Διερεύνηση ναυτικών ατυχημάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7c4258f4-1016-4910-9ffc-70fda806a27d 641589

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διεύθυνση ασφάλειας ναυσιπλοΐας., ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην διερεύνηση και τον έλεγχο των ναυτικών ατυχημάτων. Σκοπός του διοικητικού ελέγχου του ναυτικού ατυχήματος είναι η επισήμανση των αιτιών ενός ναυτικού ατυχήματος και των υπευθύνων αυτού, με απώτερο στόχο την προαγωγή της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας στη θάλασσα και την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των κανονισμών και των υλικών ή διαδικασιών. Απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση ασφάλειας ναυσιπλοΐας.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

01/11/2023

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έλεγχος διοικητικών δικογραφιών που αφορούν σε ναυτικά ατυχήματα

      Επίσημος τίτλος

      Διερεύνηση Ναυτικών Ατυχημάτων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • Νομοθετικό Διάταγμα 712 1970 237 Α

       Περιγραφή Διοικητικός έλεγχος του ναυτικού ατυχήματος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19700100237

      • 1 Εισαγωγή και χρέωση φακέλου διοικητικού ελέγχου ναυτικού ατυχήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας λαμβάνει από την εκάστοτε Λιμενική Αρχή δικογραφία ναυτικού ατυχήματος, την πρωτοκολλεί και την χρεώνει στο Τμήμα Ασφαλούς Ναυσιπλοΐας και Ναυτικών Ατυχημάτων. Το Τμήμα Ασφαλούς Ναυσιπλοΐας και Ναυτικών Ατυχημάτων χρεώνει τη δικογραφία στον εκάστοτε εισηγητή.

       Όχι Όχι


      • 2 Μελέτη - διαβίβαση φακέλου διοικητικού ελέγχου ναυτικού ατυχήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Ο εισηγητής μελετά τη δικογραφία και εφόσον είναι πλήρης, συντάσσει διαβιβαστικό και το προωθεί στην ιεραρχία για υπογραφή έως το επίπεδο του Διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας και το αποστέλλει μαζί με την δικογραφία στο Ανακριτικό Συμβούλιο Ναυτικών Ατυχημάτων (Α.Σ.Ν.Α.) για την έκδοση έκθεσης.

       Ναι Όχι


      • 3 Υποβολή συμπληρωματικού υλικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Εφόσον η δικογραφία του ναυτικού ατυχήματος που σχηματίσθηκε από την αρμόδια Λιμενική Αρχή δεν είναι πλήρης, αποστέλλεται σήμα προς την αρμόδια Λιμενική Αρχή για συμπλήρωση αυτής με επιπλέον απαιτούμενα στοιχεία. Μετά τη αποστολή από την αρμόδια Λιμενική Αρχή των σχετικών στοιχείων, ο εισηγητής συντάσσει διαβιβαστικό και το προωθεί στην ιεραρχία για υπογραφή έως το επίπεδο του Διευθυντή ΔΑΝ και το αποστέλλει μαζί με την δικογραφία στο Α.Σ.Ν.Α. για την έκδοση έκθεσης.

       Ναι Ναι


      • 4 Εξέταση υπόθεσης από ΑΣΝΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Το Α.Σ.Ν.Α. εξετάζει την υπόθεση και εκδίδει έκθεση (η έκθεση εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών με δυνατότητα παράτασης δύο (2) επιπλέον μηνών και σε εξαιρετικές περιπτώσεις με δυνατότητα παράτασης επιπλέον τριών (3) μηνών και πρόκειται για διοικητική διερεύνηση του ναυτικού ατυχήματος) και την αποστέλλει, με συνημμένη τη δικογραφία, στη Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.

       Ναι Όχι


      • 5 Αποστολή έκθεσης ΑΣΝΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας πρωτοκολλεί και χρεώνει την έκθεση στο Τμήμα Ασφαλούς Ναυσιπλοΐας και Ναυτικών Ατυχημάτων. Το Τμήμα Ασφαλούς Ναυσιπλοΐας και Ναυτικών Ατυχημάτων χρεώνει την έκθεση του ΑΣΝΑ, μετά της δικογραφίας, στον εισηγητή. Ο εισηγητής συντάσσει έγγραφο (με υπογραφή του Διευθυντή ΔΑΝ) και διαβιβάζει την έκθεση του ΑΣΝΑ στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, στη Λιμενική Αρχή σχηματισμού της δικογραφίας και στο Τμήμα Πειθαρχικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας προς ενέργεια, εάν απαιτείται.

       Σημειώσεις Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η τυπική διαδικασία. Δίνεται όμως το δικαίωμα στον έχοντα έννομο συμφέρον να υποβάλλει στον Υπουργό αίτημα αναπομπής της υπόθεσης. Σε αυτήν την περίπτωση και μόνο, ακολουθούνται τα επόμενα βήματα.

