Εγγραφές μαθητών/τριών στο Νηπιαγωγείο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηeedcf7ff-0e59-4530-a29e-c2ef4131dfe4 179231

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας και απευθύνεται σε μαθητές/τριες ηλικίας 4 και 5 ετών. Οι αιτήσεις γίνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ και την υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας για το Νηπιαγωγείο που ανήκει, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του και σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο. Για τον σκοπό αυτό η Προϊσταμένη του νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του προσκομίζει ο γονέας/κηδεμόνας. Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως: πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης, με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα/κηδεμόνα (παρ 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767).

Τελευταία ενημέρωση

03/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Τίτλος

Αίτηση για εγγραφή μαθητή/μαθήτριας σε νηπιαγωγείο


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εγγραφή σε Νηπιαγωγείο

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφές μαθητών/τριών στο Νηπιαγωγείο


      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Μαθητών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       E1


      • 1 Ηλικιακές Να είναι ο μαθητής/τρια γεννημένος/η στο προβλεπόμενο έτος για το αντίστοιχο σχολικό έτος εγγραφής.

       Όχι Όχι

      • 2 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο μαθητής/τρια να ανήκει στη σχολική περιφέρεια της σχολικής μονάδας εγγραφής.

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την υποβολή της αίτησης από γονέα απαιτείται η κατοχή κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του μαθητή, την οποία τεκμηριώνει με σχετικό αποδεικτικό έναν λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο ακινήτου, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

       Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του μαθητή, την οποία τεκμηριώνει με σχετικό αποδεικτικό έναν λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο ακινήτου, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9347

      • 2 Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.). Πιστοποιητικό υγείας

       Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 3 Βιβλιάριο Εμβολίων, του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Πιστοποιητικό υγείας

       Βιβλιάριο Εμβολίων, του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 4 Δελτίο Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας της Υπηρεσίας Ασύλου τουΥπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Αποδεικτικό ιθαγένειας / υπηκοότητας

       Δελτίο Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας της Υπηρεσίας Ασύλου τουΥπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/polites-allon-kraton/bebaiose-katastases-aitematos

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Με αυτό διασφαλίζεται η ταυτοπροσωπία των μαθητών/τριών που τους έχει χορηγηθεί άσυλο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 2712

      • 5 Διεθνές Πιστοποιητικό Εμβολιασμών ή Προφύλαξης Πιστοποιητικό υγείας

       Διεθνές Πιστοποιητικό Εμβολιασμών ή Προφύλαξης

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 5511

      • 6 Έκθεση Αξιολόγησης - Γνωμάτευσης από Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής. Γνωμάτευση

       Έκθεση Αξιολόγησης - Γνωμάτευσης από Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Αφορά περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε Νηπιαγωγείο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Αναπηρίας

       Όχι 8520

      • Προεδρικό Διάταγμα 79 2017 109 Α

       Περιγραφή Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100109

      • 1 Ψηφιακή υποβολή της αίτησης εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι γονείς εισέρχονται μέσω της πύλης gov.gr στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλέγουν το Νηπιαγωγείο στο οποίο ανήκουν σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας τους.Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). Ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει και τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου, μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή δικαιολογητικών από τη σχολική μονάδα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης και αφού ενημερωθούν οι γονείς από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για την εγγραφή του τέκνου τους, είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν στο Νηπιαγωγείο τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 3 Εγγραφή μαθητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.