Διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση11525c26-a451-4c0a-a29e-fccbb9943f9e 695784

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, Ληξιαρχεία

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων και απευθύνεται σε πολίτες που έχουν έννομο συμφέρον.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης/γάμου/θανάτου.

Σημειώσεις

Η αίτηση για διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης γίνεται από όποιον έχει έννομο συμφέρον. Αντικείμενο της αίτησης διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης είναι η διαπίστωση των ακριβών στοιχείων που απαιτεί ο νόμος για τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       G1


      • 1 Τελεσίδικη δικαστική απόφαση Απόφαση

       Τελεσίδικη δικαστική απόφαση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά σε διόρθωση ληξιαρχικής πράξης που αφορά τόπο, ημέρα, μήνα, έτος και ώρα τελέσεως του βεβαιωμένου γεγονότος. Ο ληξίαρχος που καλείται να καταχωρήσει διόρθωση ληξιαρχικής πράξης κατόπιν δικαστικής απόφασης πρέπει να διακριβώσει την επέλευση του τελεσίδικου με γνώμονα τις προθεσμίες του άρθρου 518 Κ.Πολ. Δ. Τα έγγραφα τα οποία βεβαιώνουν την τελεσιδικία και προσκομίζονται είναι:1) Απόφαση Δικαστηρίου, 2) Επίδοση (στον Εισαγγελέα) ή σε κάποιο άλλο πρόσωπο που ήταν διάδικος στη δίκη και 3) Πιστοποιητικό περί μη άσκησης τακτικών ή ένδικων μέσων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 2 Άδεια Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή άδεια Ειρηνοδίκη Άδεια

       Άδεια Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή άδεια Ειρηνοδίκη

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η άδεια παρέχεται κατόπιν έρευνας και εξακρίβωσης των πραγματικών στοιχείων για : Σφάλματα, παρεισφρήσαντα σε ληξιαρχική πράξη, μη αφορώντα στον τόπο, ημέρα, μήνα, έτος και ώρα τέλεσής τους στην πράξη βεβαιουμένου γεγονότος και εφόσον δεν αποδίδονται σε δόλο των συμπραξάντων την πράξη, δύνανται να διορθωθούν επίσης και μετά από άδεια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή, όπου δεν εδρεύει Εισαγγελέας, του Ειρηνοδίκη, η οποία παρέχεται μετά από έρευνα και εξακρίβωση των πραγματικών στοιχείων, κατόπιν αίτησης παντός έχοντος έννομο συμφέρον.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Όχι 4627

      • 3 Αίτηση για διόρθωση σφάλματος από τον ληξίαρχο Αίτηση

       Αίτηση για διόρθωση σφάλματος από τον ληξίαρχο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο αρμόδιος ληξίαρχος μπορεί να διορθώνει κατόπιν αιτήσεως παντός έχοντος έννομο συμφέρον σφάλματα, παρεισφρήσαντα σε ληξιαρχική πράξη προφανώς εκ παραδρομής, μπορούν να διορθωθούν και άνευ αδείας του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή του Ειρηνοδίκη, μετά από προηγούμενη από αυτόν έρευνα και εξακρίβωση των πραγματικών στοιχείων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 6009

      • Νόμος 13 344 1976 143 Α

       Περιγραφή Διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19760100143

      • Νόμος 28 4674 2020 53 Α

       Περιγραφή Διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων όπως τροποποιήθηκε ο ν.344/1976

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100053

      • Εγκύκλιος 109 2020 53 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση ληξιαρχικής νομοθεσίας

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%22%CE%A8%CE%9A6%CE%9246%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%95%CE%9E%CE%9D%22&page=0

       ΑΔΑ ΨΚ6Β46ΜΤΛ6-ΕΞΝ

      • Προεδρικό Διάταγμα 20 850 1976 311 Α

       Περιγραφή Καταχώριση διορθώσεων και μεταβολών επί των ληξιαρχικών πράξεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19760100311

      • 1 Παραλαβή αίτησης και έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Παραλαβή αίτησης και έλεγχος δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 2 Καταχώρηση της διόρθωσης στη ληξιαρχική πράξη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Καταχώρηση της διόρθωσης στη ληξιαρχική πράξη.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση της διορθωμένης ληξιαρχικής πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση της διορθωμένης ληξιαρχικής πράξης.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.