Εγγραφή στο Μητρώο κατασκευαστών σκαφών αναψυχής και χορήγηση κωδικού κατασκευαστή

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηefddee1e-6234-4a4d-a8ce-97682a4f3bce 162344

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

14 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή κατασκευαστών σκαφών στο Μητρώο Κατασκευαστών Σκαφών Αναψυχής και Χορήγηση Κωδικού Κατασκευαστή.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Παρατηρήσεις

Υπόχρεοι εγγραφής στο εν λόγω μητρώο είναι οι κατασκευαστές σκαφών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2013/53/ΕΕ όπως αυτοί ορίζονται στο εδάφιο 14 του άρθρου 3 αυτής.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Κατασκευαστών Σκαφών αναψυχής και Χορήγηση Κωδικού Κατασκευαστή

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στο αρμόδιο Τμήμα Κατασκευής και Εξοπλισμού Σκαφών Αναψυχής της Διεύθυνσης Ναυπηγοεπισκευαστικών Δραστηριοτήτων (ΔΙΝΕΔ-γ’) συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εγγραφή στο Μητρώο Κατασκευαστών Σκαφών αναψυχής και Χορήγηση Κωδικού Κατασκευαστή

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή στο Μητρώο Κατασκευαστών Σκαφών αναψυχής και Χορήγηση Κωδικού Κατασκευαστή


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Κατασκευαστών Σκαφών Αναψυχής

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Προϋπόθεση για την εγγραφή στο Μητρώο Κατασκευαστών αποτελεί για τους αιτούμενους, να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που να κατασκευάζουν προϊόν ή να αναθέτουν σε άλλους τον σχεδιασμό ή την κατασκευή προϊόντος και το θέτουν σε εμπορία υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του όπως αυτοί ορίζονται στο εδάφιο 14 του άρθρου 3 της οδηγίας 2013/53/ΕΕ και αφορά σε προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση εγγραφής της επιχείρησης στο ΓΕΜΗ (τελευταίου 6-μήνου) Βεβαίωση

       Βεβαίωση εγγραφής της επιχείρησης στο ΓΕΜΗ (τελευταίου 6-μήνου)

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www.businessportal.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ με τους ενεργούς ΚΑΔ, στους οποίους δραστηριοποιείται η επιχείρηση, μεταξύ των οποίων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και αυτός της ναυπήγησης σκαφών αναψυχής (τελευταίου 6-μήνου). Βεβαίωση

       Βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ με τους ενεργούς ΚΑΔ, στους οποίους δραστηριοποιείται η επιχείρηση, μεταξύ των οποίων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και αυτός της ναυπήγησης σκαφών αναψυχής (τελευταίου 6-μήνου).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/ked/webservices/ypiresies-stoiheion-forologikoy-mitrooy

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Δήλωση του κατασκευαστή με την οποία να βεβαιώνεται, για κάθε έναν από τους τύπους/ μοντέλα σκαφών που πρόκειται να κατασκευάσει, η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2013/53/ΕΕ. Δήλωση

       Δήλωση του κατασκευαστή με την οποία να βεβαιώνεται, για κάθε έναν από τους τύπους/ μοντέλα σκαφών που πρόκειται να κατασκευάσει, η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2013/53/ΕΕ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • Εγκύκλιος 2021

       Περιγραφή Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. Οικ. 13926/Δ.Τ.Β.Ν. 216/2016/11-02-2016 (Β΄273 ΚΥΑ) ως προς την τήρηση των μητρώων κατασκευαστών σκαφών αναψυχής και κοινοποιημένων οργανισμών που αναλαμβάνουν αξιολογήσεις συμμόρφωσης σκαφών του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2013/53/EE μετά την κατασκευή, ορισμός των απαιτούμενων προς υποβολή δικαιολογητικών για εγγραφή στο αντίστοιχο μητρώο και χορήγηση αναγνωριστικού κωδικού.

       Νομικές παραπομπές https://www.diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%22645%CE%9A4653%CE%A0%CE%A9-%CE%A7%CE%A1%CE%95%22&page=0

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2017/1 2017

       Περιγραφή Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής της 3ης Ιανουαρίου του 2017 για τις διαδικασίες αναγνώρισης Σκαφών βάσει της οδηγίας 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0001&qid=1628661459154

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Οικ. 13926/Δ.Τ.Β.Ν 216 2016 273 Β

       Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης της 20ης Νοεμβρίου 2013 για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη και την κατάργηση της Οδηγίας 94/25/ΕΚ

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/53/oj/ell

      • Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/53/EE 2013

       Περιγραφή Οδηγία 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013 , για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη και την κατάργηση της οδηγίας 94/25/ΕΚ

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/53/oj/ell

      • 1 Παραλαβή αίτησης ενδιαφερόμενου για την εγγραφή στο Μητρώο Κατασκευαστών σκαφών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για την εγγραφή στο μητρώο κατασκευαστών σκαφών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2013/53/ΕΕ και την απόδοση του ενιαίου κωδικού του κατασκευαστή, οι υπόχρεοι εγγραφής θα πρέπει να υποβάλλουν στο Τμήμα Κατασκευής και Εξοπλισμού Σκαφών Αναψυχής της Διεύθυνσης Ναυπηγοεπισκευαστικών Δραστηριοτήτων (ΔΙΝΕΔ-γ’) αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος και ενημέρωση για ενδεχόμενη απαίτηση υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων/ δικαιολογητικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ελέγχεται ο 3-ψήφιος κωδικός που αιτείται να λάβει ο ενδιαφερόμενος. Επιβεβαιώνεται ότι δεν έχει ήδη χορηγηθεί σε άλλον εγγεγραμμένο (στο μητρώο) κατασκευαστή. Στην περίπτωση που ο ο κωδικός έχει ήδη χορηγηθεί ο αιτών ενημερώνεται άμεσα και με πρόσφορο τρόπο ώστε να προτείνει εναλλακτικό 3-ψήφιο κωδικό. Παράλληλα ελέγχονται τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και αν διαπιστωθούν ελλείψεις ο αιτών ενημερώνεται από την Υπηρεσία ώστε να υποβάλλει συμπληρωματικά ό,τι απαιτείται.

       Όχι Όχι


      • 3 Επανυποβολή και επανέλεγχος προτεινόμενου 3-ψήφιου κωδικού και υποβληθέντων δικαιολογητικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Επιβεβαιώνεται ότι ο νέος προτεινόμενος κωδικός δεν έχει ήδη χορηγηθεί. Ελέγχονται τα επανυποβληθέντα δικαιολογητικά, διαπιστώνεται η πληρότητά τους και χορηγείται ο σχετικός κωδικός κατασκευαστή (σύνταξη, υπογραφή και αποστολή σχετικού εγγράφου).

       Σημειώσεις Η ταχύτητα διεκπεραίωσης σχετίζεται άμεσα με την ταχύτητα επανυποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Όχι


      • 4 Χορήγηση κωδικού κατασκευαστή και εγγραφή στο σχετικό μητρώο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκδίδεται και αποστέλλεται ηλεκτρονικά το ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο χορήγησης του 3-ψήφιου κωδικού κατασκευαστή και της εγγραφής στο μητρώο.

       Σημειώσεις Καταχωρείται η εγγραφή στο μητρώο κατασκευαστών σκαφών αναψυχής.

       Ναι Ναι


      • 5 Χορήγηση κωδικού κατασκευαστή και εγγραφή στο σχετικό μητρώο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκδίδεται και αποστέλλεται ηλεκτρονικά το ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο χορήγησης του 3-ψήφιου κωδικού κατασκευαστή και της εγγραφής στο μητρώο.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.