Διόρθωση φύλου σε δημοτολογική εγγραφή

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe25516ed-e706-4233-96a2-f270e1ce1f4e 255167

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Δήμοι, ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 2 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη διόρθωση φύλου σε δημοτολογική εγγραφή. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ ταυτότητας φύλου και καταχωρισμένου φύλου το πρόσωπο μπορεί να ζητήσει τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου του, ώστε αυτό να αντιστοιχεί στη βούληση, στην προσωπική αίσθηση του σώματος και στην εξωτερική του εικόνα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση διόρθωσης φύλου στο δημοτολόγιο


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση του άρθρου 791 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Ενημέρωση πολίτη (λογισμικό), Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διόρθωση φύλου στο δημοτολόγιο

      Επίσημος τίτλος

      Διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη, Ηλεκτρονική ειδοποίηση / Ενημέρωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Προϋπόθεση για την καταχώριση της διόρθωσης φύλου στο δημοτολόγιο είναι η προγενέστερη μεταβολή της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του ενδιαφερομένου, ως προς το φύλο.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Απαιτείται πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα.

       Όχι Όχι

      • 3 Οικογενειακές Για τους ανήλικους που έχουν συμπληρώσει το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους, πρέπει να υπάρχει ρητή συναίνεση των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα.

       Όχι Όχι

      • 4 Οικογενειακές Για τους ανηλίκους που έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της ηλικίας τους, πρέπει να υπάρχει επιπλέον θετική γνωμάτευση διεπιστημονικής Επιτροπής.

       Όχι Όχι

      • 5 Οικογενειακές Το πρόσωπο που αιτείται τη διόρθωση να μην είναι έγγαμο.

       Όχι Όχι

      • 1 Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9224

      • 2 Επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Επίδειξη δελτίου ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ταυτοπροσωπίας

       Όχι 2244

      • 3 Πρόκειται για την δικαστική απόφαση περί διόρθωσης φύλου η οποία εκδίδεται από το ειρηνοδικείο της περιφέρειας του ληξιάρχου ο οποίος έχει συντάξει τη ληξιαρχική πράξη γέννησης. Απόφαση

       Πρόκειται για την δικαστική απόφαση περί διόρθωσης φύλου η οποία εκδίδεται από το ειρηνοδικείο της περιφέρειας του ληξιάρχου ο οποίος έχει συντάξει τη ληξιαρχική πράξη γέννησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Όχι 1127

      • Νόμος 4491 2017 152 Α
      • Νόμος 14 344 1976 143 Α
      • Προεδρικό Διάταγμα 6 497 1991 180 Α
      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση του στο δημοτολόγιο του δήμου εγγραφής του.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος δημοτολογίου του Δήμου εγγραφής του πολίτη, ελέγχει την αίτηση και ειδικότερα, τα στοιχεία της δικαστικής απόφασης και εάν η αιτούμενη διόρθωση έχει καταχωρισθεί στην ληξιαρχική πράξη γέννησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώριση μεταβολής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, καταχωρίζει την αιτούμενη διόρθωση στη δημοτολογική εγγραφή του αιτούντα πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης επί της μεταβολής/διόρθωσης στο δημοτολόγιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Δήμαρχος εκδίδει απόφαση επί της μεταβολής/διόρθωσης στο δημοτολόγιο και ο πολίτης μπορεί πλέον να λαμβάνει πιστοποιητικά δημοτολογίου με τα νέα στοιχεία του.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.