       Ναι Όχι


      • 6 Αίτημα αναπομπής φακέλου διοικητικού ελέγχου ναυτικού ατυχήματος στα ΑΣΝΑ προς επανέλεγχο και νέα γνωμοδοτική έκθεση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Εισέρχεται το αίτημα αναπομπής. Η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας πρωτοκολλεί και χρεώνει το αίτημα στο Τμήμα Ασφαλούς Ναυσιπλοΐας και Ναυτικών Ατυχημάτων. Το Τμήμα Ασφαλούς Ναυσιπλοΐας και Ναυτικών Ατυχημάτων χρεώνει το αίτημα στον εκάστοτε εισηγητή. Ο εισηγητής αναζητεί το σχετικό φάκελο δικογραφίας και στην περίπτωση που αυτόν βρίσκεται στη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας, ζητείται με σήμα να επιστραφεί (άμεσα).

       Ναι Όχι


      • 7 Έλεγχος για ύπαρξη οριστικής απόφασης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Ελέγχεται εάν υπάρχει έγγραφο από την αρμόδια εισαγγελία και τα πειθαρχικά Συμβούλια Εμπορικού Ναυτικού (ΠΣΕΝ) για έκδοση οριστικής απόφασης. Αν δεν υπάρχει οριστική απόφαση, γίνεται έλεγχος των νέων στοιχείων.

       Ναι Όχι


      • 8 Απόρριψη αναπομπής λόγω έκδοσης οριστικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Εάν υπάρχει έγγραφο από την αρμόδια εισαγγελία και τα ΠΣΕΝ (ή σε ένα από τα δύο) για έκδοση οριστικής απόφασης, τότε η δικογραφία με την αίτηση αναπομπής υποβάλλεται προς υπογραφή στον Υπουργό συνοδευόμενη από αρνητικό εισηγητικό-ενημερωτικό σημείωμα και τη σχετική απάντηση προς τον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Ναι


      • 9 Διαβίβαση της αναπομπής στο ΑΣΝΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Ελέγχεται αν τα στοιχεία που κατετέθηκαν με το αίτημα αναπομπής υπάρχουν στον φάκελο της δικογραφίας. Εάν αυτά δεν υπάρχουν ήδη μέσα στο φάκελο της δικογραφίας ή έχουν προκύψει εκ των υστέρων, τότε υποβάλλεται στον Υπουργό προς υπογραφή διαβιβαστικό της δικογραφίας συνοδευόμενη από εισηγητικό-ενημερωτικό σημείωμα προς το ίδιο ΑΣΝΑ που είχε εκδώσει την αρχική έκθεση.

       Ναι Όχι


      • 10 Απόρριψη αναπομπής λόγω μη ύπαρξης νέων στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Αν από τον έλεγχο προκύψει ότι με το αίτημα αναπομπής δεν έχουν κατατεθεί/προκύψει νέα στοιχεία, τότε η δικογραφία με την αίτηση αναπομπής υποβάλλεται προς υπογραφή στον Υπουργό συνοδευόμενη από αρνητικό εισηγητικό-ενημερωτικό σημείωμα και τη σχετική απάντηση προς τον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Ναι


      • 11 Εξέταση αναπομπής από ΑΣΝΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Το Α.Σ.Ν.Α. εξετάζει την υπόθεση και εκδίδει έκθεση (η έκθεση εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών με δυνατότητα παράτασης δύο (2) επιπλέον μηνών και σε εξαιρετικές περιπτώσεις με δυνατότητα παράτασης επιπλέον τριών (3) μηνών και πρόκειται για διοικητική διερεύνηση του ναυτικού ατυχήματος) και την αποστέλλει, με συνημμένη τη δικογραφία, στη Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.

       Ναι Όχι


      • 12 Αποστολή έκθεσης ΑΣΝΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας πρωτοκολλεί και χρεώνει την έκθεση στο Τμήμα Ασφαλούς Ναυσιπλοΐας και Ναυτικών Ατυχημάτων. Το Τμήμα Ασφαλούς Ναυσιπλοΐας και Ναυτικών Ατυχημάτων χρεώνει την έκθεση του ΑΣΝΑ, μετά της δικογραφίας, στον εισηγητή. Ο εισηγητής συντάσσει έγγραφο (με υπογραφή του Διευθυντή ΔΑΝ) και διαβιβάζει την έκθεση του ΑΣΝΑ στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, στη Λιμενική Αρχή σχηματισμού της δικογραφίας και στο Τμήμα Πειθαρχικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας προς ενέργεια, εάν απαιτείται.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.