Διόρθωση λανθασμένων στοιχείων του λογαριασμού της ΔΕΗ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηefd6d334-fa35-4bcb-b327-b978762146f9 633435

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, ΔΕΗ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • ΔΕΗ Διόρθωση προσωπικών στοιχείων

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

10 ημέρες

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

33 λεπτά

Περιγραφή

Στην περίπτωση που έχει διαφοροποιηθεί ή χρειάζεται διόρθωση κάποιο από τα προσωπικά στοιχεία του συμβαλλόμενου πελάτη ΔΕΗ (π.χ. αλλαγή Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας, λάθος ΑΦΜ, αναγραμματισμός στο όνομα) μπορεί να αιτηθεί τη διόρθωση αυτών των στοιχείων.

Βασικές πληροφορίες

Σχετικοί σύνδεσμοι

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Διόρθωση λανθασμένων στοιχείων του λογαριασμού της ΔΕΗ

Σημειώσεις

Η αίτηση για τη διόρθωση λανθασμένων στοιχείων του λογαριασμού της ΔΕΗ μπορεί να υποβληθεί:
 • Ηλεκτρονικά μέσω του ιστοτόπου της ΔΕΗ (https://mydei.dei.gr/el/)
 • Τηλεφωνικώς, κατόπιν επικοινωνίας με το Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, στο 800-900-1000 (χωρίς χρέωση), Δευτέρα έως Παρασκευή 7:00-23:00 και Σάββατο 10:00-20:00.
 • Σε οποιοδήποτε κατάστημα ΔΕΗ
 • Σε οποιοδήποτε ΚΕΠ

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διόρθωση λανθασμένων στοιχείων του λογαριασμού της ΔΕΗ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), Τηλεφωνική επικοινωνία, email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,      • 1 Πιστοποίησης Σε αίτηση για διόρθωση των λανθασμένων στοιχείων του λογαριασμού μπορεί να προβεί το πρόσωπο στου όνομα του οποίου είναι η παροχή ή τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση του συμβαλλόμενου.


       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση διόρθωσης στοιχείων εταιρείας απαιτείται το ταυτοποιητικό έγγραφο του εκπροσώπου της εταιρίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Αποδεικτικό ΑΦΜ (έγγραφο από το Taxisnet ή Εφορία). Σε περίπτωση διόρθωσης στοιχείων εταιρείας απαιτείται αποδεικτικό ΑΦΜ της εταιρίας (καταστατικό της εταιρίας ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ). Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Αποδεικτικό ΑΦΜ (έγγραφο από το Taxisnet ή Εφορία). Σε περίπτωση διόρθωσης στοιχείων εταιρείας απαιτείται αποδεικτικό ΑΦΜ της εταιρίας (καταστατικό της εταιρίας ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • 3 Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ. Λογαριασμός υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

       Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6554

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/E/2242/2006 2006 135 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών Δημόσιας Επιχειρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) – αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200135

      • Νόμος 1468 1950 169 Α

       Περιγραφή «Περί ιδρύσεως της Δημόσιας Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19500100169

      • Νόμος 2773 1999 286 Α

       Περιγραφή Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100286

      • Προεδρικό Διάταγμα 132 2017 160 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100160

      • 1 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώρηση στοιχείων πολίτη ,δημιουργία και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή φακέλου υπόθεσης στην αρμόδια υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 1 Στοιχεία ταυτοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.dei.gr/el/gia-to-spiti/ypostiriksi-epikoinonia/allagi-stoixeion/

       Περιγραφή Συμπληρώνονται τα στοιχεία ταυτοποίησης όπως αυτά απαιτούνται στην αντίστοιχη φόρμα.

       Όχι Όχι


      • 2 Προσωπικά στοιχεία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


       Όχι Όχι


      • 3 Ενημέρωση στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


       Όχι Όχι


      • 4 Απαραίτητα δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκανάρονται και επισυνάπτονται στην πλατφόρμα.

       Όχι Όχι


      • 5 Επιβεβαίωση κινητού τηλεφώνου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα       Όχι Όχι


      • 6 Ολοκλήρωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού


       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.