Διόρθωση φύλου σε ληξιαρχική πράξη γέννησης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8a96fc56-420b-4639-b159-821cf88d3753 896564

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, Ληξιαρχεία

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου στη ληξιαρχική πράξη γέννησης, στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ ταυτότητας φύλου και καταχωρισμένου φύλου, ώστε αυτό να αντιστοιχεί στη βούληση, στην προσωπική αίσθηση του σώματος και στην εξωτερική του εικόνα του προσώπου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Ληξιαρχεία

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση διόρθωσης φύλου σε ληξιαρχική πράξη γέννησης

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στο Ληξιαρχείο σύνταξης της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του ενδιαφερομένου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Ενημέρωση πολίτη (λογισμικό)

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Δικαστικές Προϋπόθεση για τη διόρθωση φύλου σε ληξιαρχική πράξη γέννησης είναι η ύπαρξη τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Απαιτείται πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα του αιτούντος.

       Όχι Όχι

      • 3 Οικογενειακές Για τους ανήλικους που έχουν συμπληρώσει το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους, πρέπει να υπάρχει ρητή συναίνεση των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα.

       Όχι Όχι

      • 4 Ηλικιακές Για τους ανηλίκους που έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της ηλικίας τους, πρέπει να υπάρχει επιπλέον θετική γνωμάτευση διεπιστημονικής Επιτροπής.

       Όχι Όχι

      • 5 Οικογενειακές Το πρόσωπο που αιτείται τη διόρθωση να μην είναι έγγαμο.

       Όχι Όχι

      • 1 Επίδειξη δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Επίδειξη δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Τελεσίδικη δικαστική απόφαση περί διόρθωσης φύλου Απόφαση

       Τελεσίδικη δικαστική απόφαση περί διόρθωσης φύλου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρόκειται για τη δικαστική απόφαση περί διόρθωσης φύλου, η οποία εκδίδεται από το Ειρηνοδικείο της περιφέρειας του ληξιάρχου, ο οποίος έχει συντάξει τη ληξιαρχική πράξη γέννησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Νόμος 4491 2017 152 Α

       Περιγραφή Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100152

      • Νόμος 14 344 1976 143 Α

       Περιγραφή Περί ληξιαρχικών πράξεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19760100143

      • 1 Παραλαβή - πρωτοκόλληση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την αίτησή του στο Ληξιαρχείο σύνταξης της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Ληξίαρχος του Ληξιαρχείου σύνταξης της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του ενδιαφερόμενου ελέγχει την αίτηση και ειδικότερα, την δικαστική απόφαση περί διόρθωσης φύλου.

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώριση μεταβολής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, ο Ληξίαρχος καταχωρίζει την μεταβολή στη ληξιαρχική πράξη γέννησης.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.