Εγγραφή των Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων στον e-ΕΦΚΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7d2dbf62-b6ee-45ca-8020-9ce5a5641154 726264

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΕΦΚΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 λεπτά

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

1 λεπτό

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή και υπαγωγή στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ, των Μη Μισθωτών (Ελεύθεροι επαγγελματίες/Αυτοαπασχολούμενοι/Αγρότες), οι οποίοι προβαίνουν σε έναρξη εργασιών ατομικής δραστηριότητας στη Φορολογική Διοίκηση.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η εγγραφή στον e-ΕΦΚΑ, διενεργείται μετά την έναρξη εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση, κατόπιν σχετικής αίτησης του υπόχρεου και σε περίπτωση μη υποβολής αιτήματος αυτεπάγγελτα, με πράξη του αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου. Πλέον δεν υφίσταται η υποχρέωση υποβολής απογραφικής δήλωσης (προεγγραφής) στον e-ΕΦΚΑ.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση εγγραφής των μη μισθωτών ασφαλισμένων, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4892/2022

Σημειώσεις

Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά είτε με φυσική παρουσία στην Τοπική Δ/νση του τόπου κατοικίας για όλους τους Μη Μισθωτούς, πλην των ασφαλισμένων του π. ΟΑΕΕ που είναι η Τοπική Δ/νση της έδρας της επιχείρησης τους.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εγγραφή Μη Μισθωτών ασφαλισμένων (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες) στον e-ΕΦΚΑ

      Επίσημος τίτλος

      Νέα διαδικασία εγγραφής των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4892/2022

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Ασφαλιστικές Οι χρήστες της υπηρεσίας πρέπει να έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση με ατομική δραστηριότητα και να ασφαλίζονται για πρώτη φορά στον e-ΕΦΚΑ ως Μη Μισθωτοί.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικές Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται μέχρι την δέκατη (10η) ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα έναρξης εργασιών στην Φορολογική Διοίκηση, είτε ηλεκτρονικά είτε με φυσική παρουσία στην Τοπική Δ/νση του τόπου κατοικίας για όλους τους Μη Μισθωτούς, πλην των ασφαλισμένων του π. ΟΑΕΕ που είναι η Τοπική Δ/νση της έδρας της επιχείρησης τους.

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την υποβολή αίτησης ψηφιακά απαιτείται η κατοχή και χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet και ζητείται εξουσιοδότηση για την άντληση των στοιχείων του από την ΓΓΠΣΔΔ.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 135 5078 2023 211 Α

       Περιγραφή Διαδικασία λήξης της ασφάλισης μη μισθωτών στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης-Τροποποίηση άρθρου 39Α ν. 4387/2016

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100211

      • Νόμος 22 4892 2022 28 Α

       Περιγραφή Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100028

      • Εγκύκλιος 14 2022

       Περιγραφή Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A0%CE%91%CE%9B46%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-%CE%A4%CE%9D6

       ΑΔΑ 6ΠΑΛ46ΜΑΠΣ-ΤΝ6

      • 1 Παραλαβή αίτησης από το υποκατάστημα e-ΕΦΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση εγγραφής παραλαμβάνεται από τη Διεύθυνση Ασφάλισης του αρμόδιου υποκαταστήματος e- ΕΦΚΑ.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος στοιχείων από τον αρμόδιο υπάλληλο - Ενημέρωση ηλεκτρονικού Μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Ολοκλήρωση εγγραφής και επίδοση σχετικής απόφασης στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 1 Ταυτοποίηση του χρήστη με κωδικούς taxisnet της ΓΓΠΣΔΔ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Πραγματοποιείται ταυτοποίηση του υποψήφιου ασφαλισμένου με χρήση κωδικών taxisnet και ζητείται εξουσιοδότηση για την άντληση των στοιχείων του από την ΓΓΠΣΔΔ.

       Όχι Όχι


      • 2 Ταυτοποίηση στοιχείων του υποψήφιου ασφαλισμένου που αντλήθηκαν από την ΓΓΠΣΔΔ με τα στοιχεία του ΑΜΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα


       Περιγραφή Πραγματοποιείται συνδυαστική ταυτοποίηση των στοιχείων που αντλήθηκαν από την ΓΓΠΣΔΔ με τα στοιχεία του ΑΜΚΑ.

       Όχι Όχι


      • 3 Εμφάνιση στοιχείων ασφαλισμένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα


       Περιγραφή Εμφανίζονται τα στοιχεία του υποψήφιου ασφαλισμένου όπως έχουν καταγραφεί στη βάση του ΑΜΚΑ και ο αιτών προβαίνει σε έλεγχο και επιβεβαίωση των στοιχείων του.

       Όχι Όχι


      • 4 Καταχώριση διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επιλογή οικογενειακής κατάστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα


       Περιγραφή Ο χρήστης καταχωρίζει στοιχεία επικοινωνίας και οικογενειακής κατάστασης

       Όχι Όχι


      • 5 Εμφάνιση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Άντληση και εμφάνιση ΚΑΔ (κύριες και δευτερεύουσες) μετά την έναρξη εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση

       Όχι Όχι


      • 6 Εμφάνιση ερωτηματολογίων κατά περίπτωση (ανάλογα με τον/τους ΚΑΔ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα


       Περιγραφή Ο χρήστης καλείται να απαντήσει σε ερωτήματα ανάλογα με τους αντληθέντες ΚΑΔ για τους οποίους απαιτούνται επιπλέον στοιχεία για την ορθή υπαγωγή του στην ασφάλιση.

       Όχι Όχι


      • 7 Δήλωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα


       Περιγραφή Ο χρήστης δηλώνει αν έχει παράλληλη μισθωτή απασχόληση.

       Όχι Όχι


      • 8 Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα


       Περιγραφή Ο χρήστης επιλέγει την ασφαλιστική κατηγορία από λίστα ασφαλιστικών κατηγοριών ελεύθερων επαγγελματιών/αυτοαπασχολούμενων ή αγροτών. Αντίστοιχα για κύρια, επικουρική και εφάπαξ παροχή.

       Όχι Όχι


      • 9 Υποβολή της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα


       Περιγραφή Ο χρήστης υποβάλλει την αίτηση για εγγραφή του ως Μη Μισθωτός στον e-ΕΦΚΑ.

       Όχι Όχι


      • 10 Έκδοση και εκτύπωση απόφασης εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα


       Περιγραφή Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης ο χρήστης έχει τη δυνατότητα άντλησης και εκτύπωσης της σχετικής απόφασης.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.