Εγγραφή Εργαζόμενου στο Μητρώο Ασφαλισμένων του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfffa9aa7-3f97-409d-849a-462344b9f8ee 973974

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ταμεία Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε- Ν.Π.Ι.Δ.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή ασφαλισμένου στο Μητρώο Ασφαλισμένων που τηρεί το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (T.Ε.A.Υ.Φ.Ε.) και αφορά σε κάθε εργαζόμενο ο οποίος υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση από το Ταμείο. Η διαδικασία γίνεται για κάθε νέα πρόσληψη από τον εργοδότη και πριν την ανάληψη εργασίας για τον εργαζόμενο ο οποίος πρέπει να υπάγεται στην ασφάλιση του Ταμείου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε- Ν.Π.Ι.Δ.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Παρατηρήσεις

Στο Μητρώο Ασφαλισμένων, που τηρείται ως φυσικό αρχείο, καταχωρούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν στους σφαλισμένους και συγκεκριμένα: α) τα στοιχεία ταυτότητας κάθε ασφαλισμένου, β) ο οργανισμός κύριας ασφάλισης του ασφαλισμένου και ο ΑΜΚΑ του, γ) τα ποσά ή τα ποσοστά των εισφορών που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισμένο και ο χρόνος καταβολής τους και δ) το ύψος του ατομικού συνταξιοδοτικού λογαριασμού κάθε ασφαλισμένου. Για οποιαδήποτε μεταβολή στα προσωπικά στοιχεία του ασφαλισμένου, θα πρέπει να γίνεται και ενημέρωση των μεταβολών αυτών στο Μητρώο.

Τελευταία ενημέρωση

17/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου

Σημειώσεις

Το Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ταμείου και αποστέλλεται σε κάθε περίπτωση από τον εργοδότη πριν την ανάληψη εργασίας, ακόμα και αν ο εργαζόμενος υπαγόταν στο παρελθόν στην ασφάλιση από το Ταμείο και έχει διακοπεί η ασφάλισή του σε αυτό ή αν ο εργαζόμενος είναι ασφαλισμένος στο Ταμείο μέσω άλλου εργοδότη. Το Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου πρέπει να φέρει την σφραγίδα και την υπογραφή του εργοδότη καθώς και την υπογραφή του ασφαλισμένου. Σε περίπτωση που το Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου αποστέλλεται, είναι απαραίτητη η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εργοδότη ή του πληρεξούσιού του και του ασφαλισμένου από Δημόσια Αρχή.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απογραφή Ασφαλισμένου στο Μητρώο Ασφαλισμένων του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή εργαζόμενου στο Μητρώο Ασφαλισμένων του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Ο εργαζόμενος υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση από το Ταμείο.

       Όχι Όχι

      • 1 Αναγγελία πρόσληψης Γνωστοποίηση / Αναγγελία / Ανακοίνωση

       Αναγγελία πρόσληψης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εργάνη Έντυπο Ε3

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5743

      • 2 Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας του ασφαλισμένου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας του ασφαλισμένου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Βεβαίωση απογραφής ασφαλισμένου από τον e-ΕΦΚΑ. Βεβαίωση

       Βεβαίωση απογραφής ασφαλισμένου από τον e-ΕΦΚΑ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/bebaiose-apographes-eephka

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 4 Φ. 51020/5352/121 2013 412 Β

       Περιγραφή Έγκριση Καταστατικού Ταμέιου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.- Ν.Π.Ι.Δ.), σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του Ν. 4052/2012.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200412

      • Κανονισμός 1 2015

       Περιγραφή Κανονισμός Παροχών

       Νομικές παραπομπές https://teayfe.gr/%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%87%cf%89%ce%bd/

      • 1 Υποβολή αίτησης για εγγραφή εργαζόμενου στο Μητρώο Ασφαλισμένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εργοδότης (ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού σε περίπτωση εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου) αποστέλλει με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) ή ταχυδρομικά ή καταθέτει σε έγχαρτη μορφή το Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ταμείου https://teayfe.gr/%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CF%8E%CE%BD/.

