Δωρεές στο Δημόσιο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf3ed5321-9237-4066-9da2-0c41d8ebea7a 356162

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

8

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

8 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αποδοχή ή αποποίηση δωρεών, κινητών ή ακινήτων, προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

12/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Δωρεές στο Δημόσιο


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Δωρεές στο Δημόσιο


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Δήλωση πρότασης δωρεάς ακινήτου προς το Δημόσιο. Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Δήλωση πρότασης δωρεάς ακινήτου προς το Δημόσιο.


       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η δήλωση πρότασης δωρεάς ακινήτου από τον δωρητή (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) προς το Δημόσιο γίνεται με μονομερή συμβολαιογραφική πράξη, όπου περιγράφεται το δωρούμενο ακίνητο και αναφέρεται (α) ο δωρεοδόχος (π.χ. η Χ Υπηρεσία ή το Χ Υπουργείο ή εν γένει το Ελληνικό Δημόσιο) και (β) τυχόν όροι υλοποίησης της δωρεάς. Εάν η δωρεά αφορά εν γένει το Δημόσιο, υποβάλλεται απευθείας στη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, εάν όμως αφορά συγκεκριμένο φορέα, υποβάλλεται σε αυτόν.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3139

      • 2 Έγγραφα που να αποδεικνύουν την κυριότητα του δωρητή (π.χ. τίτλος ιδιοκτησίας, πιστοποιητικό Υποθηκοφυλακείου/Κτηματολογίου κλπ), συνοδευόμενα από τοπογραφικό διάγραμμα/σχέδιο. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Έγγραφα που να αποδεικνύουν την κυριότητα του δωρητή (π.χ. τίτλος ιδιοκτησίας, πιστοποιητικό Υποθηκοφυλακείου/Κτηματολογίου κλπ), συνοδευόμενα από τοπογραφικό διάγραμμα/σχέδιο.


       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 3 Έγγραφο αξίας του δωρούμενου ακινήτου Έγγραφο

       Έγγραφο αξίας του δωρούμενου ακινήτου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Έγγραφο στο οποίο προσδιορίζεται η αξία του δωρούμενου ακινήτου (από Δ.Ο.Υ. ή συμβολαιογράφο ή πιστοποιημένο εκτιμητή κλπ)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 4 Έγγραφα αποδεικτικά περί νομιμότητας του ακινήτου ήτοι: 1) δήλωση μηχανικού περί μη αυθαίρετων κατασκευών, 2) πιστοποιητικό Δασικής Υπηρεσίας ότι το δωρούμενο δεν είναι δασικό καθώς και 3) πιστοποιητικό/δημόσιο έγγραφο ότι το δωρούμενο δεν είναι σε αιγιαλό, παραλία, δημόσιο κτήμα κλπ. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Έγγραφα αποδεικτικά περί νομιμότητας του ακινήτου ήτοι: 1) δήλωση μηχανικού περί μη αυθαίρετων κατασκευών, 2) πιστοποιητικό Δασικής Υπηρεσίας ότι το δωρούμενο δεν είναι δασικό καθώς και 3) πιστοποιητικό/δημόσιο έγγραφο ότι το δωρούμενο δεν είναι σε αιγιαλό, παραλία, δημόσιο κτήμα κλπ.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 5 Πιστοποιητικό Υποθηκοφυλακείου ή Κτηματολογικού Γραφείου περί μη χρεών, βαρών, διεκδικήσεων του δωρούμενου ακίνητου. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Υποθηκοφυλακείου ή Κτηματολογικού Γραφείου περί μη χρεών, βαρών, διεκδικήσεων του δωρούμενου ακίνητου.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Εάν ο δωρητής είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται και (1) πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου όπου αποφασίστηκε η πρόταση δωρεάς, (β) καταστατικό και (γ) ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Εάν ο δωρητής είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται και (1) πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου όπου αποφασίστηκε η πρόταση δωρεάς, (β) καταστατικό και (γ) ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 7 Πρόταση Δωρεάς Εισήγηση

