Εγγραφή - Ασφάλιση τέκνων μετόχων του Μ.Τ.Α. για το Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1f483b6b-f561-433b-bbbb-6e2c3b22ba94 707221

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Tμήματα μονάδων, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την εγγραφή-ασφάλιση στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας των τέκνων των μετόχων του Ταμείου (εν ενεργεία στρατιωτικών της Π.Α.), για τη χορήγηση του Βοηθήματος Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Tμήματα μονάδων

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι μέτοχοι δηλώνουν υποχρεωτικά τα τέκνα τους, για την εγγραφή-ασφάλισή τους για το εν λόγω Βοήθημα. Η σχετική Δήλωση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο αρμόδιο Τμήμα της Μονάδας που υπηρετεί ο στρατιωτικός και από εκεί αποστέλλονται υπηρεσιακά στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας. Τα τέκνα των οποίων και οι δύο γονείς είναι κυρίως ασφαλισμένοι του Ταμείου, εγγράφονται-ασφαλίζονται από τον ένα μόνο γονέα για τη χορήγηση του ΒΟΕΑ.

Τελευταία ενημέρωση

07/12/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Δήλωση Οικογενειακής Κατάστασης εν ενεργεία Στρατιωτικού

Σημειώσεις

Επισήμανση: η κατάθεση της δήλωσης γίνεται στο αρμόδιο Τμήμα της Μονάδας που υπηρετεί ο στρατιωτικός.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Άσκηση προσφυγής, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση ή επίδοση στον ενδιαφερόμενο της απόφασης ή σε κάθε άλλη περίπτωση από τότε που αυτός έλαβε αποδεδειγμένα πλήρη γνώση του περιεχομένου της απόφασης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εγγραφή και ασφάλιση τέκνων μετόχων - εν ενεργεία στρατιωτικών για τη λήψη ΒΟΕΑ

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή - Ασφάλιση τέκνων μετόχων του Μ.Τ.Α. για το Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Η εγγγραφή-ασφάλιση των τέκνων των μετόχων του ΜΤΑ για το ΒΟΕΑ είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ταμείου.

       Όχι Όχι

      • 1 Ληξιαρχική Πράξη γέννησης Ληξιαρχική πράξη

       Ληξιαρχική Πράξη γέννησης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Επισήμανση: η κατάθεση γίνεται στο αρμόδιο΄Τμήμα της Μονάδας που υπηρετεί ο στρατιωτικός.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1275

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 453090 1983 706 Β
      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.951.1/ΑΔ.1305/Σ.260 2021 706 Β
      • 1 Συγκέντρωση και αποστολή δικαιολογητικών από τη Μονάδα της Π.Α. στο ΜΤΑ       Όχι Όχι


      • 2 Λήψη Δήλωσης-αίτησης και δικαιολογητικών από το ΜΤΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Εισήγηση προς τον Γενικό Διευθυντή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Η εισήγηση γίνεται, αφού πρώτα επιβεβαιωθεί από το ΜΤΑ η καταβολή των νομίμων δικαιωμάτων του Ταμείου για την ασφάλιση του τέκνου, μέσω της μισδοθοδοσίας του κυρίως ασφαλισμένου γονέα.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.