Εγγραφή εργοδότη στο Μητρώο Εργοδοτών του Τ.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση



1c6c4da6-1479-44fa-866e-3d82a2c4a37f 164614

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ταμεία Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης, Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών Τ.Α.Υ.Φ.Ε- Ν.Π.Ι.Δ. (Φορέας Επικουρικής Κοινωνικής Ασφάλισης)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 3 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή στο Μητρώο Εργοδοτών που τηρεί το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (T.A.Υ.Φ.Ε.) και αφορά σε κάθε επιχείρηση/ εργοδότη που απασχολεί εργαζόμενο/η, που υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση από το Ταμείο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών Τ.Α.Υ.Φ.Ε- Ν.Π.Ι.Δ. (Φορέας Επικουρικής Κοινωνικής Ασφάλισης)

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία της εγγραφής του εργοδότη γίνεται άπαξ και κατά την πρώτη φορά που ο εργοδότης απασχολεί εργαζόμενο που υπάγεται στην ασφάλιση από το Ταμείο.

Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων του εργοδότη, αυτός οφείλει να ενημερώνει άμεσα το Ταμείο σχετικά με τη μεταβολή αυτή, αποστέλλοντας το Δελτίο Απογραφής- Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη μεταβολή στα στοιχεία του.

Σε περίπτωση που απαιτείται η συμβολή της Ειδικής Υπηρεσιακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Υπαγωγής στην Ασφάλιση προκειμένου να εξετάσει αν ο εργοδότης μπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο Εργοδοτών, αυτή συνεδριάζει κατά περίπτωση προκειμένου να αποφανθεί το συντομότερο δυνατό αναφορικά με την αιτούμενη υπαγωγή στην ασφάλιση από το Ταμείο.

Τελευταία ενημέρωση

17/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Δελτίο Απογραφής- Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη

Σημειώσεις

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με email στη θυρίδα: apografiko@tayfe.gr υπόψη της αρμόδιας Διεύθυνσης Μητρώου.

Το Δελτίο Απογραφής- Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ταμείου https://tayfe.gr/chrisima-entypa/

Το Δελτίο Απογραφής- Μεταβολής πρέπει να έχει την υπογραφή του δηλούντα εργοδότη ή πληρεξούσιου του και τη σφραγίδα της επιχείρησης.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των δηλωθέντων στοιχείων του εργοδότη, αυτός οφείλει να ενημερώνει το Ταμείο με την αποστολή του Δελτίου Απογραφής- Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη και των σχετικών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τη μεταβολή των στοιχείων του.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά




    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ) Τ.Α.Υ.Φ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή εργοδότη στο Μητρώο Εργοδοτών του Τ.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εργοδοτών/ Κοινών Επιχειρήσεων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       email, Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Εργασιακές Ο εργοδότης απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ταμείου.

       Σύνδεσμος https://tayfe.gr/kanonismoi/

       Όχι Όχι

      • 1 Καταστατικό επιχείρησης. Καταστατικό εταιρείας / οργανισμού

       Καταστατικό επιχείρησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης του αρχικού Καταστατικού, θα πρέπει να αποστέλλονται και οι τροποποιήσεις/ μεταβολές αυτού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1130

      • 2 Βεβαίωση έναρξης εργασιών Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος

       Βεβαίωση έναρξης εργασιών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η έναρξη εργασιών μπορεί να βεβαιώνεται είτε με σχετικό έγγραφο που εκδόθηκε από Δ.Ο.Υ. είτε κατόπιν εγγραφής στο ΓΕ.Μ.Η. είτε με σχετικό έγγραφο που έχει εκδοθεί από την Α.Α.Δ.Ε. . Σε περίπτωση μεταβολών/ τροποποιήσεων της σχετικής βεβαίωσης έναρξης εργασιών, θα πρέπει να υποβάλλονται συνημμένα στην αίτηση και οι τροποποιήσεις/ μεταβολές αυτές.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5193

      • 3 Σ.ΕΠ.Ε. : ΕΝΤΥΠΟ Ε4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Κατάσταση προσωπικού / συνεργατών

       Σ.ΕΠ.Ε. : ΕΝΤΥΠΟ Ε4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7338

      • 4 Φωτοτυπία Ταυτότητας των νομίμων εκπροσώπων του εργοδότη. Αστυνομική ταυτότητα

       Φωτοτυπία Ταυτότητας των νομίμων εκπροσώπων του εργοδότη.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1860

      • 5 Ταυτοποιητικό έγγραφο καθορισμού νόμιμων εκπροσώπων του εργοδότη Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Ταυτοποιητικό έγγραφο καθορισμού νόμιμων εκπροσώπων του εργοδότη

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.30123/οικ.28567/918 2013 3259 Β

       Περιγραφή Μετατροπή του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Π.Υ.Φ.Ε.) του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) σε Ν.Π.Ι.Δ.−Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Α.Υ.Φ.Ε.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203259

      • Κανονισμός 145/330/13-05-2020 2020

       Περιγραφή Κανονισμός Παροχών του Ταμείου - Απόφαση Δ.Σ. του ΤΑ.Υ.Φ.Ε.

       Νομικές παραπομπές https://tayfe.gr/kanonismoi/

      • Κανονισμός 145/330/13-05-2020 2020

       Περιγραφή Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ταμείου- Απόφαση Δ.Σ. του Τ.Α.Υ.Φ.Ε.

       Νομικές παραπομπές https://tayfe.gr/kanonismoi/

      • 1 Παραλαβή της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Εργοδοτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εργοδότης (ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού σε περίπτωση εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου) αποστέλλει με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου apografiko@tayfe.gr) ή δια ζώσης ή ταχυδρομικά το Δελτίο Απογραφής-Μεταβολής στοιχείων εργοδότη, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ταμείου https://tayfe.gr/chrisima-entypa .

