Εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση54b51e05-6f4e-4a6c-86ac-e362c1252c96 035149

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης


Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1 +
  (1)

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  Δεν υπάρχει εκ του νόμου προθεσμία υλοποίησης

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Από 1.5 έως 3.5
  Ώρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς εξωτερικού

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

  Παρατηρήσεις

  Εκλογείς οι οποίοι την ημέρα των βουλευτικών εκλογών, των εκλογών για την ανάδειξη των μελών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και την ημέρα διεξαγωγής εθνικού δημοψηφίσματος βρίσκονται εκτός της Επικράτειας, μπορούν να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα, εφόσον εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψηφοφόρων εξωτερικού. Ως «εκτός Επικράτειας εκλογέας» που δύναται να υποβάλει αίτηση για εγγραφή στους ειδικούς καταλόγους εξωτερικού, νοείται κάθε Έλληνας πολίτης που έχει ενεργό το δικαίωμα του εκλέγειν, είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους και την ημέρα της εκλογής βρίσκεται μόνιμα ή προσωρινά εκτός Ελλάδας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψηφοφόρων εξωτερικού είναι οι εκλογείς να συγκεντρώνουν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια: - να έχουν διαμείνει συνολικά δύο (2) έτη εντός της Ελληνικής Επικράτειας κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριάντα πέντε (35) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. - να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος. Εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών εξαιρούνται του περιορισμού της υποβολής φορολογικής δήλωσης εφόσον α) δεν έχουν συμπληρώσει τα τριάντα (30) έτη και β) έχουν υποβάλει φορολογική δήλωσης συγγενείς α βαθμού κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος.

  Διάρκεια Ισχύος

  8 έτη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση εκλογέων εξωτερικού

  Σημειώσεις

  Για να υποβάλλετε αίτηση εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο. – https://apodimoi.gov.gr

  Για την συναίνεση επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων, αναφορικά με την αίτηση εγγραφής εξαρτώμενου μέλους α’ βαθμού, πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο. – https://synaineseis.apodimoi.gov.gr

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Δικαστική Προσφυγή

     Ενστάσεις κατά της απόφασης απόρριψης εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους υποβάλλονται εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση στον αιτούντα της απόρριψης της αίτησής του, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου της περιφέρειας στον εκλογικό κατάλογο της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο ενιστάμενος

     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου

     Xρήσεις

     Είσοδος σε άλλη διαδικασία

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού

       Επίσημος τίτλος

       Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται εκτός ελληνικής επικράτειας

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Διασυνοριακά

       Μητρώα που τηρούνται

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • 1 Υπηκοότητας Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί ο «εκτός Επικράτειας εκλογέας» να εγγραφεί σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού είναι να έχει Ελληνική υπηκοότητα

        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές Ο εκλογέας πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο και την ημέρα της εκλογής να βρίσκεται μόνιμα ή προσωρινά εκτός της Ελλάδας.

        Όχι Όχι

       • 3 Διοικητικές Απαιτείται να έχει ενεργό το δικαίωμα του εκλέγειν (να μην έχει στερηθεί το εκλογικό του δικαίωμα)

        Όχι Όχι

       • 4 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψηφοφόρων εξωτερικού είναι να έχει διαμείνει συνολικά δύο (2) έτη εντός της Ελληνικής Επικράτειας, κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριάντα πέντε (35) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

        Όχι Όχι

       • 5 Φορολογικές Περαιτέρω απαιτείται να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος . Ως φορολογική δήλωση νοείται η υποβολή στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Έντυπο Ε1), αναλυτικής δήλωσης εισοδημάτων από μίσθωση ακινήτων (Έντυπο Ε2), κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Έντυπο Ε3) ή δήλωσης στοιχείων ακινήτων ( Έντυπο Ε9), όπως κάθε φορά ισχύουν.

        Όχι Όχι

       • 6 Οικογενειακές Εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών εξαιρούνται του περιορισμού της υποβολής φορολογικής δήλωσης εφόσον: α) δεν έχουν συμπληρώσει τα τριάντα (30) έτη και β) έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση συγγενείς α βαθμού, κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 2

        Ναι Ναι

       • 1 Δημόσια έγγραφα διαμονής δύο (2) ετών στην Ελληνική Επικράτεια (π.χ. Ασφαλιστικές Εισφορές - Καρτέλα Ενσήμων, Κάρτα Ανεργίας ΟΑΕΔ, Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα, Σχολές ΟΑΕΔ, Φοίτηση σε σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Φοίτηση σε σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Φοίτηση σε σχολείο Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Φοίτηση σε σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης, Φοίτηση σε σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Στρατιωτική Θητεία). Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

        Δημόσια έγγραφα διαμονής δύο (2) ετών στην Ελληνική Επικράτεια (π.χ. Ασφαλιστικές Εισφορές - Καρτέλα Ενσήμων, Κάρτα Ανεργίας ΟΑΕΔ, Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα, Σχολές ΟΑΕΔ, Φοίτηση σε σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Φοίτηση σε σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Φοίτηση σε σχολείο Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Φοίτηση σε σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης, Φοίτηση σε σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Στρατιωτική Θητεία).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικού Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

        Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικού

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


        Σημειώσεις: Εναλλακτικά ο εκλογέας επιλέγει την κατηγορία του δικαιολογητικού συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται και εξουσιοδοτεί το Υπουργείο Εσωτερικών για την αυτεπάγγελτη αναζήτησή του.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

        Ναι

       • Νόμος 1,2,3,4 4648 2019 205 Α

        Περιγραφή Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται εκτός Ελληνικής Επικράτειας και τροποποίησης εκλογικής διαδικασίας

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100205

       • 1 Έναρξη Διαδικασίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Σύνδεσμος https://apodimoi.gov.gr

        Περιγραφή Ακολουθώντας τη σελίδα https://apodimoi.gov.gr ο εκλογέας μεταφέρεται στην αρχική σελίδα σύνδεσης της εφαρμογής, όπου θα πρέπει να συμπληρώσει τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του (Email) και να την επαναλάβει στο πεδίο Επαλήθευσης Email.

