Εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση233c0a19-ba84-4a92-beac-42dbc1313d53 233198 Registration in the special electoral rolls of voters residing abroad

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, ελλήνων πολιτών, ώστε την ημέρα των βουλευτικών εκλογών, των εκλογών για την ανάδειξη των μελών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και την ημέρα διεξαγωγής εθνικού δημοψηφίσματος, κατά την οποία βρίσκονται εκτός της Επικράτειας, να μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι εκλογικοί κατάλογοι ψηφοφόρων εξωτερικού οριστικοποιούνται 12 ημέρες πριν την προκήρυξη των εκάστοτε εκλογών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού

Σημειώσεις

Για να υποβάλλετε αίτηση εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού μεταβαίνετε στην ενιαία ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης gov.gr.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    
    Ενστάσεις κατά της απόφασης απόρριψης εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψηφοφόρων εξωτερικού υποβάλλονται, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου της περιφέρειας στον εκλογικό κατάλογο της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο ενιστάμενος και εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση στον αιτούντα της απόρριψης της σχετικής αίτησης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται εκτός ελληνικής επικράτειας

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού


      Μητρώα που τηρούνται

      Εκλογικοί Κατάλογοι

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       D3

       ,


      • 1 Υπηκοότητας Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί ο «εκτός Επικράτειας εκλογέας» να εγγραφεί σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού είναι να έχει Ελληνική υπηκοότητα.


       Όχι Όχι

      • 2 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο εκλογέας πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο και την ημέρα της εκλογής να βρίσκεται μόνιμα ή προσωρινά εκτός της Ελλάδας.


       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Απαιτείται να έχει ενεργό το δικαίωμα του εκλέγειν (να μην έχει στερηθεί το εκλογικό του δικαίωμα).


       Όχι Όχι

      • 4 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο εκλογέας για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψηφοφόρων εξωτερικού θα πρέπει να έχει διαμείνει συνολικά δύο (2) έτη εντός της Ελληνικής Επικράτειας, κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριάντα πέντε (35) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.


       Όχι Όχι

      • 5 Φορολογικές Ο εκλογέας θα πρέπει να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος. Ως φορολογική δήλωση νοείται η υποβολή στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Έντυπο Ε1), αναλυτικής δήλωσης εισοδημάτων από μίσθωση ακινήτων (Έντυπο Ε2), κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Έντυπο Ε3) ή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9), όπως κάθε φορά ισχύουν.


       Όχι Όχι

      • 6 Φορολογικές Εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών εξαιρούνται του περιορισμού της υποβολής φορολογικής δήλωσης εφόσον: α) δεν έχουν συμπληρώσει τα τριάντα (30) έτη και β) έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση συγγενείς α βαθμού, κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος.

       Eναλλακτική προϋπόθεση της 5

       Ναι Ναι

      • 7 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κατέχει προσωπικούς κωδικούς taxisnet για την υποβολή αίτησης εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού.

       Όχι Όχι

      • 1 Δημόσια έγγραφα αποδεικτικά της διαμονής δύο (2) ετών στην Ελληνική Επικράτεια. Εναλλακτικά ο εκλογέας επιλέγει την κατηγορία του δικαιολογητικού συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται και εξουσιοδοτεί το Υπουργείο Εσωτερικών για την αυτεπάγγελτη αναζήτησή του. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

       Δημόσια έγγραφα αποδεικτικά της διαμονής δύο (2) ετών στην Ελληνική Επικράτεια. Εναλλακτικά ο εκλογέας επιλέγει την κατηγορία του δικαιολογητικού συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται και εξουσιοδοτεί το Υπουργείο Εσωτερικών για την αυτεπάγγελτη αναζήτησή του.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δημόσια έγγραφα διαμονής δύο (2) ετών στην Ελληνική Επικράτεια (π.χ. Ασφαλιστικές Εισφορές - Καρτέλα Ενσήμων, Κάρτα Ανεργίας ΟΑΕΔ, Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα, Σχολές ΟΑΕΔ, Φοίτηση σε σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Φοίτηση σε σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Φοίτηση σε σχολείο Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Φοίτηση σε σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης, Φοίτηση σε σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Στρατιωτική Θητεία).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9347

      • Νόμος 1,2,3,4 4648 2019 205 Α

       Περιγραφή Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται εκτός Ελληνικής Επικράτειας και τροποποίησης εκλογικής διαδικασίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100205

      • Νόμος 101 5003 2022 230 Α

       Περιγραφή Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100230

      • 1 Είσοδος στην ενιαία ψηφιακή πύλη δημόσιας διοίκησης gov.gr

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην ενιαία ψηφιακή πύλη δημόσιας διοίκησης gov.gr ή στη διαδρομή https://apodimoi.gov.gr και μεταφέρεται στην αρχική σελίδα σύνδεσης της εφαρμογής, όπου θα πρέπει να συμπληρώσει τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του (Email) και να την επαναλάβει στο πεδίο Επαλήθευσης Email.

