Εγγραφή Διακριθέντων Αθλητών στον Ειδικό Πίνακα Διακρίσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηab5078ac-ea0a-4920-89fa-090dee22ba3a 209473

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αριθμός δικαιολογητικών

6 έως 7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά αθλητές που σημειώνουν αγωνιστικές διακρίσεις σε Ολυμπιακούς ή Παραολυμπιακούς Αγώνες ή Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών ή Παγκόσμια ή Παγκόσμια Σχολικά ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ή Μεσογειακούς Αγώνες ή Πανελληνία ή Πανελλήνια Σχολικά Πρωταθλήματα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

03/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση εγγραφής στον ειδικό πίνακα διακριθέντων αθλητών-τριων.

Σημειώσεις

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης γίνεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: daa@dga.gov.gr ή μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης δημόσιας διοίκησης gov.gr.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν.2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από την διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εγγραφή στον ειδικό πίνακα διακριθέντων αθλητών

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή Διακριθέντος Αθλητή ή Διακριθείσας Αθλήτριας στον Ειδικό Πίνακα Διακρίσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Διακριθέντων Αθλητών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Συμμετοχής ή διάκρισης σε αθλητικούς αγώνες Κατάκτηση 1ης έως 8ης νίκης σε Ολυμπιακούς ή Παγκόσμιους ή Πανευρωπαϊκούς Αγώνες στις ηλικιακές κατηγορίες ανδρών-γυναικών, νέων ανδρών-νέων γυναικών, εφήβων-νεανίδων, παίδων-κορασίδων σε άθλημα που καλλιεργείται από Ομοσπονδία αναγνωρισμένη από τη Γ.Γ.Α.

       Όχι Όχι

      • 2 Συμμετοχής ή διάκρισης σε αθλητικούς αγώνες Κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Μεσογειακούς Αγώνες στις ηλικιακές κατηγορίες ανδρών-γυναικών, νέων ανδρών-νέων γυναικών, εφήβων-νεανίδων, παίδων-κορασίδων σε άθλημα που καλλιεργείται από Ομοσπονδία αναγνωρισμένη από τη Γ.Γ.Α.

       Ναι Ναι

      • 3 Συμμετοχής ή διάκρισης σε αθλητικούς αγώνες Κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες κατηγορία Λυκείων σε άθλημα που καλλιεργείται από Ομοσπονδία αναγνωρισμένη από τη Γ.Γ.Α.

       Ναι Ναι

      • 4 Συμμετοχής ή διάκρισης σε αθλητικούς αγώνες Επίτευξη ή ισοφάριση Παγκόσμιας ή Πανευρωπαϊκής επίδοσης στην ηλικιακή κατηγορία ανδρών-γυναικών σε άθλημα που καλλιεργείται από Ομοσπονδία αναγνωρισμένη από τη Γ.Γ.Α.

       Ναι Ναι

      • 5 Συμμετοχής ή διάκρισης σε αθλητικούς αγώνες Κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα ή επίτευξη ή ισοφάριση Πανελλήνιας επίδοσης στις ηλικιακές κατηγορίες ανδρών-γυναικών, νέων ανδρών-νέων γυναικών, εφήβων-νεανίδων, παίδων-κορασίδων σε άθλημα που καλλιεργείται από Ομοσπονδία αναγνωρισμένη από τη Γ.Γ.Α.

       Ναι Ναι

      • 6 Συμμετοχής ή διάκρισης σε αθλητικούς αγώνες Κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Πανελλήνια Σχολικά Πρωταθλήματα κατηγορίας Λυκείων σε άθλημα που καλλιεργείται από Ομοσπονδία αναγνωρισμένη από τη Γ.Γ.Α.

       Ναι Ναι

      • 7 Συμμετοχής ή διάκρισης σε αθλητικούς αγώνες Προκειμένου για Ολυμπιακούς ή Παγκόσμιους ή Παγκόσμιους Σχολικούς ή Πανευρωπαϊκούς ή Μεσογειακούς Αγώνες συμμετοχή οκτώ τουλάχιστον χωρών.

