Εγγραφή ασφαλισμένων στο Μητρώο Ασφαλισμένων του E.T.E.A.Π.Ε.Π. - Ν.Π.Ι.Δ.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd98dfa22-9496-4996-a599-ca59a4d28bbe 982294

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ταμεία Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης, Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. – Ν.Π.Ι.Δ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες έως 1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την εγγραφή νέων ασφαλισμένων στο Μητρώο Ασφαλισμένων του Επαγγελματικού Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.), μέσω των εργοδοτών τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. – Ν.Π.Ι.Δ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Παρατηρήσεις

Οι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν μηνιαίως, και το αργότερο έως τη 10η ημέρα του επόμενου μήνα της μισθολογικής περιόδου που αφορούν, σχετικό αρχείο μητρώου έτσι ώστε το Ταμείο να είναι σε θέση να γνωρίζει ποιοι είναι οι ασφαλισμένοι σε αυτό, καθώς και τα εξαρτώμενα μέλη τους. Οι εργοδότες υποβάλλουν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας δύο ηλεκτρονικά αρχεία συνδεδεμένα μεταξύ τους (Master & Detail), σε μορφή CSV ή xml, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Πύλη Εργοδοτών) του Ταμείου. Στα αρχεία αυτά περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες για το Ταμείο πληροφορίες για τους ασφαλισμένους και τα εξαρτώμενα μέλη αυτών, οι οποίες ελέγχονται αυτόματα από το ΟΠΣ του Ταμείου κατά την υποβολή των αρχείων από τον εργοδότη.

Τελευταία ενημέρωση

01/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση εγγραφής ασφαλισμένων στο Μητρώο Ασφαλισμένων του E.T.E.A.Π.Ε.Π. - Ν.Π.Ι.Δ.

Σημειώσεις

Οι εργοδότες υποβάλλουν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email : info@eteapep.gr δύο (2) ηλεκτρονικά αρχεία συνδεδεμένα μεταξύ τους (Master & Detail), σε μορφή CSV ή xml, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ταμείου. Στα αρχεία αυτά περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες για το Ταμείο πληροφορίες για τους ασφαλισμένους και τα εξαρτώμενα μέλη αυτών, οι οποίες ελέγχονται αυτόματα από το ΟΠΣ του Ταμείου κατά την υποβολή των αρχείων από τον εργοδότη.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ειδικοί κωδικοί χρήστη σε πλατφόρμα του Ταμείου

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εγγραφή ασφαλισμένων στο Μητρώο Ασφαλισμένων του ETEAΠΕΠ - ΝΠΙΔ

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή ασφαλισμένων στο Μητρώο Ασφαλισμένων του Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. – Ν.Π.Ι.Δ.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Ένταξης σε Μητρώο Να υφίσταται εγγραφή του εργοδότη στο Μητρώο Εργοδοτών του Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. - Ν.Π.Ι.Δ..

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Κατοχή κωδικών για είσοδο στην Πύλη Εργοδοτών, μέσω ιστοσελίδας του Ταμείου. Οι εργοδότες υποβάλλουν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας δύο ηλεκτρονικά αρχεία συνδεδεμένα μεταξύ τους (Master & Detail), σε μορφή CSV ή xml, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ταμείου. Στα αρχεία αυτά περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες για το Ταμείο πληροφορίες για τους ασφαλισμένους και τα εξαρτώμενα μέλη αυτών, οι οποίες ελέγχονται αυτόματα από το ΟΠΣ του Ταμείου κατά την υποβολή των αρχείων από τον εργοδότη.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικές Οι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν μηνιαίως, και το αργότερο έως τη 10η ημέρα του επόμενου μήνα της μισθολογικής περιόδου που αφορούν, σχετικό αρχείο μητρώου, ώστε το Ταμείο να είναι σε θέση να γνωρίζει ποιοι είναι οι ασφαλισμένοι σε αυτό, καθώς και τα εξαρτώμενα μέλη τους.

       Όχι Όχι

      • 1 Master Μητρώου - Ασφαλισμένοι Ψηφιακό αρχείο

       Master Μητρώου - Ασφαλισμένοι

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το αρχείο αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω email από τους εργοδότες στο ταμείο σε μορφή CSV ή xml

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4128

      • 2 Detail Μητρώου - Εξαρτώμενα Ψηφιακό αρχείο

       Detail Μητρώου - Εξαρτώμενα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το αρχείο αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω email από τους εργοδότες στο Ταμείο σε μορφή CSV ή xml.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4128

      • Υπουργική Απόφαση Φ.51020/5358/123 2013 409 Β

       Περιγραφή Έγκριση καταστατικού Επαγγελματικού Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.– Ν. Π.Ι.Δ.), σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του ν. 4052/2012.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200409

      • Υπουργική Απόφαση Δ16/Φ.51020/36258/900 2018 2525 Β

       Περιγραφή Έγκριση της τροποποίησης του Καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης «Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.- Ν. Π.Ι.Δ.)» .

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180202525

      • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 193 2022
      • 1 Συμπλήρωση Αρχείων Μητρώου από τον Εργοδότη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εργοδότης συμπληρώνει τα αρχεία Master Μητρώου – Ασφαλισμένοι & Detail Μητρώου – Εξαρτώμενα είτε σε μορφή .xsd είτε σε μορφή .xls. βάσει συγκεκριμένων οδηγιών που έχουν εκδοθεί και αποσταλεί από το Ταμείο.

       Όχι Όχι


      • 2 Μετατροπή Αρχείων CSV από τον Εργοδότη και και αποστολή μέσω email

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εργοδότης προχωράει σε μετατροπή των αρχείων σε μορφή CSV, κρυπτογράφηση και αποστολή μέσω email βάσει συγκεκριμένων οδηγιών που έχουν εκδοθεί και αποσταλεί από το Ταμείο.

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή και Καταχώρηση των Αρχείων από το Ταμείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων παραλαμβάνει και καταχωρεί τα αρχεία CSV.

       Όχι Όχι


      • 4 Διενέργεια Ελέγχων από το αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του τμήματος Ασφάλισης και Εσόδων διενεργεί τους κάτωθι ελέγχους στα απεσταλμένα αρχεία : 1. Έλεγχος της γραμμογράφησης των αρχείων ώστε να πληρούνται συγκεκριμένες τεχνικές προϋποθέσεις. 2. Έλεγχος των αριθμών μητρώου, εάν αντιστοιχούν σε κάποιον ασφαλισμένο στη βάση. Εάν δεν αντιστοιχίζεται κάποιος αριθμός μητρώου τότε πιθανόν να πρόκειται για νέα πρόσληψη και το σύστημα δίνει αυτόματα αύξοντα νέο αριθμό μητρώου.

       Όχι Όχι


      • 5 Επιβεβαίωση Υποβολής και Έκδοση Ταυτότητα Πληρωμής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αυτόματη δημιουργία και αποστολή μέσω email στον εργοδότη της επιβεβαίωσης υποβολής και της Ταυτότητας πληρωμής που εκδίδεται από το ΟΠΣ του Ταμείου.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.