Διενέργεια υγειονομικών, αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών για την πρόσληψη προσωπικού στα σωφρονιστικά καταστήματα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd72c4cca-b35d-4576-b06f-ffb898668f6e 724354

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Γενική Διεύθυνση Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την διενέργεια εξετάσεων Υγειονομικής καταλληλόλητας και αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών για την πρόσληψη προσωπικού των κλάδων ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης στα Σωφρονιστικά Καταστήματα

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γενική Διεύθυνση Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Παρατηρήσεις

Η πρόσληψη προσωπικού για την πλήρωση των θέσεων των κλάδων ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης υπάγεται στην αρμοδιότητα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28). Οι προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις υγειονομικές εξετάσεις και οι αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, στις οποίες υποβάλλονται οι υποψήφιοι, διενεργούνται από επιτροπές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Έκδοση ΥΑ ορισμού των μελών της Υγειονομικής Επιτροπής , της Αθλητικής Επιτροπής και των Ψυχοτεχνικών Επιτροπών


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διενέργεια εξετάσεων Υγειονομικής καταλληλόλητας και αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών για την πρόσληψη προσωπικού των κλάδων ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης στα Σωφρονιστικά Καταστήματα


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • 1 Επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις Για το διορισμό σε θέσεις των κλάδων ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης των Σωφρονιστικών Καταστημάτων πίνακας υποψηφίων που συντάσσεται από τον ΑΣΕΠ αποστέλλεται στο υπουργείο προστασίας του Πολίτη το οποίο είναι αρμόδιο για τη διενέργεια των υγειονομικών εξετάσεων και των αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών από Επιτροπές του Υπουργείου.Μετά το πέρας συντάσσεται πίνακας ικανών/μη ικανών και διαβιβάζεται στον ΑΣΕΠ για την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων

       Όχι Όχι

      • Νόμος 11 4760 2020 247 Α
      • Υπουργική Απόφαση 4119 2021 1132 Β

       Περιγραφή Λειτουργία επιτροπών υγειονομικών, αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών και τρόπος διεξαγωγής των υγειονομικών εξετάσεων, των αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών για την πρόσληψη προσωπικού και την πλήρωση των θέσεων των κλάδων ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης των Σωφρονιστικών Καταστημάτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201132

      • 1 Έκδοση ΥΑ ορισμού των μελών της Υγειονομικής Επιτροπής , της Αθλητικής Επιτροπής και των Ψυχοτεχνικών Επιτροπών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με απόφαση του Υπουργού ορίζονται τα μέλη των Επιτροπών Υγειονομικής Εξέτασης, Αθλητικών και Ψυχοτεχνικών Επιτροπών από προσωπικό με τις κατάλληλες επιστημονικές γνώσεις για να υποβάλλουν τους υποψήφιους σε υγειονομικές εξετάσεις, αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.

       Όχι Όχι


      • 2 Εκδοση ΥΑ για το καθορισμό του Προγράμματος διενέργειας Υγειονομικών, Αθλητικών και Ψυχοτεχνικών Εξετάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με την έκδοση ΥΑ καθορίζεται το Πρόγραμμα διενέργειας Υγειονομικών, Αθλητικών και Ψυχοτεχνικών Εξετάσεων των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού για την πλήρωση των θέσεων των κλάδων ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης των Σωφρονιστικών Καταστημάτων

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση ΥΑ για με Οδηγίες για την διεξαγωγή των Υγειονομικών, Αθλητικών και Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών των Υγειονομικών, Αθλητικών και Ψυχοτεχνικών Επιτροπών της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με την έκδοση ΥΑ καθορίζονται Οδηγίες για την διεξαγωγή των Υγειονομικών, Αθλητικών και Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών των Υγειονομικών, Αθλητικών και Ψυχοτεχνικών Επιτροπών της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση ΚΥΑ με τον καθορισμό αποζημίωσης μελών επιτροπών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που μετέχουν στις διαδικασίες υγειονομικών εξετάσεων καθώς και αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών για την πρόσληψη προσωπικού για την πλήρωση των θέσεων των κλάδων ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης των Σωφρονιστικών Καταστημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με την έκδοση της ΚΥΑ του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση μελών επιτροπών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που μετέχουν στις διαδικασίες υγειονομικών εξετάσεων καθώς και αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών για την πρόσληψη προσωπικού για την πλήρωση των θέσεων των κλάδων ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης των Σωφρονιστικών Καταστημάτων .

       Όχι Όχι


      • 5 Εκδόση ΥΑ καθορισμού του ψυχοτεχνικού εργαλείου για τη διενέργεια των Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών από τις Ψυχοτεχνικές Επιτροπές της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με την έκδοση της ΥΑ καθορίζεται το ψυχοτεχνικό εργαλείο για τη διενέργεια των Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών από τις Ψυχοτεχνικές Επιτροπές της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την πρόσληψη με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων των κλάδων ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης των Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.