Διόρθωση σε ληξιαρχική πράξη θανάτου του Ειδικού Ληξιαρχείου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηef58da23-52f9-4899-8f3d-27497b06fff3 582352

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

30 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διόρθωση στοιχείων σε ληξιαρχική πράξη θανάτου που έλαβε χώρα στο εξωτερικό και έχει μεταγραφεί στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου

Σημειώσεις

Αιτούνται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου, από δικηγόρο ή από τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό πληρεξούσιο (Άρθρο 10 παρ.1 του ν. 344/1976).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διόρθωση στοιχείων σε ληξιαρχική πράξη θανάτου που μεταγράφηκε στο Ειδικό Ληξιαρχείο

      Επίσημος τίτλος

      Διόρθωση στοιχείων σε ληξιαρχική πράξη θανάτου

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Να παρέχονται ταυτοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι ο αιτών έχει έννομο συμφέρον ή πληρεξουσιότητα

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Να έχει καταχωριστεί Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών

       Όχι Όχι

      • 1 Τελεσίδικη δικαστική απόφαση Απόφαση

       Τελεσίδικη δικαστική απόφαση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Διορθώσεις σφαλμάτων που αφορούν τον τόπο, την ημέρα, το μήνα, το έτος και την ώρα θανάτου απαιτούν τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Τα έγγραφα τα οποία βεβαιώνουν την τελεσιδικία και προσκομίζονται πλέον της Απόφασης του Δικαστηρίου είναι έκθεση επίδοσης και Πιστοποιητικό περί μη άσκησης τακτικών ή ένδικων μέσων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 2 Άδεια Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Άδεια

       Άδεια Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Διορθώσεις σφαλμάτων που δεν αφορούν τον τόπο, την ημέρα, το μήνα, το έτος και την ώρα θανάτου, ούτε σφάλματα τονισμού, γραμματικών και φθογγολογικών κανόνων, μπορούν να γίνουν με άδεια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 4627

      • 3 Άδεια του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης Άδεια

       Άδεια του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Διορθώσεις σφαλμάτων προφανώς από παραδρομή, που αφορούν στον τονισμό, τους γραμματικούς και φθογγολογικούς κανόνες ή λάθη εκ παραδρομής που προκύπτουν κατόπιν σύγκρισης με το αρχείο της Υπηρεσίας μας, μπορούν να γίνουν με άδεια του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης. Η άδεια παρέχεται κατόπιν έρευνας και εξακρίβωσης των πραγματικών στοιχείων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 4627

      • 4 Ειδικό Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο

       Ειδικό Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που η αίτηση για τη διόρθωση στοιχείου της ληξιαρχικής πράξης ενώπιον του Ειδικού Ληξιαρχείου γίνεται από άτομο που δεν έχει έννομο συμφέρον απαιτείται η προσκόμιση του Ειδικού Συμβολαιογραφικού Πληρεξουσίου, η οποία θα περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη εντολή προς διόρθωση του γεγονότος

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι

      • Νόμος 28 4674 2020 53 Α

       Περιγραφή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20200100053

      • Νόμος 13 344 1976 143 Α

       Περιγραφή Περί Ληξιαρχικών Πράξεων

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=19760100143

      • 1 Αίτηση/Παραλαβή δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή αίτησης, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος εξετάζει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν

       Όχι Όχι


      • 3 Απόρριψη δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν δεν είναι τα απαιτούμενα ή είναι ελλειπή

       Ναι Ναι


      • 4 Έγκριση δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν είναι τα απαιτούμενα

       Ναι Όχι


      • 5 Αναζήτηση Ληξιαρχικής Πράξης στο Μητρώο Πολιτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 6 Αποτυχία εύρεσης Ληξιαρχικής Πράξης στο Μητρώο Πολιτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Ναι


      • 7 Εύρεση Ληξιαρχικής Πράξης στο Μητρώο Πολιτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 8 Καταχώριση της διόρθωσης στη ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρίζει την αιτούμενη διόρθωση στο Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώο Πολιτών

       Όχι Όχι


      • 9 Εκτύπωση αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης γέννησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος εκτυπώνει το απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης γέννησης

       Όχι Όχι


      • 10 Έλεγχος και Υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ειδικού Ληξιαρχείου ελέγχει υπογράφει και παραδίδει στον ενδιαφερόμενο το απόσπασμα της Ληξιαρχικής Πράξης

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.