       Όχι Όχι


      • 2 Εγγραφή Νέου Χρήστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο εκλογέας εισάγει στην εφαρμογή τους αντίστοιχους κωδικούς της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), πιστοποιείται ως χρήστης και εισέρχεται στην εφαρμογή.

       Σημειώσεις Μετά την εισαγωγή των αντίστοιχων κωδικών ο εκλογέας επιλέγει Έγκριση και Αποστολή, δημιουργείται σαν χρήστης στην εφαρμογή με τα στοιχεία που ανακτήθηκαν από το φορολογικό μητρώο και με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε και συνδέεται ως πιστοποιημένος χρήστης στην εφαρμογή. Παράλληλα η εφαρμογή αποστέλλει ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση email που δηλώθηκε, και ζητείται από το χρήστη η επιβεβαίωση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου που δηλώθηκε.

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώριση Νέας Αίτησης Εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Για να εισάγει ο εκλογέας μια νέα αίτηση θα πρέπει να πατήσει την Επιλογή Νέα Αίτηση και στη συνέχεια Νέα Εγγραφή.

       Όχι Όχι


      • 4 Καταχώριση βασικών στοιχείων Αίτησης Εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο εκλογέας αναζητεί την εγγραφή του στον βασικό κατάλογο και την επιλέγει, ώστε τα βασικά του στοιχεία να συμπληρωθούν αυτόματα στην αίτηση.

       Σημειώσεις Η εύρεση της προσωπικής εγγραφής και η επιλογής της από τον Βασικό εκλογικό Κατάλογο, είναι προϋπόθεση για την καταχώριση και Υποβολή της Αίτησης Εγγραφής.

       Όχι Όχι


      • 5 Στοιχεία Εξαρτώμενου μέλους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η αίτηση γίνεται από εξαρτώμενο μέλος όπως αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου. Αφορά δηλαδή άτομα κάτω των 30 ετών τα οποία δεν έχουν μεν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις, αλλά έχουν δηλωθεί ως εξαρτώμενα μέλη από συγγενή α΄ βαθμού (που στην Αίτηση καλείται Κύριος Φορολογούμενος). Οι συγγενείς αυτοί μπορούν να καλύψουν την προϋπόθεση υποβολής φορολογικής δήλωσης για λογαριασμό του εκλογέα.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση αυτή στην Αίτηση θα πρέπει να σημειωθεί η αντίστοιχη ένδειξη Εξαρτώμενο Μέλος και υποχρεωτικά να συμπληρωθεί το ΑΦΜ του Κύριου Φορολογούμενου.

       Όχι Όχι


      • 6 Στοιχεία Επικοινωνίας και Στοιχεία Διεύθυνσης Διαμονής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο εκλογέας καταχωρίζει τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, τους τηλεφωνικούς αριθμούς επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

       Όχι Όχι


      • 7 Δήλωση επιθυμητής Χώρας και πόλης ψηφοφορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο εκλογέας επιλέγει χώρα και πόλη που επιθυμεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα από τις αντίστοιχες λίστες των συγκεκριμένων πεδίων.

       Σημειώσεις Τα δεδομένα αυτά περιορίζονται στις χώρες και τις πόλεις όπου υπάρχει Διπλωματική Αντιπροσωπεία.

       Όχι Όχι


      • 8 Επισύναψη δικαιολογητικών ή δήλωση εξουσιοδότησης για αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο εκλογέας επισυνάπτει τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4648/2019.

       Σημειώσεις Εναλλακτικά, ο εκλογέας επιλέγει την κατηγορία του δικαιολογητικού, συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται και εξουσιοδοτεί το Υπουργείο Εσωτερικών για την αυτεπάγγελτη αναζήτησή του.

       Όχι Όχι


      • 9 Υποβολή της αίτησης εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο εκλογέας βεβαιώνει ότι τα στοιχεία της αίτησής του είναι αληθή, λαμβάνει γνώση ότι η αίτησή του υπέχει υπεύθυνης δήλωσης και επιλέγει την οριστική υποβολή της.

       Σημειώσεις Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης ο εκλογέας λαμβάνει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του αποδεικτικό επιτυχούς υποβολής της αίτησης με αριθμό πρωτοκόλλου.

       Όχι Όχι


      • 10 Αποδοχή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση Υπουργείου Εσωτερικών ελέγχει την πληρότητα της αίτησης, τα δικαιολογητικά και αποφαίνεται θετικά.

       Ναι Ναι


      • 11 Απόρριψη Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση Υπουργείου Εσωτερικών ελέγχει την πληρότητα της αίτησης, τα δικαιολογητικά και αποφαίνεται αρνητικά.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο εκλογέας ενημερώνεται για το δικαίωμα υποβολής προσφυγής.

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.