       Πρόταση Δωρεάς       Σημειώσεις: Η πρόταση δωρεάς κινητού πράγματος, χρηματικού ποσού ή παροχής υπηρεσιών υποβάλλεται με ενυπόγραφη δωρητήρια επιστολή του δωρητή, χωρίς να απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτούνται ούτε τα αριθ. 2, 3, 4, 5 δικαιολογητικά, καθότι αυτά αφορούν μόνο ακίνητα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9779

      • 8 Έγγραφο εκτιμώμενης αξίας δωρούμενου Αποδεικτικό

       Έγγραφο εκτιμώμενης αξίας δωρούμενου       Σημειώσεις: Έγγραφο από το οποίο προκύπτει η αξία του δωρούμενου, καθαρή και με ΦΠΑ, π.χ. τιμολόγιο, προσφορά προμηθευτή κλπ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • Εγκύκλιος 3 1 2014

       Περιγραφή Διαδικασία αποδοχής ή αποποίησης δωρεών υπέρ Δημοσίου.

       ΑΔΑ ΒΙΚΤΗ-ΔΣ3

      • Νόμος 3, 3Α, 7 4182 2013 185 Α

       Περιγραφή Διαδικασία αποδοχής ή αποποίησης δωρεών προς το Δημόσιο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100185

      • 1 Παραλαβή των δικαιολογητικών δωρητή.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο


       Περιγραφή Υποβολή είτε στον δωρεοδόχο φορέα είτε, εάν δεν υπάρχει συγκεκριμένος δωρεοδόχος και η δωρεά γίνεται εν γένει προς το Δημόσιο, υποβολή στη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών από τον δωρεοδόχο και υποβολή φακέλου στη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο


       Περιγραφή Ο δωρεοδόχος φορέας ελέγχει την πληρότητα και ορθότητα των υποβαλλόμενων εγγράφων και (α) εάν διαπιστώσει ελλείψεις, κατόπιν επικοινωνίας με τον δωρητή, μεριμνά για την συμπλήρωσή αυτών ή (β) εάν διαπιστώσει την πληρότητα και ορθότητα, φροντίζει για την υποβολή του φακέλου στην Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών, συνυποβάλλοντας απόψεις του ιδίου (δωρεοδόχου φορέα) για την αποδοχή ή αποποίηση της δωρεάς.

       Σημειώσεις Κατ΄εξαίρεση, όταν η δωρεά αφορά κινητά, τα οποία προορίζονται για κάλυψη λειτουργικών αναγκών του δωρεοδόχου Υπουργείου και η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ, τότε το δωρεοδόχο Υπουργείο είναι αρμόδιο για την έκδοση της απόφασης και δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Λήψη φακέλου


       Περιγραφή Λήψη φακέλου από τη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών και έλεγχος περί συνδρομής ή μη του άρθρου 7 περ. α του ν. 4182/2013. Ειδικότερα, εάν η αξία της δωρεάς υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ, το θέμα συζητείται ενώπιον του Κεντρικού Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών, όπου εκδίδεται σχετική γνωμοδότηση.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης αποδοχής ή αποποίησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση


       Περιγραφή Εκδίδεται η απόφαση αποδοχής ή αποποίησης της δωρεάς, η οποία υπογράφεται από τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών.

       Όχι Όχι


      • 5 Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Περιγραφή Διαβίβαση της περίληψης της απόφασης στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση.

       Όχι Όχι


      • 6 Ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά τη δημοσίευση στην ΕτΚ, η απόφαση λαμβάνει και Α.Δ.Α. και ακριβές αντίγραφο αποστέλλεται τόσο στο δωρητή όσο και στο δωρεοδόχο.

       Όχι Όχι


      • 7 Υλοποίηση της δωρεάς.


       Περιγραφή Όταν η δωρεά υλοποιηθεί, δηλαδή το κινητό παραδοθεί στον δωρεοδόχο ή το ακίνητο μεταγραφεί στο οικείο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολογικό Γραφείο, το σχετικό αποδεικτικό (πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής για τα κινητά και πιστοποιητικό μεταγραφής για τα ακίνητα) αποστέλλεται στη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών, προς περαίωση του φακέλου και θέση αυτού στο αρχείο.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.