Εγγραφή στο μητρώο εξαγωγέων γαλακτοκομικών, αλιευτικών προϊόντων και μελιού στη Σαουδική Αραβία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση37306cc2-7792-43d7-842e-4e9ae0639e6b 373627

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή παραγωγικών εγκαταστάσεων στο μητρώο εξαγωγέων γαλακτοκομικών και αλιευτικών προϊόντων καθώς και μελιού στη Σαουδική Αραβία, η οποία επιτυγχάνεται με την συμπλήρωση και διαβίβαση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στις αρμόδιες αρχές της Σαουδικής Αραβίας, προκειμένου να ενταχθεί η αιτούμενη παραγωγική εγκατάσταση στους εγκεκριμένους καταλόγους εγκαταστάσεων για εξαγωγή στη Σαουδική Αραβία. Απευθύνεται σε παραγωγικές εγκαταστάσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης που επιθυμούν να εξάγουν στην Σαουδική Αραβία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία εγγραφής στο μητρώο εξαγωγέων γαλακτοκομικών και αλιευτικών προϊόντων καθώς και μελιού στη Σαουδική Αραβία, έπειτα από αίτημα/εκδήλωση ενδιαφέροντος του υπεύθυνου της παραγωγικής εγκατάστασης απαιτεί την συμπλήρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών - εντύπων που έχουν υποδειχθεί από τις αρμόδιες αρχές της Σ. Αραβίας : 1) έντυπο αυτοελέγχου "self audit" της παραγωγικής εγκατάστασης, υπογεγραμμένο τόσο από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης καθώς και από την αρμόδια τοπική αρχή (Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας περιφερειακής ενότητας στην αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της παραγωγικής εγκατάστασης 2) έντυπο-φόρμα "food form" που συμπληρώνει η εγκατάσταση και υπογράφεται από την κεντρική αρμόδια αρχή (Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής) και 3) best agriculture practices, απαιτείται μόνο για τα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά/έντυπα διαβιβάζονται στις αρμόδιες Αρχές της Σαουδικής Αραβίας από το Τμήμα Αλιευμάτων, Γάλακτος και λοιπών τροφίμων ζωικής προέλευσης της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γεν. Δ/νσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, με σκοπό την προσθήκη της εγκατάστασης στους καταλόγους με τις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις για εξαγωγή στην εν λόγω χώρα.

Τελευταία ενημέρωση

29/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για εγγραφή στο μητρώο εξαγωγέων γαλακτοκομικών, αλιευτικών προϊόντων και μελιού στη Σαουδική Αραβία

Σημειώσεις

Το αίτημα υποβάλλεται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ) - της οικίας περιφερειακής ενότητας στην αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της παραγωγικής εγκατάστασης. Συνήθως το αίτημα υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    «Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24

    του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική

    προθεσμία.».

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εγγραφή στους καταλόγους ελληνικών εγκεκριμένων εγκαταστάσεων για εξαγωγή γαλακτοκομικών και αλιευτικών προϊόντων καθώς και μελιού στη Σαουδική Αραβία.

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή στο μητρώο εξαγωγέων γαλακτοκομικών, αλιευτικών προϊόντων και μελιού στη Σαουδική Αραβία


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εγκαταστάσεων και Εμπόρων Ζωικών Προιόντων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Τηλεφωνική επικοινωνία, email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις αλιευτικών προϊόντων που επιθυμούν να εξάγουν στην Σαουδική Αραβία, οφείλουν να είναι εγγεγραμμένες στα οικεία μητρώα που τηρεί η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις γαλακτοκομικών προϊόντων και μελιού που επιθυμούν να εξάγουν στην Σαουδική Αραβία, οφείλουν να είναι εγγεγραμμένες στα οικεία μητρώα που τηρεί ο ΕΦΕΤ.

