Εγγραφή στο Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7777e4d1-6483-4e55-9bb4-57bdc10a5679 664736

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Γεωχωρικών Πληροφοριών, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 3

Κόστος

Κυμαινόμενο

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή για χρήση των υπηρεσιών του HEPOS με συμπλήρωση και κατάθεση της σχετικής αίτησης και την ενεργοποίηση κωδικών. Απευθύνεται σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Οργανισμούς, Αναδόχους Έργων του Ελληνικού Κτηματολογίου, επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Γεωχωρικών Πληροφοριών


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα, Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση Εγγραφής στις Υπηρεσίες του HEPOS


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    NACE

    • 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
    • 82.99 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εγγραφή στο HEPOS (RTK χρονοχρέωση / Μετεπεξεργασία)

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή στο Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS (υπηρεσίες RTK μέσω Xρονοχρέωσης / υπηρεσίες Mετεπεξεργασίας)


      Νομοθεσία

       ,,,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Η έγκαιρη αποστολή αποδεικτικού καταβολής των τελών εγγραφής

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικές Η έγκαιρη αποστολή των αναγκαίων δικαιολογητικών σε περίπτωση νομικού προσώπου.

       Όχι Όχι

      • 1 Τέλος Εγγραφής ανά άδεια χρήσης πλέον ΦΠΑ 90 €

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Γενικοί Όροι χρήσης του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS Οδηγίες

       Γενικοί Όροι χρήσης του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ktimatologio.gr/sites/default/files/8%20%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%99%20%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%99%20HEPOS TERMS OF USE V3 1.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, Δημόσιους υπαλλήλους, ΝΠΙΔ, Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9187

      • 2 Ειδικοί Όροι χρήσης του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS Οδηγίες

       Ειδικοί Όροι χρήσης του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά μόνο σε ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ κτηματογράφησης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9187

      • 3 Αντίγραφο του τελευταίου σε ισχύ κωδικοποιημένου καταστατικού του μαζί με τις τυχόν τροποποιήσεις που δεν έχουν κωδικοποιηθεί καθώς και τα έγγραφα που αποδεικνύουν την νόμιμη εκπροσώπησή του (πχ. ΦΕΚ ισχύοντος καταστατικού, ΦΕΚ νόμιμης εκπροσώπησης κλπ.) κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως, πάντα τα ανωτέρω νομίμως επικυρωμένα. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Αντίγραφο του τελευταίου σε ισχύ κωδικοποιημένου καταστατικού του μαζί με τις τυχόν τροποποιήσεις που δεν έχουν κωδικοποιηθεί καθώς και τα έγγραφα που αποδεικνύουν την νόμιμη εκπροσώπησή του (πχ. ΦΕΚ ισχύοντος καταστατικού, ΦΕΚ νόμιμης εκπροσώπησης κλπ.) κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως, πάντα τα ανωτέρω νομίμως επικυρωμένα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μόνο για νομικά πρόσωπα. Σε περίπτωση αλλαγής των ανωτέρω μετά την υποβολή της αίτησης και καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσεως, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει εγγράφως τον παρέχοντα φορέα προσκομίζοντας και τα σχετικά έγγραφα νομίμως επικυρωμένα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 374/4/28.05.2009 2009

       Περιγραφή Έγκριση Γενικών και Ειδικών Όρων Χρήσης και Τιμοκαταλόγου Συστήματος HEPOS


      • 1 Παραλαβή αίτησης, γενικών όρων χρήσης, λοιπών δικαιολογητικών και αποδεικτικού καταβολής τελών εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή της αίτησης, των γενικών όρων χρήσης και των λοιπών δικαιολογητικών για νομικό έλεγχο σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος στοιχείων

       Όχι Όχι


      • 3 Υπογραφή και αποστολή γενικών όρων χρήσης καθώς και κωδικών πρόσβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.