Εγγραφή στο δημοτολόγιο ενηλίκου ή ανηλίκου που αποκτά ή ανακτά την ελληνική ιθαγένεια

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση408482b9-7b7c-4acd-94f5-5a18d098980b 408482

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
5
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή στο δημοτολόγιο αλλοδαπών, που απέκτησαν ή ανέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια. Η εγγραφή στο δημοτολόγιο αποτελεί την απόδειξη της ιδιότητας του δημότη του δήμου. Τα στοιχεία του ονόματος, η οικογενειακή κατάσταση, ο τόπος, η ημερομηνία και το έτος γεννήσεως καθώς και η ελληνική ιθαγένεια προκύπτουν από το δημοτολόγιο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999.
    
    Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εγγραφή αλλοδαπών ανδρών και γυναικών που αποκτούν ή ανακτούν την ελληνική ιθαγένεια

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή στο δημοτολόγιο ενηλίκου ή ανηλίκου που αποκτά ή ανακτά την ελληνική ιθαγένεια

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Ο/Η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να έχει αποκτήσει ή ανακτήσει την ελληνική ιθαγένεια.

       Όχι Όχι

      • 2 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο/η αλλοδαπός/η που έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, με αίτησή του/της γίνεται δημότης/ισσα στο Δήμο κατοικίας του/της ή αν είναι κάτοικος εξωτερικού στο Δήμο που επιθυμεί.

       Όχι Όχι

      • 1 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, περί κτήσης ή ανάκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας. Απόφαση

       Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, περί κτήσης ή ανάκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 2 Εντολή δημοτολόγησης από την αρμόδια Υπηρεσία Ιθαγένειας.

       Εντολή δημοτολόγησης από την αρμόδια Υπηρεσία Ιθαγένειας.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι

      • 3 Ληξιαρχική πράξη γέννησης, νόμιμα επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα, εφόσον η πράξη έχει εκδοθεί στην αλλοδαπή ή αλλοδαπό πιστοποιητικό γέννησης, νόμιμα επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Ληξιαρχική πράξη γέννησης, νόμιμα επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα, εφόσον η πράξη έχει εκδοθεί στην αλλοδαπή ή αλλοδαπό πιστοποιητικό γέννησης, νόμιμα επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9224

      • 4 Επί εγγάμου προσώπου: ληξιαρχική πράξη γάμου, νόμιμα επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα, εφόσον η πράξη έχει εκδοθεί στην αλλοδαπή ή αλλοδαπό πιστοποιητικό γάμου, νόμιμα επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα. Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Επί εγγάμου προσώπου: ληξιαρχική πράξη γάμου, νόμιμα επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα, εφόσον η πράξη έχει εκδοθεί στην αλλοδαπή ή αλλοδαπό πιστοποιητικό γάμου, νόμιμα επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 9665

      • 5 Αλλοδαπό πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, νόμιμα επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα, για το σκοπό ενημέρωσης της οικογενειακής του κατάστασης. Πιστοποιητικό

       Αλλοδαπό πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, νόμιμα επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα, για το σκοπό ενημέρωσης της οικογενειακής του κατάστασης.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Νόμος 14,15,18 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20060100114

      • Νόμος 3284 2004 217 Α

       Περιγραφή Περί κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20040100217

      • Νόμος 344 1976 143 Α

       Περιγραφή Περί ληξιαρχικών πράξεων.

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=19760100143

      • Προεδρικό Διάταγμα 497 1991 180 Α

       Περιγραφή Κώδικας Διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια.

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=19910100180

      • Υπουργική Απόφαση 90294 2022 6870 Β

       Περιγραφή Απαιτούμενα δικαιολογητικά και προϋποθέσεις για την ενέργεια εγγραφών, διαγραφών, μεταβολών κ.λπ. στο δημοτολόγιο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220206870

       ΑΔΑ 6ΥΠΕ46ΜΤΛ6-Σ0Ξ

      • 1 Κοινοποίηση απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας (μαζί με τον φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά).

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος φορέας για την αξιολόγηση του αιτήματος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, αφού ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία, με απόφαση του εντέλλεται στον οικείο δήμο να εγγράψει τον αλλοδαπό στο δημοτολόγιό του.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή φακέλου από τον οικείο Δήμο με την εντολή δημοτολόγησης και τα δικαιολογητικά.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει τα δικαιολογητικά.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης Δημάρχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται η σχετική απόφαση Δημάρχου.

       Όχι Όχι


      • 5 Εγγραφή στο δημοτολόγιο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος δημιουργεί νέα εγγραφή στο δημοτολόγιο και οικογενειακή μερίδα ή καταχωρεί τον/την ενδιαφερόμενο/η σε ήδη υπάρχουσα.

       Όχι Όχι


      • 6 Κοινοποίηση της απόφασης Δημάρχου στον/στην ενδιαφερόμενο/η.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση Δημάρχου περί εγγραφής στο δημοτολόγιο κοινοποιείται στον/στην ενδιαφερόμενο/η.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.