       Όχι Όχι

      • 8 Συμμετοχής ή διάκρισης σε αθλητικούς αγώνες Προκειμένου για Πανελλήνια Πρωταθλήματα ή Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες συμμετοχή, όσον αφορά τα ομαδικά αθλήματα, έξι τουλάχιστον αναγνωρισμένων σωματείων ή, αντίστοιχα, σχολείων και, όσον αφορά τα ατομικά αθλήματα, οκτώ τουλάχιστον αθλητών από έξι τουλάχιστον αναγνωρισμένα σωματεία ή, αντίστοιχα, σχολεία.

       Ναι Ναι

      • 9 Συμμετοχής ή διάκρισης σε αθλητικούς αγώνες Προκειμένου για ομαδικά αθλήματα, συμμετοχή του αθλητή σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες της διοργάνωσης στην οποία διακρίθηκε.

       Όχι Όχι

      • 10 Τεχνικές Διεξαγωγή του αγώνα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των Ολυμπιακών Αγώνων και για τα αθλήματα που δεν συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

       Όχι Όχι

      • 11 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο-η αθλητής-τρια να μην έχει τιμωρηθεί για παράβαση ντόπινγκ

       Όχι Όχι

      • 12 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για τη ψηφιακή υποβολή της αίτησης μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης δημόσιας διοίκησης gov.gr απαιτείται η κατοχή προσωπικών κωδικών taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας για την αθλητική διάκριση. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας για την αθλητική διάκριση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην Βεβαίωση θα πρέπει να περιλαμβάνονται: α) το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του αθλητή-τριας, καθώς και το έτος γέννησης, β) η κατηγορία και η αγωνιστική διάκριση για την οποία αιτείται εγγραφή στον ειδικό πίνακα (είδος νίκης, επίτευξη ή ισοφάριση προβλεπόμενων επιδόσεων), γ) το άθλημα ή αγώνισμα στο οποίο διακρίθηκε και η χρονολογία επίτευξης, δ) εάν το αγώνισμα διεξήχθη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των Ολυμπιακών Αγώνων και για τα αθλήματα που δεν συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των Παγκόσμιων Ομοσπονδιών, ε) ο αριθμός συμμετοχής χωρών στο αγώνισμα και στη κατηγορία που σημειώθηκε η διάκριση με την Εθνική ομάδα, στ) αριθμός των σωματείων που συμμετείχαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα καθώς και οι επωνυμίες, οι κωδικοί αριθμοί μητρώου της Γ.Γ.Α. και τα στοιχεία της αθλητικής αναγνώρισης έξι (6) τουλάχιστον εκ των σωματείων αυτών, συμπεριλαμβανομένου του σωματείου με το οποίο διακρίθηκε ο αθλητής και προκειμένου για ατομικά αθλήματα και η συμμετοχή στο Πρωτάθλημα οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών από έξι (6) τουλάχιστον αναγνωρισμένα σωματεία ανά αγώνισμα ζ) ο αριθμός συμμετοχών του αθλητή-τριας στα ομαδικά αθλήματα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και η) ότι ο αθλητής δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά ή ποινικά για παράβαση ντόπινγκ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Αντίγραφο της προκήρυξης του εκάστοτε πρωταθλήματος Γνωστοποίηση / Αναγγελία / Ανακοίνωση

       Αντίγραφο της προκήρυξης του εκάστοτε πρωταθλήματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5743

      • 4 Αντίγραφο της δήλωσης συμμετοχής στο εκάστοτε πρωτάθλημα Δήλωση

       Αντίγραφο της δήλωσης συμμετοχής στο εκάστοτε πρωτάθλημα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 5 Αντίγραφα φύλλα αγώνος επικυρωμένα από την αγωνόδικο επιτροπή και την αθλητική ομοσπονδία Αναφορά / Καταγγελία

       Αντίγραφα φύλλα αγώνος επικυρωμένα από την αγωνόδικο επιτροπή και την αθλητική ομοσπονδία

