Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων, παραχωρητηρίων και αποφάσεων Επιτροπών Απαλλοτριώσεων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9e362541-d793-4cee-b1de-91814fb1d5c2 174684

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διόρθωση στοιχείων σε:

α.παραχωρητήρια εφόσον πρόκειται για εσφαλμένη αναγραφή της ταυτότητας του δικαιούχου ή των παραχωρηθέντων ακινήτων, β. κυρωμένα κτηματολογικά στοιχεία των διανομών απαλλοτριωθέντων αγροκτημάτων για την αποκατάσταση ακτημόνων γεωργών, εφόσον έχουν εμφιλοχωρήσει τεχνικά σφάλματα ή λανθασμένες αναγραφές της ταυτότητας των δικαιούχων ή των παραχωρηθέντων τεμαχίων και γ. αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων μόνο ως προς την εσφαλμένη αναγραφή της ταυτότητας των δικαιούχων δ. παραχωρητήρια που εκδόθηκαν βάσει διατάξεων της αγροτικής νομοθεσίας και κυρωμένα κτηματολογικά στοιχεία διανομών, εφόσον υπάρχουν γεωμετρικά σφάλματα ή άλλες ανωμαλίες και τα παραχωρούμενα ακίνητα απεικονίζονται στα σχετικά διαγράμματα σε διαφορετική θέση από αυτήν που πραγματικά βρίσκονται. Τα ανωτέρω διορθώνονται κατά σχήμα και θέση, εφόσον το εμβαδόν του παραχωρουμένου ακινήτου δεν μεταβάλλεται και δεν θίγονται όμορες ιδιοκτησίες ή παραχωρήσεις.

Η διόρθωση των παραπάνω στοιχείων γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το ακίνητο. Απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και στο δημόσιο για εκτάσεις ιδιοκτησίας του.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ


Παρατηρήσεις

Η διόρθωση των στοιχείων γίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας ή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ήτοι της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης ή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων, παραχωρητηρίων και αποφάσεων Επιτροπών Απαλλοτριώσεων


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων, παραχωρητηρίων και αποφάσεων Επιτροπών Απαλλοτριώσεων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Η αίτηση από ενδιαφερόμενο προϋποθέτει την ύπαρξη έννομου συμφέροντος.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 12 4061 2012 66 Α

       Περιγραφή Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων, παραχωρητηρίων και αποφάσεων,Επιτροπών Απαλλοτριώσεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100066

      • Νόμος 14 παρ 5 4492 2017 156 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100156

      • 1 Παραλαβή αίτησης πολίτη ή αυτεπάγγελτος εντοπισμός σφάλματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο πολίτης υποβάλλει αίτημα διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων προς την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας-Περιφερειακής Ενότητας -Διεύθυνση Πολιτικής γης ή Τμήμα Εποικισμού και Αναδασμού- που βρίσκεται η έκταση άλλως η Υπηρεσία προβαίνει σε έλεγχο για τυχόν εμφιλοχώρηση τεχνικών σφαλμάτων .

       Όχι Όχι


      • 2 Ελεγχος των κτηματολογικών στοιχείων (αγροτικού κτηματολογίου)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος κτηματολογικών στοιχείων (αγροτικού κτηματολογίου) σύμφωνα με το αίτημα του ενδιαφερομένου εάν εμπίπτει στις περιπτώσεις του άρθρου 12(α,β,γ, και δ όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του ν.4492/2017 ΦΕΚ 156Α΄/18-10-2017)

       Όχι Όχι


      • 3 Επιβεβαίωση εμφιλοχώρησης σφάλματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε συνέχεια του ελέγχου των κτηματολογικών στοιχείων διανομής επιβεβαιώνεται η εμφιλοχώρηση σφάλματος. Η υπηρεσία θα προβεί σε περαιτέρω ενέργειες.

       Ναι Όχι


      • 4 Μη επιβεβαίωση εμφιλοχώρησης σφάλματος ή μη ύπαρξη ικανών και αναγκαίων στοιχείων για την επιβεβαίωση αυτού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε συνέχεια του ελέγχου της Διανομής δεν εντοπίζεται λάθος. Η Υπηρεσία δε θα προβεί σε περαιτέρω ενέργειες πέραν της ενημέρωσης του πολίτη.

       Σημειώσεις Η αρμόδια Υπηρεσίας της Περιφέρειας-Περιφερειακής Ενότητας -Δ/νση Πολιτικής γης ή Τμήμα Εποικισμού και Αναδασμού- που βρίσκεται η έκταση ενημερώνει εγγράφως τον πολίτη για το αποτέλεσμα του ελέγχου που διενεργήθηκε για τον εντοπισμό εμφιλοχώρησης σφάλματος.

       Ναι Ναι


      • 5 Εσωτερικές διεργασίες για το σχηματισμό φακέλου της υποθέσεως

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία θα προβεί σε εσωτερικές διεργασίες για τη σύνταξη τεχνικού φακέλου (εισηγήσεις, τεχνικές εκθέσεις για την προτεινόμενη διόρθωση, σύνταξη ιστορικού, αυτοψίες, μικρο εργασίες) προκειμένου να εισηγηθεί έκδοση απόφασης τροποποίησης.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση απόφασης διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου οργάνου (π.χ Περιφερειάρχης).

       Όχι Όχι


      • 7 Ενημέρωση του πολίτη κατόπιν γνωστοποίησης της απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 8 Ενημέρωση των κτηματολογικών στοιχείων και τήρηση του αρχείου της Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.