Εγγραφή στο μητρώο ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8a2b5716-0d64-45f1-ade7-dd0290f2cff8 718732

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

32 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την υποβολή αιτήματος για την έκδοση αναγνωριστικών κωδικών οικονομικού φορέα, μονάδων και μηχανημάτων από:

α) τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο προϊόντων καπνού

β) τους φορείς εκμετάλλευσης πρώτων καταστημάτων λιανικής πώλησης όπου τα προϊόντα καπνού διατίθενται στην ελληνική αγορά, προκειμένου να εγγραφούν στο μητρώο ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.) ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Το σύστημα ιχνηλασιμότητας εφαρμόζεται για τα τσιγάρα και τον λεπτοκομμένο καπνό που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων από 20 Μαΐου 2019, ενώ για τα υπόλοιπα καπνικά προϊόντα (πούρα, άλλα καπνά για κάπνισμα) από 20 Μαΐου 2024. Επομένως τα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην αγορά μόνο των πούρων ή και των άλλων καπνών για κάπνισμα εγγράφονται στο μητρώο ιχνηλασιμότητας κατά το χρόνο που το σύστημα θα έχει τεθεί σε εφαρμογή, έως τις 20 Μαΐου 2024.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Τίτλος

Εγγραφή στο μητρώο ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόκτηση αναγνωριστικών κωδικών οικονομικού φορέα, μονάδων και μηχανημάτων

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή στο μητρώο ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Ένταξης σε Μητρώο Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ανήκουν στην εφοδιαστική αλυσίδα καπνικών προϊόντων (κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς, χονδρέμποροι και πρώτα καταστήματα λιανικής πώλησης) και διαχειρίζονται τουλάχιστον μία μονάδα όπου τα προϊόντα καπνού κατασκευάζονται, αποθηκεύονται ή διατίθενται στην αγορά

       Όχι Όχι

      • Ευρωπαϊκή Οδηγία 15 40 2014

       Περιγραφή Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η ανάπτυξη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ενός διαλειτουργικού συστήματος παρακολούθησης του νόμιμου εμπορίου καπνικών προΙόντων και εντοπισμού των παράνομων προϊόντων

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0040&qid=1622192759672&from=EL

      • Κανονισμός 574 2018

       Περιγραφή Τεχνικά πρότυπα για τη δημιουργία και τη λειτουργία συστήματος ιχνηλασιμότητας για τα προΙόντα καπνού

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0574&qid=1622532146995&from=EL

      • Νόμος 5 4410 2016 141 Α

       Περιγραφή Το άρθρο αυτό αποτελεί ενσωμάτωση του άρθρου 15 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ και αναφέρεται στην υποχρέωση των κατασκευαστών, εισαγωγέων και πρώτων καταστημάτων λιανικής πώλησης να εφαρμόζουν το σύστημα ιχνηλασιμότητας προϊόντων καπνού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100141

      • Υπουργική Απόφαση Α.1202 2019 1830 Β

       Περιγραφή Εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας προϊόντων καπνού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190201830

       ΑΔΑ ΩΛΧΔ46ΜΠ3Ζ-ΙΨ2

      • 1 Έναρξη διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


       Όχι Όχι


      • 2 Δημιουργία λογαριασμού χρήστη στην εφαρμογή Καπνικών για όσους διαθέτουν Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://www1.gsis.gr/dsae/idissuerreg

       Περιγραφή Ο χρήστης κάνει είσοδο (login) στην εφαρμογή https://www1.gsis.gr/dsae/idissuerreg με τους κωδικούς TAXISnet που διαθέτει. Συμπληρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, e-mail) και επιλέγει "Υποβολή" προκειμένου να δημιουργηθεί νέος λογαριασμός χρήστη στην εφαρμογή Καπνικών.

       Σημειώσεις Προσοχή: Μετά την Υποβολή, ακολουθεί βήμα επιβεβαίωσης του e-mail το οποίο θα αποτελέσει και το αναγνωριστικό χρήστη (username) στην εφαρμογή. Ο χρήστης πρέπει να βεβαιωθεί ότι το e-mail είναι υπαρκτό και έχει πρόσβαση σε αυτό πριν την υποβολή. Ένα e-mail μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά για την εγγραφή στο σύστημα.

       Ναι Όχι


      • 3 Δημιουργία λογαριασμού χρήστη στην εφαρμογή Καπνικών για πολίτες άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών που δεν διαθέτουν Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://idissuer.gsis.gr

       Περιγραφή Ο χρήστης μέσω της επιλογής "Sign Up" δημιουργεί λογαριασμό χρήστη στην εφαρμογή συμπληρώνοντας ο ίδιος τα στοιχεία του στην Αγγλική.

