Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5aa09de8-4874-4c97-aaaa-028bcf7b7a51 265834

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

75 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην καταχώριση αγροτικών συνεταιρισμών στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών. Στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών καταχωρίζονται: α) με μοναδικό αριθμό μητρώου σε αντίστοιχες κατηγορίες οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), οι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί (ΑνΣ), οι Ενώσεις αναγκαστικών συνεταιρισμών (ΕΑνΣ) και οι Ανώνυμες Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και β) χωρίς μοναδικό αριθμό μητρώου οι Ομάδες Παραγωγών (ΟμΠ), οι Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ), οι Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών (ΕΟΠ) και οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις (ΔΟ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Στην έννοια των Αγροτικών Συνεταιρισμών δεν εμπίπτουν οι Δασικοί Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις τους.

Τελευταία ενημέρωση

03/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για έγκριση καταστατικού ΑΣ και εγγραφή στο ΕΜΑΣ.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Η υποβληθείσα αίτηση θεωρείται ως γενομένη δεκτή, το καταστατικό θεωρείται σύννομο και εγκεκριμένο και η εποπτεύουσα Αρχή εγγράφει υποχρεωτικά τον ΑΣ στο ΕΜΑΣΆλλο

    Κατά της απορριπτικής απόφασης και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της στον Πρόεδρο του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (ΕΜΑΣ)


      Μητρώα που τηρούνται

      Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων Συλλογικών Φορέων (ΕΜΑΣ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση συνεταιρισμού με υπογραφή του καταστατικού από δέκα (10) τουλάχιστον πρόσωπα που συγκεντρώνουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Μέλη του ΑΣ μπορεί να γίνουν φυσικά πρόσωπα, που έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία, απασχολούνται σε οποιονδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της αγροτικής οικονομίας (ιδίως, τη γεωργική, την κτηνοτροφική και την αλιευτική παραγωγή) που εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες του ΑΣ, πληρούν τους όρους του καταστατικού του και αποδέχονται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του (μέλη – συνεταιριστές). Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό, μπορεί να γίνει μέλος - συνεταιριστής του ΑΣ και άλλος ΑΣ ή αναγνωρισμένη Οργάνωση ή Ομάδα Παραγωγών ή Ένωση Οργάνωσης Παραγωγών ή Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη (ΑΕΣ), καθώς και κάθε άλλο νομικό πρόσωπο, που έχουν ως καταστατικό σκοπό τους την άσκηση επιχείρησης γεωργικής, κτηνοτροφικής ή αλιευτικής παραγωγής, η οποία εξυπηρετείται από τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του ΑΣ.

       Όχι Όχι

      • 2 Εταιρικού δικαίου Σύσταση συνεταιρισμού με υπογραφή καταστατικού από λιγότερα από δέκα (10) πρόσωπα, εφόσον ειδικές συνθήκες το επιβάλλουν, ιδίως, όταν η έδρα του ΑΣ βρίσκεται σε ορεινές περιοχές ή νησιά με λιγότερους από 3.500 κατοίκους ή η δραστηριότητα του ΑΣ, αφορά ειδικά προϊόντα.

       Ναι Ναι

      • 1 Καταστατικό, υπογεγραμμένο από τα ιδρυτικά μέλη. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Καταστατικό, υπογεγραμμένο από τα ιδρυτικά μέλη.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 2 Κατάσταση ιδρυτικών μελών. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Κατάσταση ιδρυτικών μελών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στοιχεία που αναγράφονται είναι: το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και ο ΑΦΜ τους, σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 3 Μετοχολόγιο και αριθμό μετοχών ή μεριδίων κάθε μέλους μετόχου ή εταίρου. Κατάσταση προσωπικού / συνεργατών

       Μετοχολόγιο και αριθμό μετοχών ή μεριδίων κάθε μέλους μετόχου ή εταίρου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά μόνο τις ΑΕΣ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 7338

      • 4 Πρακτικό κατανομής αξιωμάτων (αν υπάρχει) ή ορισμού εκπροσώπου. Πρακτικό

       Πρακτικό κατανομής αξιωμάτων (αν υπάρχει) ή ορισμού εκπροσώπου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά μόνο τις αναγνωρισμένες ΟμΠ, ΟΠ και ΕΟΠ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 8360

      • 5 Βεβαίωση ελέγχου τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Ελέγχου (Ε.Π.Ε.) - ΔΑΟΚ. Βεβαίωση

       Βεβαίωση ελέγχου τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Ελέγχου (Ε.Π.Ε.) - ΔΑΟΚ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά τις αναγνωρισμένες ΟμΠ, ΟΠ και ΕΟΠ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 9703

      • 6 Απόφαση Αναγνώρισης Απόφαση

       Απόφαση Αναγνώρισης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Αφορά μόνο τις αναγνωρισμένες ΔΟ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 1127

      • 7 Βεβαίωση απαιτούμενου ποσοστού αντιπροσωπευτικότητας Βεβαίωση

       Βεβαίωση απαιτούμενου ποσοστού αντιπροσωπευτικότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά μόνο τις αναγνωρισμένες ΔΟ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 9703

      • Νόμος 4673 2020 52 Α

       Περιγραφή Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100052

      • Νόμος 99 4915 2022 63 Α

       Περιγραφή Παράταση προθεσμίας προσαρμογής των καταστατικών των Αγροτικών Συνεταιρισμών - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4673/2020.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100063

      • Υπουργική Απόφαση 2206/89750 2020 1259 Β

       Περιγραφή Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία τήρησης, εγγραφής, επικαιροποίησης και διαγραφής από το Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (ΕΜΑΣ) του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 (Α΄ 52).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201259

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή Αίτησης με φυσικό τρόπο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η εποπτεύουσα Αρχή παραλαμβάνει την αίτηση, για την έγκριση του καταστατικού του ΑΣ και την εγγραφή του στο ΕΜΑΣ.

