Εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση47849402-a4de-497e-af97-5bbdfe33fb72 921847

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Τμήμα Υποστήριξης και Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποχρέωση εγγραφής αγροτών στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) και απευθύνεται σε όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα που ασκούν στην επικράτεια αγροτική δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένης και της αλιείας) ή κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Υποστήριξης και Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Παρατηρήσεις

Σκοπός του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε) είναι η καταγραφή όλων των επαγγελματιών αγροτών/αλιέων και των αγροτικών/αλιευτικών εκμεταλλεύσεων της χώρας, με όλες τις απαραίτητες αλφαριθμητικές και χαρτογραφικές πληροφορίες, για τη λήψη αποφάσεων και την άσκηση Αγροτικής Πολιτικής.Οι κατηγορίες των υπόχρεων εγγραφής στο Μ.Α.Α.Ε καθορίζονται με το α.2 του Ν. 3874/2010, όπως ισχύει.

Η εγγραφή στη ψηφιακή υπηρεσία του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων γίνεται είτε: 1. Μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr) όπου εισέρχεται ο ενδιαφερόμενος και ταυτοποιείται ως χρήστης με τους κωδικούς του TAXISnet, είτε μέσω του πληροφοριακού συστήματος του αρμόδιου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επίσης, η εγγραφή δύναται να γίνει από εξουσιοδοτημένους χρήστες στις κατά τόπους περιφερειακές υπηρεσίες του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)

2. Η χορήγηση της βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Α.Α.Ε., γίνεται είτε απευθείας από την ψηφιακή εφαρμογή του Μ.Α.Α.Ε., είτε από τα αρμόδια Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων των οικείων Νομών, κατόπιν διοικητικού ελέγχου.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση εγγραφής και ενημέρωσης του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.)

Σημειώσεις

Στην περίπτωση υποβολής της αίτησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr), πρέπει να έχει προηγηθεί εγγραφή του ενδιαφερομένου στις ψηφιακές υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. H αίτηση εγγραφής δύναται να γίνει από εξουσιοδοτημένους χρήστες στις κατά τόπους περιφερειακές υπηρεσίες του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). Στην περίπτωση αυτή, η ταυτοποίηση του αιτούντος πραγματοποιείται με την επίδειξη επίσημου ταυτοποιητικού εγγράφου (δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου κ.α)

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ταυτοποίηση με κωδικούς e-services του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Βεβαίωση επαγγελματία αγρότη

      Βεβαίωση κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης

      Βεβαίωση νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα

      Επίσημος τίτλος

      Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.)


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Ο υπόχρεος πρέπει να είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης. Αντίστοιχα ο αλιεύς υπόχρεος πρέπει να είναι κάτοχος ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας και ιδιοκτήτης/συνιδιοκτήτης/μισθωτής ή να συμμετέχει, με οποιονδήποτε τρόπο, στην εκμετάλλευση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους εκτός από σκάφη υπερπόντιας αλιείας ή να απασχολείται στην υδατοκαλλιέργεια ως κάτοχος ή μισθωτής υδατοκαλλιεργητικής εκμετάλλευσης. Κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την έννοια της αγροτικής εκμετάλλευσης ως προς την εγγραφή στο Μ.Α.Α.Ε, καθορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 3874/2010 και όπως ισχύει σύμφωνα με την τροποποίηση με το Αρθ. 53 του Ν.5035/2023 (ΦΕΚ 76/Α/2023)

       Όχι Όχι

      • 2 Ασφαλιστικές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι ασφαλισμένος, τόσο ο ίδιος όσο και η αγροτική/αλιευτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

       Όχι Όχι

      • 3 Εισοδηματικές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική/αλιευτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του.

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Η επαγγελματική ενασχόληση με αγροτική/αλιευτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευση, πρέπει να αφορά τουλάχιστον στο 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του ενδιαφερόμενου.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος που αιτείται και τη σχετική βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Μ.Α.Α.Ε. ή να υποβάλει ταυτόχρονα και τις δύο αιτήσεις (α) εγγραφής στο Μ.Α.Α.Ε και (β) ενεργοποίησης των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης. Από την εν λόγω υποχρέωση εξαιρείται η κατηγορία των αλιέων.

       Όχι Όχι

      • 6 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει στην κατοχή του κωδικούς taxisnet, για την είσοδό του στη σχετική εφαρμογή, καθώς και κωδικούς των ψηφιακών υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) για την εγγραφή του στη σχετική εφαρμογή του ΥΠΑΑΤ.