       Όχι Όχι

      • 1 Έντυπο αυτο-ελέγχου (self-audit) στο οποίο τεκμηριώνεται η συμμόρφωση της παραγωγικής εγκατάστασης με τις υγειονομικές απαιτήσεις της Σαουδικής Αραβίας. Ερωτηματολόγιο

       Έντυπο αυτο-ελέγχου (self-audit) στο οποίο τεκμηριώνεται η συμμόρφωση της παραγωγικής εγκατάστασης με τις υγειονομικές απαιτήσεις της Σαουδικής Αραβίας.

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/eisagoges-ejogoges/ejagoges/288-pistopoiitikaejagogon

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το έντυπο αυτο-ελέγχου (self audit) συμπληρώνεται και υπογράφεται κατά τον επί τόπιο έλεγχο στην παραγωγική εγκατάσταση, από τον υπεύθυνο κτηνίατρο της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας περιφερειακής ενότητας. Υπογράφεται επίσης και από τον υπεύθυνο της παραγωγικής εγκατάστασης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6947

      • 2 Έντυπο (food form) με πληροφορίες που αφορούν στην παραγωγική εγκατάσταση και στα προς εξαγωγή προϊόντα. Έντυπο

       Έντυπο (food form) με πληροφορίες που αφορούν στην παραγωγική εγκατάσταση και στα προς εξαγωγή προϊόντα.

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/eisagoges-ejogoges/ejagoges/288-pistopoiitikaejagogon

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για κάθε κατηγορία προϊόντων, ήτοι γαλακτοκομικών και αλιευτικών προϊόντων και μελιού, υπάρχει ξεχωριστο έντυπο ( food-milk-Form, food-fish-Form και food-honey-Form αντίστοιχα). Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται από την επιχείρηση και υπογράφεται από την Κεντρική Αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή, ήτοι την Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ. Οι πληροφορίες του εντύπου αφορούν τον κωδικό έγκρισης, την επωνυμία, τον υπεύθυνο επικοινωνίας, την δραστηρίοτητα, το είδος του προϊόντος, την εμπορική - επιστημονική ονομάσία του και άλλα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3062

      • 3 Ορθές πρακτικές ιχθυοκαλλιέργειας-Best agriculture practices BAP Πιστοποίηση

       Ορθές πρακτικές ιχθυοκαλλιέργειας-Best agriculture practices BAP

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/eisagoges-ejogoges/ejagoges/288-pistopoiitikaejagogon

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την εγγραφή στα μητρώα εξαγωγέων της Σαουδικής Αραβίας, εγκαταστάσεων που επιθυμούν να εξάγουν αλιεύματα ή αλιευτικά προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας, απαιτείται να προσκομίζουν έγγραφα που να επιβεβαιώνουν ότι στην εν λόγω καλλιέργεια ακολουθούνται ορθές πρακτικές ιχθυοκαλλιέργειας-Best agriculture practices (BAP).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υγειονομικές

       Όχι 3603

      • Κανονισμός 625 2017

       Περιγραφή Αφορά τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0625

      • Προεδρικό Διάταγμα 3 79 2007 95 Α

       Περιγραφή Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως Κεντρική Αρμόδια Αρχή (ΚΑΑ) είναι υπεύθυνη για τους επισήμους ελέγχους των τροφίμων ζωικής προέλευσης δια της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, και ειδικότερα της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, καθώς και των αποκεντρωμένων Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ και μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες διεξαγωγής των επισήμων ελέγχων στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών ενοτήτων, οι οποίες ορίζονται ως αρμόδιες αρχές σε επίπεδο κάθε Περιφέρειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100095

      • Προεδρικό Διάταγμα 344 1998 229 Α

       Περιγραφή Πιστοποίηση ζωικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 96/93 ΕΚ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100229

      • 1 Υποβολή Αίτηματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπεύθυνος της παραγωγικής εγκατάστασης υποβάλει αίτημα για εγγραφή στο μητρώο εξαγωγέων της Σαουδικής Αραβίας, στην αρμόδια Κτηνιατρική υπηρεσία- αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας περιφερειακής ενότητας, στην αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της παραγωγικής εγκατάστασης

       Σημειώσεις Η υποβολή μπορεί να γίνει δια ζώσης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση για εξαγωγή πρωτοκολλείται από την αρμόδια Κτηνιατρική υπηρεσία προκειμένου να διεκπεραιωθεί.

