Εγγραφή σε Μητρώο Παχυμετρητών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd992c2a1-b7b8-4981-bc94-455baac899b8 992217

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Κλάδος Ελέγχου Πλοίων, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εξέταση πλήρωσης των ελάχιστων απαιτήσεων για την ένταξη ενδιαφερομένων στο Μητρώο Παχυμετρητών που τηρείται στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Κλάδος Ελέγχου Πλοίων

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο Πίνακας Μητρώου Παχυμετρητών του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων αναρτάται σε κάθε ενημέρωσή του στους επίσημους ιστότοπους του Υπουργείου ΝΑΝΠ και του Λιμενικού Σώματος-ΕΛ.ΑΚΤ, αντίστοιχα.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση εγγραφής σε Μητρώο Παχυμετρητών.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή σε Μητρώο Παχυμετρητών


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώα Παχυμετρητών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Ο αιτών να κατέχει δίπλωμα Μηχανικού Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχείου (Ε.Μ.Π.) ή ισοδύναμο, είτε Πτυχίο Ναυπηγού ανωτέρας σχολής Τεχνολόγων Μηχανικών, είτε Πτυχίο Ναυπηγού ανωτέρας σχολής Ναυπηγών ή παρόμοιας ειδικότητας.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋπηρεσίας Ο αιτών να τεκμηριώνει κατ’ ελάχιστον 3μηνη εμπειρία εκπαίδευσης στις παχυμετρήσεις παρουσία άλλου παχυμετρητή, στο οποίο να εμφαίνεται το είδος και το πεδίο της εκπαίδευσής του (π.χ. γνώσεις στις αρχές υπερήχων, στις μετρήσεις πάχους ελασμάτων και βασικές γνώσεις της μεταλλικής κατασκευής των πλοίων κ.ο.κ).

       Όχι Όχι

      • 1 Δίπλωμα Μηχανικού Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) ή ισοδύναμο, είτε Πτυχίο Ναυπηγού Ανωτέρας Σχολής Τεχνολόγων Μηχανικών, είτε Πτυχίο Ναυπηγού Ανωτέρας Σχολής Ναυπηγών ή παρόμοιας ειδικότητας. Αποδεικτικό σπουδών

       Δίπλωμα Μηχανικού Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) ή ισοδύναμο, είτε Πτυχίο Ναυπηγού Ανωτέρας Σχολής Τεχνολόγων Μηχανικών, είτε Πτυχίο Ναυπηγού Ανωτέρας Σχολής Ναυπηγών ή παρόμοιας ειδικότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Υλικό τεκμηρίωσης της κατ’ ελάχιστον 3μηνης εμπειρίας/εκπαίδευσης στις παχυμετρήσεις παρουσία άλλου παχυμετρητή στο οποίο να εμφαίνεται το είδος και το πεδίο της εκπαίδευσής του (πχ γνώσεις στις αρχές υπερήχων, στις μετρήσεις πάχους ελασμάτων και βασικές γνώσεις της μεταλλικής κατασκευής των πλοίων κ.ο.κ). Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Υλικό τεκμηρίωσης της κατ’ ελάχιστον 3μηνης εμπειρίας/εκπαίδευσης στις παχυμετρήσεις παρουσία άλλου παχυμετρητή στο οποίο να εμφαίνεται το είδος και το πεδίο της εκπαίδευσής του (πχ γνώσεις στις αρχές υπερήχων, στις μετρήσεις πάχους ελασμάτων και βασικές γνώσεις της μεταλλικής κατασκευής των πλοίων κ.ο.κ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4441

      • 3 Πιστοποιητικό βαθμονόμησης παχυμετρητικού/ών οργάνου/ων, που θα χρησιμοποιείται/ούνται. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό βαθμονόμησης παχυμετρητικού/ών οργάνου/ων, που θα χρησιμοποιείται/ούνται.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 4 Βιβλίο οδηγιών του κατασκευαστή του/ων παχυμετρητικού/ων οργάνου/ων. Βιβλία

