Διοργάνωση εξετάσεων ελληνομάθειας για πολίτες τρίτων χωρών, προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfd7cc2d5-d40e-484b-94ca-57a80f04a8b0 994914

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 3

Κόστος

Από 20 έως 50 €

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής γλώσσας (επιπέδου Α2) και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού για πολίτες τρίτων χωρών και αιτούντες άσυλο, προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 και στο άρθρο 107 του ν. 4251/2014 (Α’ 80).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσης ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού για πολίτες τρίτων χωρών.

Σημειώσεις

Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει εκ νέου αίτηση σε επόμενη εξεταστική περίοδο, καταθέτοντας εκ νέου το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και καταβάλλοντας το αντίστοιχο παράβολο.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εξετάσεις ελληνομάθειας για πολίτες τρίτων χωρών

      Επίσημος τίτλος

      Εξετάσεις ελληνομάθειας για πολίτες τρίτων χωρών προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Υπηκοότητας Οι ενδιαφερόμενοι να είναι υπήκοοι τρίτων χωρών.

       Όχι Όχι

      • 2 Υπηκοότητας Οι ενδιαφερόμενοι να είναι αιτούντες ασύλου.

       Ναι Ναι

      • 3 Ηλικιακές Οι ενδιαφερόμενοι να έχουν ηλικία τουλάχιστον δεκαέξι (16) ετών.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Οι ενδιαφερόμενοι να έχουν νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 1 Εξετάσεις Ελληνικής γλώσσας ιστορίας & πολιτισμού. Καταβάλλεται στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος συμμετέχει στις εξετάσεις πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού. 50 €

       Κωδικός e-παραβόλου 0162

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Εξετάσεις στοιχείων Ελληνικής ιστορίας & πολιτισμού. Καταβάλλεται αντί του παραβόλου των 50 ευρώ, στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος συμμετέχει μόνο στη γραπτή εξέταση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού. 20 €

       Κωδικός e-παραβόλου 0181

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 1 Κατάθεση φωτοαντιγράφου διαβατηρίου σε ισχύ Διαβατήριο

       Κατάθεση φωτοαντιγράφου διαβατηρίου σε ισχύ

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3971

      • 2 Κατάθεση φωτοαντιγράφου τίτλου διαμονής σε ισχύ Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Κατάθεση φωτοαντιγράφου τίτλου διαμονής σε ισχύ

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Κατάθεση φωτοαντιγράφου πιστοποίησης γνώσης ελληνικής γλώσσας επιπέδου Α2, εφόσον ο ενδιαφερόμενος συμμετέχει μόνο στη γραπτή εξέταση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού. Αποδεικτικό

       Κατάθεση φωτοαντιγράφου πιστοποίησης γνώσης ελληνικής γλώσσας επιπέδου Α2, εφόσον ο ενδιαφερόμενος συμμετέχει μόνο στη γραπτή εξέταση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού.


       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις

       Όχι 3798

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση άρθρα 1 έως 16 140304/Κ1 2021 5125 Β

       Περιγραφή Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Μετανάστευσης και Ασύλου, " Διαδικασία των εξετάσεων για την πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού για πολίτες τρίτων χωρών, προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος - Καθορισμός ποσού παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου των υποψηφίων και αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205125

      • Νόμος άρθρο 77, παρ. 1 4763 2020 254 Α

       Περιγραφή Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Μετανάστευσης και Ασύλου, ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν στη διαδικασία των εξετάσεων για την πιστοποίηση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Α2, ιστορίας και πολιτισμού για πολίτες τρίτων χωρών, στις αμοιβές των συλλογικών οργάνων και των συντελεστών των εξετάσεων, καθώς και στην έκδοση παραβόλου των υποψηφίων εξεταζόμενων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100254

      • 1 Ορισμός Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής Εξετάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 2 Ορισμός ημερομηνίας εξετάσεων, κέντρων υποβολής αιτήσεων και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 3 Ορισμός Βαθμολογικού Κέντρου στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 4 Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 5 Ορισμός επιτηρητών/τριών ανά Εξεταστικό Κέντρο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 6 Ορισμός αξιολογητών/τριών ανά Εξεταστικό Κέντρο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 7 Ορισμός προσωπικού και αξιολογητών/τριών Βαθμολογικού Κέντρου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 8 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξετάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της κ.υ.α. 140304/K1 (Β 5125), μέσα σε ένα μήνα μετά το τέλος των εξετάσεων η Οργανωτική Επιτροπή Εξετάσεων αναρτά στην ιστοσελίδα του φορέα τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα κοινοποιεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και στα Εξεταστικά Κέντρα. Τα εξεταστικά κέντρα υποχρεούνται να αναρτήσουν τον πίνακα αποτελεσμάτων σε εμφανές σημείο για ένα (1) μήνα.

       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση πιστοποιητικών επιτυχόντων στις εξετάσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.