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6357

      • 6 Θεωρημένη τελική κατάταξη στον αγώνα Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Θεωρημένη τελική κατάταξη στον αγώνα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 7 Βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας περί μη ολοκλήρωσης του Παγκόσμιου ή του Πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας περί μη ολοκλήρωσης του Παγκόσμιου ή του Πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά διακρίσεις που επιτεύχθηκαν τα έτη 2019, 2021 σε Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρονικής προθεσμίας

       Όχι 9703

      • Νόμος 196 4964 2022 150 Α

       Περιγραφή Μεταβατική διάταξη για την ελάχιστη απαιτούμενη συμμετοχή σε πανελλήνιους αγώνες ομαδικών αθλημάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100150

      • Νόμος 410 4957 2022 141 Α

       Περιγραφή Ειδικές ρυθμίσεις λόγω covid-19 για την αναγνώριση αγωνιστικών διακρίσεων έτους 2022 και την εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100141

      • Νόμος 53 4908 2022 52 Α

       Περιγραφή Με το άρθρο αυτό αναδιαμορφώθηκε η παράγραφος 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 όπως ίσχυε μέχρι τότε.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100052

      • Νόμος 53 4809 2021 102 Α

       Περιγραφή Με τις διατάξεις αυτές θεσπίστηκαν ευεργετικές ρυθμίσεις για τα έτη 2019 και 2021 όσον αφορά αθλητές υψηλών διακρίσεων λόγω της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού covid 19.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100102

      • Νόμος 38 4115 2013 24 Α

       Περιγραφή Με την παράγραφο 1 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 34 του ν.2725/1999, με την οποία προσδιορίζονται οι αγωνιστικές διακρίσεις για τις οποίες προβλέπεται εγγραφή στον ειδικό πίνακα διακρίσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100024

      • Νόμος 18 3708 2008 210 Α

       Περιγραφή Με την παρ. 1 αντικαταστάθηκε το άρθρου 34 του ν.2725/1999, όπως ίσχυε μέχρι τότε, με το οποίο προσδιορίζονται οι αγωνιστικές διακρίσεις για τις οποίες προβλέπεται εγγραφή στον ειδικό πίνακα διακριθέντων αθλητών-τριων και οι προϋποθέσεις εγγραφής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100210

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση της αίτησης και διαβίβασή της στο αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης είναι το Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης Κοινού της Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού (Τμήμα Πρωτοκόλλου).

       Ναι Όχι


      • 3 Ψηφιακή παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Προώθηση της αίτησης από τη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού στο αρμόδιο τμήμα της.

       Ναι Όχι


      • 4 Εξέταση αίτησης και έλεγχος ορθότητας και πληρότητας των δικαιολογητικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη σχεδίου απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη σχεδίου απόφασης εγγραφής του αιτούντος στον ειδικό πίνακα διακριθέντων αθλητών-τριών, προσυπογραφή του από τον προϊστάμενο του τμήματος και προώθησή του στον Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού.

       Ναι Όχι


      • 6 Αρνητική απάντηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής στον ειδικό πίνακα συντάσσεται σχέδιο αρνητικής απάντησης.

       Ναι Όχι


      • 7 Προσυπογραφή του σχεδίου απόφασης ή αντίστοιχα της αρνητικής απάντησης από τον αρμόδιο Διευθυντή.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Προσυπογραφή του σχεδίου απόφασης ή αντίστοιχα της αρνητικής απάντησης από τον αρμόδιο Διευθυντή και προώθηση στον Γενικό Διευθυντή.

       Όχι Όχι


      • 8 Υπογραφή του σχεδίου απόφασης ή αντίστοιχα της αρνητικής απάντησης από τον Γενικό Διευθυντή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής


       Περιγραφή Υπογραφή του σχεδίου απόφασης ή αντίστοιχα της αρνητικής απάντησης από τον Γενικό Διευθυντή Οργάνωσης Αθλητισμού και επιστροφή του σχεδίου στο αρμόδιο τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 9 Πρωτοκόλληση απόφασης και δημοσίευση στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 10 Αποστολή της απόφασης στον ενδιαφερόμενο και κοινοποίηση στην οικεία ομοσπονδία.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Αρμόδιο τμήμα διεκπεραίωσης είναι το Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης Κοινού της Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.