       Βιβλίο οδηγιών του κατασκευαστή του/ων παχυμετρητικού/ων οργάνου/ων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9676

      • 5 Πιστοποιητικό έγκρισης από Αναγνωρισμένο Οργανισμό. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό έγκρισης από Αναγνωρισμένο Οργανισμό.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Δήλωση σύμφωνα με Παράρτημα Β της αριθ. πρωτ:1421.32/1/99/11-11-1999 εγκυκλίου ΥΕΝ/ΔΕΕΠ/Γ΄Ν/Γ. Δήλωση

       Δήλωση σύμφωνα με Παράρτημα Β της αριθ. πρωτ:1421.32/1/99/11-11-1999 εγκυκλίου ΥΕΝ/ΔΕΕΠ/Γ΄Ν/Γ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Συμπληρώνονται συνοπτικά τα στοιχεία του αιτούντος, η πρακτική εκπαίδευση και η προϋπηρεσία του, τα χαρακτηριστικά του οργάνου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • Υπουργική Απόφαση 6 2070.0/43184/2020/28-07-2020 2020 3117 Β

       Περιγραφή Καθορισμός της κατανομής των αρμοδιοτήτων του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203117

      • Εγκύκλιος 1421.32/1/99/11-11-1999 1999

       Περιγραφή Μετρήσεις Πάχους Ελασμάτων της μεταλλικής κατασκευής των πλοίων.


      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβάλλεται αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Τμήμα Κατασκευής και Ενδιαίτησης (ΕΚΕ): eke@hcg.gr ή στη Γραμματεία του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Ο απαιτούμενος χρόνος αφορά στη πρωτοκόλληση της αίτησης μετά των συνοδευτικών δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεωρήσεων Κατασκευής και Ενδιαίτησης (ΕΚΕ), ορίζει τον εισηγητή του Τμήματος που θα ελέγξει αν από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά τεκμαίρεται ότι ο υποψήφιος παχυμετρητής πληρεί της απαιτήσεις ένταξης του στο μητρώο, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στην αριθμ. πρωτ.: 1421.32/1/99/11-11-1999 εγκύκλιος ΥΕΝ/ΔΕΕΠ/Γ -Ν/Γ.

       Όχι Όχι


      • 3 Έγκριση υποψηφίου και εγγραφή στο Μητρώο Παχυμετρητών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στην περίπτωση που ο υποψήφιος παχυμετρητής πληρεί τις απαιτήσεις ένταξης στο Μητρώο, αποστέλλεται έγγραφο, το οποίο φέρει την υπογραφή του Προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεωρήσεων Κατασκευής και Ενδιαίτησης και ενημερώνεται το νομικό ή φυσικό πρόσωπο για την ένταξή του στο Μητρώο Παχυμετρητών.

       Σημειώσεις Εφόσον εγκριθεί ο υποψήφιος, τότε καταχωρούνται τα στοιχεία του στον Πίνακα Μητρώου Παχυμετρητών του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων, που ακολούθως αποστέλλεται ενημερωμένος στις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης & τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών), που κατά λόγο αρμοδιότητας τον αναρτούν στους επίσημους ιστότοπους του ΥΝΑΝΠ και του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, αντίστοιχα.

       Ναι Ναι


      • 4 Απόρριψη εγγραφής στο Μητρώο Παχυμετρητών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στην περίπτωση που ο υποψήφιος παχυμετρητής δεν πληρεί τις απαιτήσεις ένταξης στο Μητρώο, αποστέλλεται έγγραφο το οποίο φέρει την υπογραφή του Προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεωρήσεων Κατασκευής και Ενδιαίτησης και ενημερώνεται το νομικό ή φυσικό πρόσωπο για την απόρριψη ένταξης στο Μητρώο Παχυμετρητών.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.