Εγγραφή συνδικαλιστικής οργάνωσης εργαζομένων στο γενικό μητρώο συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση633860ab-fd62-4bb9-ac4d-60804ef26adc 531318

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

21 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε) του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

28/11/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση εγγραφής

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε) του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Νόμιμη σύσταση / συγκρότηση συνδικαλιστικής οργάνωσης

       Όχι Όχι

      • 1 Επικυρωμένο από τον δικαστή πρωτότυπο καταστατικό, το οποίο περιέχει και τις πρωτότυπες υπογραφές των ιδρυτικών μελών. Σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού, αυτό περιέχει τις πρωτότυπες υπογραφές του προέδρου και του γραμματέα της τροποποιητικής γενικής συνέλευσης, αλλά και την επικυρωτική σφραγίδα της οργάνωσης. Ψηφιακό αρχείο

       Επικυρωμένο από τον δικαστή πρωτότυπο καταστατικό, το οποίο περιέχει και τις πρωτότυπες υπογραφές των ιδρυτικών μελών. Σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού, αυτό περιέχει τις πρωτότυπες υπογραφές του προέδρου και του γραμματέα της τροποποιητικής γενικής συνέλευσης, αλλά και την επικυρωτική σφραγίδα της οργάνωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4128

      • 2 Διαταγή του δικαστή περί εγγραφής της συνδικαλιστικής οργάνωσης στα προσήκοντα βιβλία/ αρχεία. Ψηφιακό αρχείο

       Διαταγή του δικαστή περί εγγραφής της συνδικαλιστικής οργάνωσης στα προσήκοντα βιβλία/ αρχεία.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://mitroaorganoseon.yeka.gov.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4128

      • 3 Αποδεικτικό επίδοσης της Διαταγής προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ψηφιακό αρχείο

       Αποδεικτικό επίδοσης της Διαταγής προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών

       Σχετικός σύνδεσμος: https://mitroaorganoseon.yeka.gov.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4128

      • 4 Δημοσιευθείσες περιλήψεις του καταστατικού στα έντυπα που ορίζει η εν λόγω Διαταγή (βλ. βήμα 3). Ψηφιακό αρχείο

       Δημοσιευθείσες περιλήψεις του καταστατικού στα έντυπα που ορίζει η εν λόγω Διαταγή (βλ. βήμα 3).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://mitroaorganoseon.yeka.gov.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4128

      • 5 Πρακτικό ίδρυσης (συστατική/ιδρυτική πράξη) της συνδικαλιστικής οργάνωσης, με παρά πόδα αυτού τις πρωτότυπες υπογραφές των συμπραξάντων στη σύσταση ιδρυτικών μελών. Ψηφιακό αρχείο

       Πρακτικό ίδρυσης (συστατική/ιδρυτική πράξη) της συνδικαλιστικής οργάνωσης, με παρά πόδα αυτού τις πρωτότυπες υπογραφές των συμπραξάντων στη σύσταση ιδρυτικών μελών.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://mitroaorganoseon.yeka.gov.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4128

      • 6 Πίνακας των μελών της προσωρινής διοικούσας επιτροπής, με παρά πόδα αυτού τις πρωτότυπες υπογραφές των ιδρυτικών μελών, αν ο πίνακας αυτός δεν είναι ενσωματωμένος στο πρακτικό ίδρυσης της συνδικαλιστικής οργάνωσης. Ψηφιακό αρχείο

       Πίνακας των μελών της προσωρινής διοικούσας επιτροπής, με παρά πόδα αυτού τις πρωτότυπες υπογραφές των ιδρυτικών μελών, αν ο πίνακας αυτός δεν είναι ενσωματωμένος στο πρακτικό ίδρυσης της συνδικαλιστικής οργάνωσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://mitroaorganoseon.yeka.gov.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4128

      • Νόμος 6 1876 1990 27 Α

       Περιγραφή Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας - Νομιμοποίηση εκπροσώπων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19900100027

      • Υπουργική Απόφαση 62599 2021 4279 Β

       Περιγραφή Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204279

      • Εγκύκλιος 80823 2022

       Περιγραφή Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. – ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.) στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A13%CE%91%CE%9546%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%A3%CE%92%CE%9F?inline=true

       ΑΔΑ Ρ3ΑΕ46ΜΤΛΚ-ΣΒΟ

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας
       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος Ψηφιακής Αίτησης Εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://mitroaorganoseon.yeka.gov.gr/


       Όχι Όχι


      • 3 Κοινοποίηση Ψηφιακής Βεβαίωσης Εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://mitroaorganoseon.yeka.gov.gr/


       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.