       Όχι Όχι

      • 7 Φορολογικές Ο υπόχρεος πρέπει να τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπου αυτό απαιτείται. Η εν λόγω προϋπόθεση δεν ισχύει για το σύνολο των ενδιαφερομένων

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή Βεβαίωση Ασφάλισης από τον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ). Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή Βεβαίωση Ασφάλισης από τον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.atlas.gov.gr/ATLAS/Pages/Home.aspx

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δύναται να ληφθούν πληροφορίες από το σύστημα ΑΤΛΑΣ (σχετικά με το χρονικό διάστημα ασφάλισης (έναρξη - λήξη), το είδος του επαγγέλματος του ασφαλισμένου), εφόσον αυτές παρέχονται.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 2 Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1) Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος (Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Υπόχρεου). Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα (έντυπο Ε3). Αποδεικτικό εισοδήματος

       Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1) Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος (Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Υπόχρεου). Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα (έντυπο Ε3).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6430

      • 3 Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης Αίτηση

       Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.opekepe.gr/el/opekepe-organisation-services-gr/efarmoges-ypostiriksis-synallagon-me-ton-politi

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου στις περιφερειακές υπηρεσίες του Οργανισμού Πληρωμών Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). Η αίτηση για την εγγραφή στο Μ.Α.Α.Ε δύναται να συμπληρώνεται/κατατίθεται ταυτόχρονα με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 4 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • Νόμος 3874 2010 151 Α

       Περιγραφή Δημιουργία Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100151

      • Νόμος 65 4389 2016 94 Α

       Περιγραφή Με το άρθρο 65 παρ. 1, τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010, η οποία αφορά στον καθορισμό των δικαιούχων εγγραφής στο ΜΑΑΕ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100094

      • Νόμος 40 4235 2014 32 Α

       Περιγραφή Αντικαθίσταται η υποπερίπτωση αδ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 η οποία αφορά την ασφάλιση των δασεργατών και των νεοεισερχόμενων. Αντικαθίσταται η υποπερίπτωση βα΄ της περίπτωσης β΄ της παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 που αφορά στους αλιείς και υδατοκαλλιεργητές. Αντικαθίσταται η υποπερίπτωση βγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 που αφορά στην ασφάλιση των δικαιούχων Μετά την περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 προστίθεται περίπτωση η΄ όπου ορίζεται ο αρχηγός της αγροτικής εκμετάλλευσης. Στο τέλος του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 προστίθεται παράγραφος 5, η οποία αφορά τους νεοεισερχόμενους στον αγροτικό τομέα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100032

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 329/78917 2018 2090 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της 134430/04.03.2011 (Β΄392) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος .

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180202090

       ΑΔΑ ΨΣ954653ΠΓ-03Υ

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 134430 2011 392 Β

       Περιγραφή Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110200392

      • Υπουργική Απόφαση 169653 2011 1181 Β

       Περιγραφή Προσδιορισμός της ετήσιας απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201181

      • Υπουργική Απόφαση 1415/80082 2016 2386 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της με αριθμ. 169653/03.06.2011 (Β΄1181) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Προσδιορισμός της ετήσιας απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση» (Β΄1181/9.6.2011)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160202386

       ΑΔΑ 6ΤΩΙ4653ΠΓ-ΤΒΒ

      • Υπουργική Απόφαση 134416 2011 273 Β

       Περιγραφή Διαδικασία και προθεσμίες εγγραφής και ενημέρωσης του ΜΑΑΕ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110200273

      • Υπουργική Απόφαση 302672 2010 1852 Β

       Περιγραφή Αναλυτικό Περιεχόμενο και Πληροφορίες του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100201852

      • Υπουργική Απόφαση 58/31790 2021 462 Β

       Περιγραφή Απλούστευση της διαδικασίας για την έκδοση βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210200462

       ΑΔΑ ΨΒΒΣ4653ΠΓ-Π5Θ

      • Νόμος 56 4811 2021 108 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 56 τροποποιεί τις περιπτώσεις δ) και στ) της παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010, το οποίο αφορά στον ορισμό των δικαιούχων εγγραφής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100108

      • Υπουργική Απόφαση 5756 2021 3453 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αρ. 134430/4-3-2011 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος» (Β΄ 392).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210203453

       ΑΔΑ 6ΙΣΗ4653ΠΓ-ΝΗΖ

      • Νόμος 53 5035 2023 76 Α

       Περιγραφή Ορισμοί αγροτικής εκμετάλλευσης και αγροτικής δραστηριότητας -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 2 του Ν.3874/2010.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100076

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/1/9733/07 2007 580 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Aγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070200580

      • 1 Είσοδος στη ψηφιακή εφαρμογή για την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε).

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπόχρεος, μέσω του ιστότοπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να συνδεθεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr ή εναλλακτικά μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε). Η ταυτοποίηση του χρήστη γίνεται με τους κωδικούς taxisnet.

       Όχι Όχι


      • 2 Συμπλήρωση των πεδίων από τον ενδιαφερόμενο - χρήστη της εφαρμογής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει τα στοιχεία που αναφέρονται σε όλα τα πεδία.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Α.Α.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο πολίτης εκτυπώνει τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Α.Α.Ε., από το τελευταίο πεδίο της ψηφιακής εφαρμογής, "εκτύπωση βεβαίωσης", εφόσον αυτή έχει παραχθεί από αυτεπάγγελτους διασταυρωτικούς ελέγχους του Τμήματος Υποστήριξης και Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

       Ναι Ναι


      • 4 Έλεγχος και έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων, μετά από διοικητικό έλεγχο χορηγεί στον ενδιαφερόμενο τη σχετική βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Α.Α.Ε.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.