       Σημειώσεις Ο αρμόδιος κτηνίατρος ενημερώνει για την απαιτούμενη διαδικασία, υποδεικνύει τα απαραίτητα προς συμπλήρωση δικαιολογητικά/έντυπα, και προγραμματίζει επί τόπιο έλεγχο στην εγκατάσταση ώστε να συμπληρωθεί το έντυπο αυτοελέγχου "self -audit form"

       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή φακέλου δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπεύθυνος της παραγωγικής εγκατάστασης υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά/έντυπα στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία.

       Σημειώσεις - Το έντυπο self audit συμπληρώνεται και υπογράφεται κατά τον επί τόπιο έλεγχο από τον υπεύθυνο κτηνίατρο της αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας περιφερειακής ενότητας. Υπογράφεται από τον υπεύθυνο κτηνίατρο της αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ). Επίσης υπογράφεται και από τον υπεύθυνο της παραγωγικής εγκατάστασης. - Το έντυπο food form συμπληρώνεται από την παραγωγική εγκατάσταση με δική της ευθύνη και υπογράφεται από την Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας. - Το έντυπο best agriculture practises υποβάλλεται μόνο όταν τα προς εξαγωγή προϊόντα προέρχονται από ιχθυοκαλλιέργεια.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση φακέλου δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια τοπική κτηνιατρική υπηρεσία διαβιβάζει τον φάκελο με τα δικαιολογητικά/έντυπα στο Τμήμα Αλιευμάτων Γάλακτος και λοιπών τροφίμων ζωικής προέλευσης της Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του ΥΠΑΑΤ.

       Όχι Όχι


      • 5 Πρωτοκόλληση του φακέλου δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση πρωτοκολλεί το διαβιβαστικό του εισερχόμενου φακέλου.

       Σημειώσεις Η πρωτοκόλληση γίνεται μετά από έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών, την ορθή συμπλήρωση και υπογραφή τους, από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Αλιευμάτων Γάλακτος και λοιπών τροφίμων ζωικής προέλευσης της Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του ΥΠΑΑΤ.

       Όχι Όχι


      • 6 Πλήρης φάκελος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος της Δ/νσης διενεργεί έλεγχο του φακέλου από τον οποίο προκύπτει η πληρότητα του, η ορθή συμπλήρωση και υπογραφή των δικαιολογητικών του.

       Σημειώσεις Σε αυτή την περίπτωση, ο Γενικός Διευθυντής της αρμόδιας Διεύθυνσης υπογράφει το έντυπ "food form" και ο αρμόδιος υπάλληλος της Δ/νσης ετοιμάζει το διαβιβαστικό προς τις αρχές της Σ. Αραβίας

       Ναι Όχι


      • 7 Ελλειπής φάκελος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος της Δ/νσης διενεργεί έλεγχο του φακέλου από τον οποίο προκύπτει η μη πληρότητα του, ή η μη ορθή συμπλήρωση και υπογραφή των δικαιολογητικών του.

       Σημειώσεις Σε αυτή την περίπτωση ενημερώνεται τόσο η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) όσο και ο υπεύθυνος της παραγωγικής εγκατάστασης, για διόρθωση και επαναποστολή τους.

       Ναι Όχι


      • 8 Επαναποστολή διορθωμένου φακέλου δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπεύθυνος της παραγωγικής εγκατάστασης μετά τις απαραίτητες διορθώσεις υποβάλει τα επιπλέον ή τα διορθωμένα δικαιολογητικά, στην αρμόδια τοπική κτηνιατρική υπηρεσία.

