Εγγραφή χρηστών στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων e-peitharxika της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηce530071-40f0-4194-8655-a919e2285dbd 530071

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ε.Α.Δ / Τομέας Ελέγχου Πειθαρχικών διαδικασιών της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Ε.Α.Δ, ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ, ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

17 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την εγγραφή χρηστών φορέων και υπηρεσιών της Γενικής Κυβέρνησης, στο σύνολο των οποίων η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) έχει την αρμοδιότητα παρακολούθησης των πειθαρχικών διαδικασιών, καθώς και Γραμματέων των αντίστοιχων πειθαρχικών συμβουλίων, στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για την παρακολούθηση εξέλιξης των διαδικασιών προκαταρκτικής εξέτασης, ένορκης διοικητικής εξέτασης, των πειθαρχικών διαδικασιών, καθώς και των ποινικών υποθέσεων που σχετίζονται με τις πειθαρχικές διαδικασίες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ε.Α.Δ / Τομέας Ελέγχου Πειθαρχικών διαδικασιών της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Ε.Α.Δ

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Οι υπόχρεοι, προς καταχώριση στοιχείων στην εφαρμογή e-Peitharxika, φορείς εκδίδουν απόφαση ορισμού χρήστη της εφαρμογής και στη συνέχεια ο πιστοποιημένος χρήστης εισέρχεται στην εφαρμογή e-Peitharxika (https://e-peitharxika.aead.gr/ ) και αιτείται την εγγραφή του επιλέγοντας : «Εγγραφή» επάνω δεξιά στην πρώτη σελίδα της εφαρμογής.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Εγγραφή στο πληροφοριακό σύστημα e-Peitharxika

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      e-peitharxika

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή χρηστών στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων e-peitharxika της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 207/οικ.8955/3-06-2022 2022

       Περιγραφή Διαδικασία εγγραφής και πρόσβασης στην εφαρμογή παρακολούθησης των πειθαρχικών υποθέσεων «e-Peitharxika» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9F3%CE%9746%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-361

       ΑΔΑ 6Ο3Η46ΜΤΛ6-361

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.58/939/οικ. 3131/1-03-2022 2022 1040 Β

       Περιγραφή Ρυθμίσεις ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων με τίτλο e-Peitharxika.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220201040

      • Νόμος 24 4807 2021 96 Α

       Περιγραφή Τα πειθαρχικά όργανα, μονομελή ή συλλογικά, καθώς και οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού υποχρεούνται, κατά λόγο αρμοδιότητας, να ενημερώνουν αμελλητί την ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) για την παρακολούθηση εξέλιξης των διαδικασιών προκαταρκτικής εξέτασης, των διαδικασιών Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.), των πειθαρχικών διαδικασιών, καθώς και των ποινικών υποθέσεων που σχετίζονται με τις πειθαρχικές διαδικασίες. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού υποχρεούνται επιπλέον να ενημερώνουν αμελλητί την ηλεκτρονική βάση και για την εξέλιξη των πειθαρχικών υποθέσεων μετά την έκδοση των πειθαρχικών αποφάσεων σε περίπτωση άσκησης ένδικων μέσων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100096

      • 1 Είσοδος στην αρχική σελίδα της εφαρμογής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://e-peitharxika.aead.gr/

       Περιγραφή Πληκτρολογείται η ηλεκτρονική διεύθυνση https://e- peitharxika.aead.gr και με την εμφάνιση της αρχικής σελίδας της εφαρμογής επιλέγεται το πεδίο «Εγγραφή» (επάνω δεξιά).

       Όχι Όχι


      • 2 Συμπλήρωση υποχρεωτικών στοιχείων στη φόρμα καταχώρισης της εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://e-peitharxika.aead.gr/register

       Περιγραφή Τα υποχρεωτικά πεδία που συμπληρώνει ο χρήστης είναι: ➢ E-mail: καταχώριση έγκυρης διεύθυνσης προσωπικού υπηρεσιακού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), όπως αναφέρεται στην εκδοθείσα απόφαση ορισμού χρήστη της υπηρεσίας. ➢ Επιθυμητό όνομα χρήστη: συμπληρώνεται με την επιθυμητή τιμή ➢ Όνομα: συμπληρώνεται το όνομα χρήστη ➢ Επώνυμο: συμπληρώνεται το επώνυμο χρήστη ➢ Ιδιότητα Χρήστη (επιλέγεται είτε Στέλεχος Πειθαρχικού Συμβουλίου είτε Στέλεχος Διοικητικού) : Ως Στέλεχος Πειθαρχικού Συμβουλίου δίνεται η δυνατότητα επιλογής του πειθαρχικού συμβουλίου για το οποίο εγγράφεται ενώ ως Στέλεχος Διοικητικού δίνεται η δυνατότητα επιλογής του φορέα που ανήκει ο χρήστης. Στη συνέχεια επισυνάπτεται η απόφαση ορισμού χρήστη ή η απόφαση συγκρότησης του Πειθαρχικού Συμβουλίου αντίστοιχα,(αρχείο pdf) και επιλέγεται το πεδίο «Εγγραφή».

       Όχι Όχι


      • 3 Αποστολή αυτοματοποιημένου μηνύματος ενεργοποίησης χρήστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον ολοκληρωθεί η εισαγωγή των στοιχείων του χρήστη στο σύστημα («επιτυχής εγγραφή») αποστέλλεται αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην καταχωρισμένη υπηρεσιακή ηλεκτρονική διεύθυνσή του, όπου συμπεριλαμβάνεται ο σύνδεσμος που θα πρέπει να επιλεγεί για την ενεργοποίηση του λογαριασμού του χρήστη.

       Όχι Όχι


      • 4 Ενεργοποίηση λογαριασμού χρήστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Με την επιλογή του συνδέσμου (προηγούμενο Βήμα) πραγματοποιείται η ενεργοποίηση του λογαριασμού του χρήστη.

       Όχι Όχι


      • 5 Δημιουργία κωδικού πρόσβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Μετά την επιτυχή ενεργοποίηση του λογαριασμού χρήστη, ο χρήστης εισάγει/επιλέγει ο ίδιος κωδικό πρόσβασης και τον επιβεβαιώνει. Στη συνέχεια επιλέγεται «Αποθήκευση». Κατόπιν της επιτυχημένης καταχώρισης του κωδικού πρόσβασης, καθίσταται εφικτή η είσοδος στην εφαρμογή.

       Σημειώσεις Προτείνεται η συμπλήρωσή του κωδικού με τουλάχιστον οκτώ (8) χαρακτήρες συμπεριλαμβανομένου: ενός πεζού λατινικού χαρακτήρα, ενός κεφαλαίου λατινικού χαρακτήρα, ενός ακέραιου αριθμού και ενός τουλάχιστον συμβόλου.

       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.