       Σημειώσεις Το ιδρυτικό καταστατικό ορίζει προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) πρόσωπα από αυτά που το υπογράφουν, μεταξύ των οποίων ορίζει και τον Πρόεδρό του. Ο αριθμός των μελών του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε περιττός.

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή Αίτησης με ψηφιακό τρόπο μέσω gov.gr

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η εποπτεύουσα Αρχή παραλαμβάνει ηλεκτρονικά την αίτηση, για την έγκριση του καταστατικού του ΑΣ και την εγγραφή του στο ΕΜΑΣ.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Απόφαση εποπτεύουσας Αρχής επί της έγκρισης του καταστατικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η εποπτεύουσα Αρχή αποφασίζει, αν θα εγκρίνει ή απορρίψει το καταστατικό ή αν θα ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία ή διορθώσεις.

       Όχι Όχι


      • 6 Απόρριψη Καταστατικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν το καταστατικό δεν είναι σύννομο, η εποπτεύουσα Αρχή το απορρίπτει, για λόγους νομιμότητας.

       Ναι Ναι


      • 7 Έγκριση Καταστατικού - Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης εν γένει νομοθεσίας, η εποπτεύουσα Αρχή με απόφασή της, εγκρίνει το καταστατικό του ΑΣ και εγγράφει τον ΑΣ στο ΕΜΑΣ.

       Σημειώσεις Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της εποπτεύουσας Αρχής, εγκρίνονται καταστατικά ΑΣ που υπογράφονται από λιγότερα από δέκα (10) πρόσωπα, εφόσον ειδικές συνθήκες το επιβάλλουν. Ο ΑΣ αποκτά νομική προσωπικότητα, από την εγγραφή του στο ΕΜΑΣ. Μετά την εγγραφή στο μητρώο, ακολουθεί η διαδικασία επικαιροποίησης της εγγραφής, είτε τακτική είτε όποτε προκύπτει ανάγκη (π.χ. λόγω μεταβολής στοιχείων). Ειδικά, οι ΑΣ, οι ΑνΣ και ΕΑνΣ μετά την εγγραφή τους, καταχωρίζουν ηλεκτρονικά στο ΕΜΑΣ, πλέον του πρακτικού των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του διοικητικού ή/και του εποπτικού συμβουλίου, τα πρακτικά κατανομής αξιωμάτων του διοικητικού ή/και του εποπτικού συμβουλίου.

       Ναι Ναι


      • 8 Κλήση ΔΣ του σωματείου για προσκόμιση συμπληρωματικών δικαιολογητικών/διορθώσεων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν το καταστατικό δεν είναι σύννομο, η εποπτεύουσα Αρχή καλεί το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις ή να συμπληρώσει τις ελλείψεις, μέσα σε προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την επίδοση του εγγράφου στον Πρόεδρο του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου.

       Ναι Όχι


      • 9 Παραλαβή συμπληρωματικών δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στις απαραίτητες διορθώσεις ή συμπληρώνει τις ελλείψεις, μέσα στην προκαθορισμένη προθεσμία των 30 ημερών.

       Ναι Όχι


      • 10 Μη παραλαβή συμπληρωματικών στοιχείων - Απόρριψη καταστατικού λόγω άπρακτης λήξης προθεσμίας ή λόγω ελλιπών στοιχείων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την άπρακτη λήξη της προθεσμίας των 30 ημερών για την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων το καταστατικό απορρίπτεται.

       Σημειώσεις Επίσης, το καταστατικό μπορεί να απορριφθεί, όταν τα συμπληρωματικά στοιχεία που προσκομισθούν, δεν κριθούν επαρκή.

       Ναι Ναι


      • 11 Έγκριση Καταστατικού - Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εγγραφή στο ΕΜΑΣ, από την εποπτεύουσα Αρχή.

       Σημειώσεις Ο ΑΣ αποκτά νομική προσωπικότητα, από την εγγραφή του στο ΕΜΑΣ. Μετά την εγγραφή στο μητρώο, ακολουθεί η διαδικασία επικαιροποίησης της εγγραφής, είτε τακτική είτε όποτε προκύπτει ανάγκη (π.χ. λόγω μεταβολής στοιχείων). Ειδικά, οι ΑΣ, οι ΑνΣ και ΕΑνΣ μετά την εγγραφή τους, καταχωρίζουν ηλεκτρονικά στο ΕΜΑΣ, πλέον του πρακτικού των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του διοικητικού ή/και του εποπτικού συμβουλίου, τα πρακτικά κατανομής αξιωμάτων του διοικητικού ή/και του εποπτικού συμβουλίου.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.