       Σημειώσεις Η αρμόδια τοπική κτηνιατρική υπηρεσία τα αποστέλλει εκ νέου στην αρμόδια Δ/νση του ΥΠΑΑΤ.

       Ναι Όχι


      • 9 Διαβίβαση στις Αρχές της Σ. Αραβίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αφού υπογράψει -σφραγίσει το δικαιολογητικό food form, διαβιβάζει μέσω ηλεκτονικού ταχυδρομίου (email) το αίτημα και το σύνολο των δικαιολογητικών στις Αρχές της Σαουδικής Αραβίας.

       Όχι Όχι


      • 10 Έγκριση από τις Αρχές της Σ. Αραβίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι αρμόδιες αρχές της Σ. Αραβίας εφόσον η παραγωγική εγκατάσταση πληρεί τις απαιτήσεις της, την εγκρίνει και την συμπεριλαμβάνει στον αντίστοιχο καταλόγο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων για εξαγωγή σε αυτήν.

       Σημειώσεις Το βήμα αφορά τις Αρχες της Σαουδικής Αραβίας και χρόνος διεκπεραίωσης είναι κατά προσέγγιση.

       Ναι Όχι


      • 11 Απόρριψη από τις Αρχές της Σ. Αραβίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι αρμόδιες αρχές της Σ. Αραβίας σε περίπτωση που η παραγωγική εγκατάσταση δεν πληρεί τις απαιτήσεις της δεν εγκρίνει την παραγωγική εγκατάσταση και δεν συμπεριλαμβάνεται στους καταλόγους της.

       Σημειώσεις Το βήμα αφορά τις Αρχες της Σαουδικής Αραβίας και χρόνος διεκπεραίωσης είναι κατά προσέγγιση.

       Ναι Ναι


      • 12 Ενημέρωση ιστοσελίδας του ΥΠΑΑΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι αρμόδιες αρχές της Σ. Αραβίας ενημερώνουν την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ για την επικαιροποίηση των καταλόγων τους με τις εγκεκριμένων εγκαταστάσεις γαλακτοκομικών και αλιευτικών προϊόντων και μελιού για εξαγωγή σε αυτήν. Σε αυτή την περίπτωση η αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ προβαίνει σε αναρτήση των επικαιροποιημένων καταλόγων στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ στο σημείο με τα πιστοποιητικά εξαγωγών, προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενες εγκαταστάσεις.

       Ναι Όχι


      • 13 Ενημέρωση της εφαρμογής i-Agric του ΥΠΑΑΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας συντάσσει ειδοποίηση μέσω της εφαρμογής ( σύνδεση ως συντάκτης στο σημείο https://mapps.minagric.gr/mbo/app/login.zul ), με την οποία ενημερώνει τους χρήστες για την επικαιροποίηση των καταλόγων με τις εγκεκριμένες για εξαγωγή στη Σ. Αραβία εγκαταστάσεις γαλακτοκομικών και αλιευτικών προϊόντων και μελιού και τους παραπέμπει στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ όπου έχουν αναρτηθεί. Η Χρήση της εφαρμογής i-Agric από τους υπεύθυνους των εγκαταστάσεων είναι προαιρετική.

       Σημειώσεις Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στα πλαίσια ανάπτυξης και παροχής νέων υπηρεσιών συστημάτων βέλτιστης πληροφόρησης – ενημέρωσης και εξυπηρέτησης του αγροτικού πληθυσμού, υλοποίησε μία καινοτόμα mobile πλατφόρμα για «έξυπνες» συσκευές (smartphones). Η νέα εφαρμογή «i-ΑGRIC» παρέχει στους συντελεστές της αγροτικής παραγωγής και τους πολίτες υπηρεσίες γενικής ενημέρωσης, εξατομικευμένων ειδοποιήσεων, προσωποποιημένης ενημέρωσης και προσωποποιημένης εξυπηρέτησης/συμβουλευτικής.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.