       Σημειώσεις Προσοχή: Μετά την Υποβολή, ακολουθεί βήμα επιβεβαίωσης του e-mail το οποίο θα αποτελέσει και το αναγνωριστικό χρήστη (username) στην εφαρμογή. Ο χρήστης πρέπει να βεβαιωθεί ότι το e-mail είναι υπαρκτό και έχει πρόσβαση σε αυτό πριν την υποβολή.

       Ναι Όχι


      • 4 Ταυτοποίηση Χρήστη στην εφαρμογή Καπνικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://idissuer.gsis.gr

       Περιγραφή Μετά τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη, ο χρήστης κάνει είσοδο (login) στην εφαρμογή Καπνικών με τα διαπιστευτήρια (username και password) που έχει επιλέξει στο προηγούμενο βήμα.

       Όχι Όχι


      • 5 Δημιουργία Κωδικού Οικονομικού Φορέα (Economic Operator ID - EO_ID)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://idissuer.gsis.gr

       Περιγραφή Ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει στην Αγγλική όλες τις πληροφορίες που προβλέπονται στον εκτελεστικό κανονισμό 2018/574 (EE) προκειμένου να ολοκληρώσει την εγγραφή του στο Μητρώο Ιχνηλασιμότητας ως Οικονομικός Φορέας ή Διαχειριστής πρώτου σημείου λιανικής πώλησης και να αποκτήσει EO_ID το οποίο θα λάβει με e-mail στο e-mail που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του.

       Σημειώσεις Για τους χρήστες που διαθέτουν Ελληνικό ΑΦΜ (βήμα 2) τα στοιχεία Μητρώου του χρήστη ανακτώνται από το Μητρώο TAXIS. Προσοχή πρέπει να δοθεί στη συμπλήρωση του τύπου Οικονομικού Φορέα προκειμένου αυτός να ανταποκρίνεται στην πραγματική δραστηριότητα της επιχείρισης. Εναλλακτικά, Οικονομικοί Φορείς που έχουν αποκτήσει κωδικό Οικονομικού Φορέα από Εκδότη άλλου Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστοποιούν τον κωδικό EO_ID στη ΓΓΠΣΔΔ και δεν αιτούνται έκδοση κωδικού EO_ID από τη ΓΓΠΣΔΔ.

       Όχι Όχι


      • 6 Δημιουργία Κωδικού Μονάδας (Facility ID - F_ID)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://idissuer.gsis.gr

       Περιγραφή Ο Οικονομικός Φορέας, μετά την απόκτηση του κωδικού EO_ID στο βήμα 5, εγγράφει όλες τις Μονάδες του που βρίσκονται στην Ελλάδα ή την Κύπρο (ή εκτός ΕΕ αν πρόκειται για Εισαγωγείς) και λαμβάνει αναγνωριστικό κωδικό μονάδας (F_ID) για κάθε μία από αυτές.

       Σημειώσεις Προσοχή πρέπει να δοθεί στη συμπλήρωση του τύπου Μονάδας προκειμένου αυτός να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

       Όχι Όχι


      • 7 Δημιουργία Κωδικού Μηχανής (Machine ID - M_ID)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://idissuer.gsis.gr

       Περιγραφή Ο Οικονομικός Φορέας με τύπο "Κατασκευαστής/Manufacturer" ή "Εισαγωγέας/Importer", μετά την απόκτηση του κωδικού EO_ID και F_ID (βήμα 5 και 6), εγγράφει όλες τις Μηχανές παραγωγής του που βρίσκονται στην Ελλάδα ή την Κύπρο (ή εκτός ΕΕ αν πρόκειται για Εισαγωγείς) και λαμβάνει αναγνωριστικό κωδικό Μηχανής (M_ID) για κάθε μία από αυτές.

       Ναι Όχι


      • 8 Μη δημιουργία κωδικού μηχανής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Σύνδεσμος https://idissuer.gsis.gr

       Περιγραφή Για τους Οικονομικούς Φορείς που δεν είναι Κατασκευαστές ή Εισαγωγείς καθώς τους Διαχειριστές πρώτων σημείων λιανικής πώλησης, η εγγραφή στο Μητρώο Ιχνηλασιμότητας Καπνικών προϊόντων ολοκληρώνεται με την εγγραφή των Μονάδων τους (Facilities).

       Ναι Όχι


      • 9 Λήξη Διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Σύνδεσμος https://idissuer.gsis.gr


       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.