του συμβάντος, ώστε να μείνει αναλλοίωτη μέχρι την άφιξη του πραγματογνώμονα/Επιθεωρητή Μεταλλείων του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η επέμβαση για τη διάσωση εργαζομένων ή την πρόληψη καταστροφής των έργων ή χώρων κ.λπ., ή την αποτροπή νέων δυστυχημάτων

       Ναι Όχι


      • 7 Διενέργεια αυτοψίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Μετάβαση στο χώρο του ατυχήματος και διενέργεια αυτοψίας για τη διαπίστωση των συνθηκών του ατυχήματος

       Σημειώσεις Κατά την αυτοψία συγκεντρώνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το δυστύχημα. Είναι δυνατόν να ζητηθεί η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων.

       Ναι Όχι


      • 8 Σύνταξη έκθεσης αυτοψίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Αφού ληφθούν υπόψη και οι απόψεις της Αστυνομικής Αρχής, του εκμεταλλευτή ή της Διεύθυνσης του Έργου, του αρμόδιου προσωπικού επίβλεψης και επιστασίας του έργου, των εκπροσώπων των εργαζομένων, των αυτοπτών μαρτύρων και λοιπών, ανάλογα με την περίπτωση ενδιαφερόμενων, συντάσσεται έκθεση λεπτομερής αυτοψίας στην οποία αποτυπώνονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το συμβάν. Αν απαιτείται πραγματοποιείται και αναπαράσταση του τρόπου με τον οποίον έγινε το συμβάν

       Ναι Όχι


      • 9 Διαβίβαση έκθεσης αυτοψίας στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών.


       Περιγραφή Η έκθεση αυτοψίας διαβιβάζεται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών και στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα για την ολοκλήρωση της Προανάκρισης. Επίσης κοινοποιείται στην αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ειδικά στην Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών εάν το συμβάν έλαβε χώρα σε Μεταλλείο ή στην Διεύθυνση Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών αν έλαβε χώρα σε λατομείο

       Ναι Όχι


      • 10 Επιβολή μέτρων ή κυρώσεων προς το φορέα εκμετάλλευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ανάλογα με το συμβάν και αφού έγινε η αξιολόγηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα, κατά περίπτωση δίνονται οι κατάλληλες εντολές για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών, για συμμόρφωση και τήρηση των σχετικών διατάξεων προς αποφυγή ατυχημάτων στο μέλλον. Παράλληλα ζητείται η λήψη πρόσθετων μέτρων. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων επιβάλλεται χρηματική ποινή

       Σημειώσεις Οι εντολές όπως και η επιβολή μέτρων αποστέλλονται στον φορέα εκμετάλλευσης εγγράφως και τίθεται προθεσμία εφαρμογής τους. Στην περίπτωση επιβολής κυρώσεων ο φορέας εκμετάλλευσης καλείται σε απολογία ώστε να υποβάλει τις απόψεις του, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2690/1999.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.