        Όχι Όχι


       • 2 Εγγραφή Νέου Χρήστη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

        Περιγραφή Ο εκλογέας εισάγει στην εφαρμογή https://apodimoi.gov.gr τους αντίστοιχους κωδικούς της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), πιστοποιείται ως χρήστης και εισέρχεται στην εφαρμογή.

        Σημειώσεις Μετά την εισαγωγή των αντίστοιχων κωδικών ο εκλογέας επιλέγει Έγκριση και Αποστολή, δημιουργείται σαν χρήστης στην εφαρμογή με τα στοιχεία που ανακτήθηκαν από το φορολογικό μητρώο και με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε, και συνδέεται ως πιστοποιημένος χρήστης στην εφαρμογή. Παράλληλα η εφαρμογή αποστέλλει ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση email που δηλώθηκε, και ζητείται από το χρήστη η επιβεβαίωση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου που δηλώθηκε.

        Όχι Όχι


       • 3 Καταχώριση Νέας Αίτησης Εγγραφής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Περιγραφή Για να εισάγει ο εκλογέας μια νέα αίτηση θα πρέπει να πατήσει την Επιλογή Νέα Αίτηση και στη συνέχεια Νέα Εγγραφή.

        Όχι Όχι


       • 4 Καταχώριση βασικών στοιχείων Αίτησης Εγγραφής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

        Περιγραφή Ο εκλογέας αναζητεί την εγγραφή του στον βασικό κατάλογο και την επιλέγει, ώστε τα βασικά του στοιχεία να συμπληρωθούν αυτόματα στην αίτηση.

        Σημειώσεις Η εύρεση της προσωπικής εγγραφής και η επιλογής της από τον Βασικό εκλογικό Κατάλογο, είναι προϋπόθεση για την καταχώριση και Υποβολή της Αίτησης Εγγραφής.

        Όχι Όχι


       • 5 Στοιχεία Εξαρτώμενου μέλους

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η αίτηση γίνεται από εξαρτώμενο μέλος όπως αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου. Αφορά δηλαδή άτομα κάτω των 30 ετών τα οποία δεν έχουν μεν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις , αλλά έχουν δηλωθεί ως εξαρτώμενα μέλη από συγγενή α΄ βαθμού (που στην Αίτηση καλείται Κύριος Φορολογούμενος). Οι συγγενείς αυτοί μπορούν να καλύψουν την προϋπόθεση υποβολής φορολογικής δήλωσης για λογαριασμό του εκλογέα. Στην περίπτωση αυτή στην Αίτηση θα πρέπει να σημειωθεί η αντίστοιχη ένδειξη Εξαρτώμενο Μέλος και υποχρεωτικά να συμπληρωθεί το ΑΦΜ του Κύριου Φορολογούμενου.

        Όχι Όχι


       • 6 Στοιχεία Επικοινωνίας και Στοιχεία Διεύθυνσης Διαμονής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Ο εκλογέας καταχωρίζει τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, τους τηλεφωνικούς αριθμούς επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

        Όχι Όχι


       • 7 Επιθυμητή Χώρα και πόλη ψηφοφορίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Ο εκλογέας επιλέγει χώρα και πόλη που επιθυμεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα από τις αντίστοιχες λίστες των συγκεκριμένων πεδίων.

        Σημειώσεις Τα δεδομένα αυτά περιορίζονται στις χώρες και τις πόλεις όπου υπάρχει Διπλωματική Αντιπροσωπεία.

        Όχι Όχι


       • 8 Δικαιολογητικά Αίτησης Εγγραφής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Ο εκλογέας αναρτά ηλεκτρονικά αντίγραφα των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4648/2019

        Όχι Όχι


       • 9 Εξουσιοδότηση για αυτεπάγγελτη αναζήτηση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Περιγραφή Εναλλακτικά, ο εκλογέας επιλέγει την κατηγορία του δικαιολογητικού συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται και εξουσιοδοτεί το Υπουργείο Εσωτερικών για την αυτεπάγγελτη αναζήτησή του.

        Όχι Όχι


       • 10 Υποβολή αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Περιγραφή Ο εκλογέας βεβαιώνει ότι τα στοιχεία της αίτησής του είναι αληθή, λαμβάνει γνώση ότι η αίτησή του υπέχει υπεύθυνης δήλωσης και επιλέγει την οριστική υποβολή της. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης ο εκλογέας λαμβάνει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του αποδεικτικό επιτυχούς υποβολής της αίτησης με αριθμό πρωτοκόλλου

        Όχι Όχι


       • 11 Αποδοχή αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Περιγραφή Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης ο εκλογέας καταχωρείται στον ειδικό κατάλογο εξωτερικού για χρονικό διάστημα οχτώ (8) ετών.

        Ναι Όχι


       • 12 Απόρριψη Αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Περιγραφή Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο εκλογέας ενημερώνεται για το δικαίωμα υποβολής προσφυγής.

        Ναι Όχι


       • 13 Ολοκλήρωση διαδικασίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού


        Όχι Ναι


       • Σελίδα εξυπηρέτησης αποδήμων

       • Παροχή συναίνεσης

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.