       Σημειώσεις Στο Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του εργαζόμενου (Α.Μ.Κ.Α., ονοματεπώνυμο , διεύθυνση κατοικίας, οικογενειακή κατάσταση κλπ), τα γενικά στοιχεία ασφάλισής του (ημερομηνία πρώτης ένταξης σε ασφάλιση κύριου φορέα, ημερομηνία πρώτης ασφάλισης στο Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. ή στο Τ.Ε.Α.Ι.Τ. αν υπάρχει, χρόνος ασφάλισης σε άλλα Επικουρικά Ταμεία), τα στοιχεία του εργοδότη και η προϋπηρεσία του σε φαρμακευτικές επιχειρήσεις. Με την αποστολή του Δελτίου Απογραφής Ασφαλισμένου υποβάλλονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται σην καρτέλα "Τί θα χρειαστείτε". Το Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου πρέπει να φέρει την σφραγίδα και την υπογραφή του εργοδότη καθώς και την υπογραφή του ασφαλισμένου. Στην περίπτωση που το Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου αποστέλλεται, είναι απαραίτητη η θεώρηση του γνησίου των υπογραφών από Δημόσια Αρχή.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή δικαιολογητικών για εγγραφή εργαζόμενου στο Μητρώο Ασφαλισμένων και πρωτοκόλληση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Γραφείο Πρωτοκόλλου παραλαμβάνει την αίτηση και όλα τα συνυποβληθέντα δικαιολογητικά και αποδίδει αριθμό πρωτοκόλλου.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβληθούν κατευθείαν στο Τμήμα Ασφάλισης, ο υπάλληλος του Τμήματος προωθεί τον φυσικό φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ταμείου προκειμένου να αποδοθεί αριθμός πρωτοκόλλου στην υποβληθείσα αίτηση και στη συνέχεια ο φάκελος επιστρέφει στο Τμήμα Ασφάλισης- Γραφείο Μητρώου.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος αν υπάρχει προηγούμενη εγγραφή του εργαζόμενου στο Μητρώο Ασφαλισμένων του Ταμείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Γραφείου Μητρώου (Τμήμα Ασφάλισης) εισέρχεται στο Π.Σ. "Μικρά Ταμεία" και ελέγχει αν ο εργαζόμενος για τον οποίο υποβλήθηκε το αίτημα απογραφής στο Μητρώο Ασφαλισμένων του Ταμείου είναι ήδη εγγεγραμμένος σε αυτό.

       Σημειώσεις Η διασταύρωση γίνεται με χρήση του Α.Μ.Κ.Α. ή του ονοματεπώνυμου του ασφαλισμένου.

       Όχι Όχι


      • 4 Εργαζόμενος ήδη εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ασφαλισμένων του Ταμείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εργαζόμενος για τον οποίο υπεβλήθη η αίτηση για απογραφή στο Μητρώο Ασφαλισμένων του Ταμείου είναι ήδη εγγεγραμμένος σε αυτό, οπότε του έχει ήδη αποδοθεί Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) και δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια για την εγγραφή του.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που από το Δελτίο Απογραφής ή τα συνυποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτουν μεταβολές στα ήδη καταγεγραμμένα στοιχεία του ασφαλισμένου, ο υπάλληλος του Γραφείου Μητρώου επικαιροποιεί τα στοιχεία του ασφαλισμένου στο πληροφοριακό σύστημα.

       Ναι Όχι


      • 5 Ενημέρωση εργοδότη και ασφαλισμένου αναφορικά με τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Γραφείου Μητρώου αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στον ασφαλισμένο και τον εργοδότη στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail addresses) που έχουν δηλωθεί ως διευθύνσεις επικοινωνίας και στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) που έχει ήδη αποδοθεί στον εργαζόμενο από το Ταμείο.

       Ναι Ναι


      • 6 Καταχώρηση στοιχείων εργαζόμενου στο Μητρώο Ασφαλισμένου του Ταμείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον συντρέχουν οι λόγοι υπαγωγής του εργαζομένου στην ασφάλιση από το Ταμείο, ο αρμόδιος υπάλληλος του Γραφείου Μητρώου καταχωρεί χειροκίνητα στο πληροφοριακό σύστημα του Ταμείου και το Μητρώο Ασφαλισμένων τα στοιχεία του εργαζόμενου.

       Σημειώσεις Τα δικαιολογητικά που υπεβλήθησαν τηρούνται σε φυσικό αρχείο στο Ταμείο και δεν αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα του Ταμείου.

       Ναι Όχι


      • 7 Απόδοση Αριθμού Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με την καταχώρηση των στοιχείων του εργαζομένου στο πληροφοριακό σύστημα του Ταμείου και την οριστικοποίηση των σχετικών καταχωρήσεων, παράγεται από το σύστημα μοναδικός αιρθμός μητρώου ο οποίος αντιστοιχεί στον συγκεκριμένο ασφαλισμένο.

       Ναι Όχι


      • 8 Ενημέρωση εργοδότη και ασφαλισμένου αναφορικά με τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Γραφείου Μητρώου αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στον εργοδότη και τον ασφαλισμένο στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail addresses) που έχουν δηλωθεί ως διεύθυνση επικοινωνίας και στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) που έχει αποδοθεί στον ασφαλισμένο από το Ταμείο.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που η εγγραφή του ασφαλισμένου στο Μητρώο Ασφαλισμένων του Ταμείου γίνεται ενώ ο ασφαλισμένος δεν απασχολείται πλέον στον εργοδότη, ο ασφαλισμένος δύναται να ενημερωθεί σχετικά με τον Α.Μ.Α. που το έχει αποδοθεί και τηλεφωνικά, κατόπιν επικοινωνίας του με το Ταμείο.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.