Εγγραφές μαθητών/τριών στο Δημοτικό Σχολείο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf6000702-15a9-474e-b18c-1298301a8d2a 842320

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την εγγραφή των μαθητών/τριών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου και απευθύνεται σε μαθητές/τριες ηλικίας (έξι) 6 ετών που διαθέτουν Πιστοποιητικό Φοίτησης από το Νηπιαγωγείο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι αλλοδαποί μαθητές/τριες εγγράφονται στο Δημοτικό οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Τίτλος

Εγγραφές μαθητών/τριών στο Δημοτικό Σχολείο


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφές μαθητών/τριών στην Α τάξη του Δημοτικού Σχολείου


      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Μαθητών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Ηλικιακές Στο Δημοτικό σχολείο εγγράφονται οι μαθητές/τριες που: α. συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου τους έτους εγγραφής ηλικία έξι (6) ετών. β. ανήκουν στη σχολική περιφέρεια της σχολικής μονάδας εγγραφής και γ. έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής.

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Οι προερχόμενοι από σχολεία του εξωτερικού, Έλληνες ή αλλοδαποί μαθητές/τριες εγγράφονται στην αριθμητικά αντίστοιχη τάξη, εφόσον έχουν τη νόμιμη ηλικία που ισχύει στην Ελλάδα ή σε μικρότερη, αν οι γονείς, κηδεμόνες το ζητήσουν με σχετική δήλωση. Οι αλλοδαποί/ές μαθητές/τριες εγγράφονται στην Α’ τάξη με ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό επίσημα μεταφρασμένο. Στις υπόλοιπες τάξεις εγγράφονται καταθέτοντας τον Τίτλο ή το Αποδεικτικό Μετεγγραφής ή τη Βεβαίωση Φοίτησης. Οι αλλοδαποί μαθητές/τριες εγγράφονται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Οι μαθητές /τριες ευάλωτων κοινωνικών ομάδων γίνονται δεκτοί/ες ανεξάρτητα από το εάν είναι γραμμένα σε μητρώα ή δημοτολόγια και για την εγγραφή τους σε αυτά μεριμνούν οι Διευθυντές/τριες των Δημοτικών Σχολείων και δεν παρακωλύουν την εγγραφή τους λόγω έλλειψης πιστοποιητικού μόνιμης κατοικίας και αποδέχονται οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση τους, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας εφαρμόζοντας την αρχή της επιείκειας. Όταν υπάρχει αδυναμία εγγραφής λόγω μη εμβολιασμού, κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία με τοπικούς φορείς, Ο.Τ.Α., Κέντρα Στήριξης Ευπαθών Ομάδων, Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας, Νοσοκομεία, Ιατρικά Κέντρα, Φορείς Κοινωνικής Στήριξης καθώς και με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).

       Όχι Όχι

      • 4 Υπηκοότητας Για τις εγγραφές των ανήλικων αιτούντων ή ανήλικων τέκνων αιτούντων διεθνή προστασία οι αρμόδιες αρχές υποχρεούνται να παράσχουν τα αναγκαία και επαρκή μέσα για την υποστήριξη και διευκόλυνση της σχετικής διαδικασίας.

       Όχι Όχι

      • 5 Εκπαιδευτικές Στο Δημοτικό σχολείο εγγράφονται οι μαθητές/τριες που διαθέτουν πιστοποιητικό φοίτησης από το Νηπιαγωγείο.

       Όχι Όχι

      • 1 Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

       Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποδεικτικό διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο ακινήτου ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9347

      • 2 Ατομικό Δελτίο Υγείας Πιστοποιητικό υγείας

       Ατομικό Δελτίο Υγείας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 3 Βιβλιάριο εμβολίων του μαθητή /τριας Πιστοποιητικό υγείας

       Βιβλιάριο εμβολίων του μαθητή /τριας

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βιβλιάριο Εμβολίων του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 4 Δελτίο Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας της Υπηρεσίας Ασύλου για τους μαθητές στους οποίους έχει χορηγηθεί άσυλο. Αποδεικτικό ιθαγένειας / υπηκοότητας

       Δελτίο Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας της Υπηρεσίας Ασύλου για τους μαθητές στους οποίους έχει χορηγηθεί άσυλο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 2712

      • 5 Διεθνές Πιστοποιητικό Εμβολιασμών ή Προφύλαξης Πιστοποιητικό υγείας

       Διεθνές Πιστοποιητικό Εμβολιασμών ή Προφύλαξης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 5511

      • 6 Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Σημειώσεις: Για τους μαθητές/τριες ημεδαπούς ή αλλοδαπούς που προέρχονται από σχολεία του εξωτερικού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές, Υπηκοότητας

       Όχι 9224

      • 7 Έκθεση Αξιολόγησης -Γνωμάτευσης από Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής. Γνωμάτευση

       Έκθεση Αξιολόγησης -Γνωμάτευσης από Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Για περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Αναπηρίας

       Όχι 8520

      • Προεδρικό Διάταγμα 79 2017 109 Α

       Περιγραφή Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100109

      • 1 Παραλαβή της αίτησης εγγραφής μαθητή/τριας


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο γονέας/ κηδεμόνας υποβάλλει την αίτηση εγγραφής του μαθητή/τριας στη σχολική μονάδα της σχολικής του περιφέρειας.

       Όχι Όχι


      • 2 Προσκόμιση δικαιολογητικών στη σχολική μονάδα


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με την υποβολή της αίτησης για την εγγραφή του τέκνου τους, οι γονείς/κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν στο Δημοτικό Σχολείο τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος των δικαιολογητικών και κατάρτιση της ονομαστικής κατάστασης των μαθητών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του δημοτικού σχολείου αναζητά το πιστοποιητικό γέννησης για την εγγραφή μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΥΠΠΕΘ. Με το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας των αιτήσεων εγγραφών ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του δημοτικού σχολείου ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων και συντάσσει ονομαστική κατάσταση μαθητών, την οποία αποστέλλει εντός προθεσμίας δύο εργάσιμων ημερών στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

       Σημειώσεις Ως εγγραφή στο Δημοτικό Σχολείο νοείται η πρώτη καταχώριση των στοιχείων του μαθητή στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου και στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από 10 έως 20 Ιουνίου.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.