Εγγραφή στο Μητρώο Υπευθύνων Ασφαλείας Πληροφοριών και Δικτύων των υπόχρεων Φορέων Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση997169d6-d287-4a30-b54b-d8e6f216eb71 997169

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την εγγραφή στο Μητρώο Υπευθύνων Ασφαλείας Πληροφοριών και Δικτύων (CISO). Κάθε Οργανισμός που πληρεί τις προϋποθέσεις ώστε να έχει χαρακτηριστεί ως Φορέας Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών (ΦΕΒΥ), βάσει της απόφασης 1127/2019 (Β 3739), οφείλει να ορίσει συγκεκριμένο εργαζόμενο του ως Υπεύθυνο Ασφάλειας Πληροφοριών και Δικτύων του "CISO" (Chief Information Security Officer) και να εγγράφεται στο σχετικό Μητρώο που τηρείται από τη Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η Υπηρεσία τηρεί και επικαιροποιεί σχετικό Μητρώο τα στοιχεία του οποίου, βάσει της ΥΑ1027/2019 (Β3739) είναι απόρρητα.

Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών και Δικτύων (CISO) είναι πρόσωπο που διαθέτει την τεχνογνωσία, την εμπειρία αλλά και την ευθύνη και την αρμοδιότητα να αξιολογεί τους κινδύνους του κυβερνοχώρου, να τους εξηγεί και να προτείνει κατάλληλες λύσεις για τον περιορισμό τους στην ανώτατη Διοίκηση του Οργανισμού.

Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών και Δικτύων μεταξύ άλλων: • Αποτελεί το σημείο επαφής με την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και το αρμόδιο CSIRT. • Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και με το αρμόδιο CSIRT. • Συντονίζει και επιβλέπει τον Οργανισμό ως προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ν. 4577/2018 (Α ́199), και εποπτεύει την υλοποίηση της Ενιαίας Πολιτικής Ασφάλειας και την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή στο Μητρώο "Υπευθύνων Ασφαλείας Πληροφοριών και Δικτύων" φορέων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Αφορά τους φορείς που πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να έχουν χαρακτηριστεί ως Φορείς Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών (ΦΕΒΥ). Θα πρέπει δηλαδή να ανήκουν σε τομέα ή υποτομέα του ν. 4577/2018 (Α΄ 199) όπως ισχύει, να προσφέρουν βασική υπηρεσία με βάση το παράρτημα 1 της απόφασης 1127/2019 (Β 3739) και η παροχή υπηρεσιών τους να βασίζεται σε ψηφιακά συστήματα και να καλύπτει τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια του άρθρου 16 αυτής, ανά τομέα.

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 47 παρ. 3 40 2020 85 Α
      • Υπουργική Απόφαση 6 1027 2019 3739 Β

       Περιγραφή Κάθε Οργανισμός οφείλει να ορίσει συγκεκριμένο εργαζόμενο του ως Υπεύθυνο Ασφάλειας Πληροφοριών και Δικτύων του.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190203739

      • 1 Ενημέρωση Φορέων Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών (ΦΕΒΥ) σχετικά με την υποχρέωση ορισμού CISO

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα ενημερώνει τους φορείς που ορίζονται στο Παράρτημα 2 της Υπ .Απόφασης 1027/2019 (Β3739) όπως ισχύει, για την υποχρέωσή τους να ορίζουν Υπεύθυνο Ασφαλείας Πληροφοριών και Δικτύων (CISO) και να μας κοινοποιούν τα στοιχεία του.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή των απαντήσεων των Φορέων Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών (ΦΕΒΥ) αναφορικά με τον ορισμό των CISO

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Καταγραφή των προσώπων που είναι αρμόδιοι για την διασφάλιση της τήρησης των απαιτήσεων και μέτρων ασφαλείας (CISO) φορέων


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 4 Δημιουργία σχετικού μητρώου των προσώπων αυτών με τα στοιχεία επικοινωνίας τους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Τήρηση και διαρκή επικαιροποίηση Μητρώου CISO των υπόχρεων φορέων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.