Δωρεά Ακινήτου σε Περιφέρεια

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0ff38f6d-14b1-4783-a99f-60752f7495fd 470208

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφέρειες, Διεύθυνση Οικονομικού

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αποδοχή δωρεάς ακινήτου τρίτου από την Περιφέρεια.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Οικονομικού

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Με την αποδοχή της δωρεάς ακινήτου από την Περιφέρεια, η αρμόδια Υπηρεσία αυτής θα καταγράψει στη Βάση Ακίνητης Περιουσίας το δωρηθέν ακίνητο.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Τίτλος

Αίτηση από τον ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να προβεί σε δωρεά ακινήτου με τα προσδιοριστικά στοιχεία του ακινήτου και τους όρους της δωρεάς.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Δωρεά ακινήτου σε ΟΤΑ Β βαθμού

      Επίσημος τίτλος

      Δωρεά ακινήτου σε Περιφέρεια


      Μητρώα που τηρούνται

      Βάση Ακίνητης Περιουσίας των ΟΤΑ α και β βαθμού και των ΝΠ τους

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • Νόμος 176 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητα Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας για την αποδοχή δωρεών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Νόμος 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ανάρτηση διοικητικών πράξεων στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 20, 53,54 5056 2023 163 Α

       Περιγραφή Άρθρο 20 Αρμοδιότητες περιφερειακής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 175Α στο ν. 3852/2010, Άρθρο 53 «Καταργούμενες διατάξεις», Άρθρο 54 «Έναρξη ισχύος»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100163

      • 1 Κατάθεση αιτήματος δωρεάς ακινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατάθεση αιτήματος δωρεάς ακινήτου του ενδιαφερόμενου δωρητή στην αρμόδια υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος & Εισήγηση επί του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία ελέγχει την νομική κατάσταση του ακινήτου (ύπαρξη βαρών, ελαττωμάτων κ.α.) και των όρων της δωρεάς.

       Σημειώσεις Ενδεχομένως να απαιτηθεί συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας π.χ. Οικονομική Υπηρεσία

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση Εισήγησης στην Περιφερειακή Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία διαβιβάζει εισήγηση στην Περιφερειακή Επιτροπή για τους όρους της δωρεάς και την νομική κατάσταση του ακινήτου, προκειμένου η Περιφερειακή Επιτροπή να αποφασίσει για την αποδοχή ή όχι της δωρεάς.

       Όχι Όχι


      • 4 Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή


       Περιγραφή Η Περιφερειακή Επιτροπή αποφασίζει την αποδοχή ή όχι του ακινήτου από τον ενδιαφερόμενο δωρητή, αφού εξετάσει τους όρους της δωρεάς, τη νομική κατάσταση του ακινήτου και τον σκοπό εξυπηρέτησης των αναγκών της Περιφέρειας.

       Όχι Όχι


      • 5 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή


       Περιγραφή Η Περιφερειακή Επιτροπή αποφασίζει την αποδοχή ή όχι της δωρεάς του ενδιαφερόμενου δωρητή.

       Όχι Όχι


      • 6 Ανάρτηση της απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση αποδοχής δωρεάς της Περιφερειακής Επιτροπής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

       Σημειώσεις Δυνητικά η απόφαση αναρτάται και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.

       Όχι Όχι


      • 7 Υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υπογράφεται μεταξύ του Περιφερειάρχη και του δωρητή η συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης του δωρηθέντος ακινήτου.

       Όχι Όχι


      • 8 Μεταγραφή συμβολαιογραφικής πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Η συμβολαιογραφική πράξη μεταγράφεται στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.