       Σημειώσεις Στο Δελτίο Απογραφής- Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη (επωνυμία, διακριτικός τίτλος, νομική μορφή κλπ), το είδος της δραστηριότητας, τα στοιχεία της έδρας του, ο αρμόδιος παροχής πληροφοριών για θέματα ασφάλισης προσωπικού και τα στοιχεία των νόμιμων εκπροσώπων. Με την αποστολή του Δελτίου Απογραφής- Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη υποβάλλονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην καρτέλα "Τί θα χρειαστείτε". Το Δελτίο Απογραφής- Μεταβολής πρέπει να έχει την υπογραφή του δηλώντα εργοδότη ή πληρεξούσιου του και τη σφραγίδα της επιχείρησης.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση και χρέωση του φακέλου της αίτησης στην αρμόδια Διεύθυνση Μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Μητρώου παραλαμβάνει την αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπεβλήθησαν από τον εργοδότη και τα επεξεργάζεται ηλεκτρονικά.

       Σημειώσεις Κατά την αρχική εγγραφή εργοδότη στο Μητρώο Εργοδοτών, είναι απαραίτητο να υποβάλλονται και τα δικαιολογητικά που αφορούν στον εργαζόμενο (πίνακας προσωπικού, έντυπο Ε4) προκειμένου να αποδειχθεί η ανάγκη εγγραφής του εργοδότη στο Μητρώο Εργοδοτών του Ταμείου.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος αν υπάρχει προηγούμενη εγγραφή του εργοδότη στο Μητρώο Εργοδοτών του Ταμείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος της Διεύθυνσης Μητρώου εισέρχεται στο Π.Σ. "Μικρά Ταμεία" και ελέγχει αν ο εργοδότης που υπέβαλε το αίτημα εγγραφής στο Μητρώο Εργοδοτών του Ταμείου είναι ήδη εγγεγραμμένος σε αυτό.

       Σημειώσεις Η διασταύρωση γίνεται με χρήση του Α.Φ.Μ. του εργοδότη καθώς και άλλων διαθέσιμων στοιχείων ταυτοποίησης.

       Όχι Όχι


      • 4 Εργοδότης ήδη εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εργοδοτών του Ταμείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εργοδότης που υπέβαλλε την αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Εργοδοτών του Ταμείου είναι ήδη εγγεγραμμένος σε αυτό, οπότε του έχει ήδη αποδοθεί Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) και δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια για την εγγραφή του.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που από το Δελτίο Απογραφής- Μεταβολής στοιχείων εργοδότη ή τα συνυποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτουν μεταβολές στα ήδη καταγεγραμμένα στοιχεία του εργοδότη στο Μητρώο Εργοδοτών, ο υπάλληλος της Διεύθυνσης Μητρώου επικαιροποιεί τα στοιχεία του εργοδότη στον ηλεκτρονικό του φάκελο και το Μητρώο Εργοδοτών του Ταμείου.

       Ναι Όχι


      • 5 Ενημέρωση εργοδότη αναφορικά με τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος της Διεύθυνσης αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στον εργοδότη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address) που έχει δηλωθεί ως διεύθυνση επικοινωνίας όπου αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) που του έχει ήδη αποδοθεί από το Ταμείο.

       Ναι Ναι


      • 6 Καταχώρηση στοιχείων εργοδότη στο Μητρώο Εργοδοτών του Ταμείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον συντρέχουν οι λόγοι υπαγωγής των εργαζομένων του εργοδότη στην ασφάλιση από το Ταμείο, ο αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Μητρώου καταχωρεί χειροκίνητα στο Μητρώο του πληροφοριακού συστήματος τα στοιχεία του εργοδότη.

       Σημειώσεις Τα δικαιολογητικά που υπεβλήθησαν από τον εργοδότη τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο.

       Ναι Όχι


      • 7 Απόδοση Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με την καταχώρηση των στοιχείων του εργοδότη στο πληροφοριακό σύστημα του Ταμείου και την οριστικοποίηση των σχετικών καταχωρήσεων, παράγεται από το σύστημα μοναδικός Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) ο οποίος αντιστοιχεί στον συγκεκριμένο εργοδότη.

       Ναι Όχι


      • 8 Ενημέρωση εργοδότη αναφορικά με τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος της Διεύθυνσης αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στον εργοδότη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address) που έχει δηλωθεί ως διεύθυνση επικοινωνίας όπου αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) που του έχει αποδοθεί από το Ταμείο.

       Ναι Όχι


      • 9 Ενημέρωση του Πρωτοκόλλου του Ταμείου αναφορικά με τη νέα εγγραφή εργοδότη στο Μητρώο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος της Διεύθυνσης Μητρώου του Ταμείου προωθεί το ηλεκτρονικό φάκελο του εργοδότη (με την αίτηση και τα δικαιολογητικά που υπεβλήθησαν) στο Πρωτόκολλο του Ταμείου.

       Ναι Όχι


      • 10 Απόδοση Αριθμού Πρωτοκόλλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Πρωτοκόλλου αποδίδει αριθμό Πρωτοκόλλου στον ηλεκτρονικό φάκελο του εργοδότη.

       Ναι Όχι


      • 11 Δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου του Εργοδότη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Μητρώου δημιουργεί εξωσυστημικά ηλεκτρονικό φάκελο στον οποίο αναρτά την αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά που υπεβλήθησαν από τον εργοδότη για την εγγραφή του στο Μητρώο Εργοδοτών του Ταμείου.

       Ναι Ναι



      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.