Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (ΕΜΑ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd6ed1be5-9246-4ef4-a1c3-48ce961041b4 871426

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Υπηρεσίες αιμοδοσίας

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση ταυτότητας εθελοντή αιμοδότη μέσω της εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Εθελοντών Αιμοδοτών (ΕΜΑ).

Ο εθελοντής αιμοδότης που αποκτά λογαριασμό χρήστη στο ΕΜΑ μπορεί:

α) να βλέπει πληροφορίες σχετικές με τις αιμοδοτήσεις του,

β) να επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του,

γ) να βλέπει τις καλύψεις του σε αίμα,

δ) να κάνει ηλεκτρονική αίτηση για την έκδοση ταυτότητας εθελοντή αιμοδότη,

ε) να λαμβάνει υπενθύμιση για επόμενη αιμοδότηση.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η υποστήριξη της λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών (Γραφείο Αρωγής Χρηστών) διενεργείται μέσω της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ιστορικό Αιμοδότη

Σημειώσεις

Η έκφραση επιθυμίας διατυπώνεται κατά τη συμπλήρωση του ιστορικού αιμοδότη (σε προεπιλεγμένο σημείο του ιστορικού) κατά την προσέλευση σε σημείο αιμοδοσίας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Διευθέτηση μέσω του Γραφείου Αρωγής Χρηστών

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Eθνικό Μητρώο Αιμοδοτών

      Επίσημος τίτλος

      Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για το Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας


      Μητρώα που τηρούνται

      Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (ΕΜΑ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Ιατρικές Να προσφέρει αίμα εθελοντικά (όχι για το συγγενικό περιβάλλον). Εάν αιμοδοτεί για πρώτη φορά, ο εθελοντής αιμοδότης μπορεί να ζητήσει κάρτα αιμοδότη. Εάν πρόκειται για συστηματικό αιμοδότη, μπορεί να αιτηθεί την αντικατάσταση του παλαιού τύπου κάρτας με νέα.

       Όχι Όχι

      • 2 Ιατρικές Τα αποτελέσματα των εξετάσεων του αίματος που προσέφερε να αποβούν αρνητικά για τα υποχρεωτικά ελεγχόμενα παθογόνα και να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος ομάδας αίματος.

       Όχι Όχι

      • 1 ΑΜΚΑ Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       ΑΜΚΑ

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • Νόμος 3402 2005 258 Α

       Περιγραφή Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100258

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ4γ/26176 2013 694 Β

       Περιγραφή Σχεδιασμός, υλοποίηση, φιλοξενία και υποστήριξη Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη των αρμοδιοτήτων του ΕΚΕΑ και των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας της χώρας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200694

      • 1 Λήψη ιστορικού αιμοδότη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατα την ιατρική εξέταση καταλληλότητας του εθελοντή αιμοδότη για αιμοδοσία, συμπληρώνεται από το ιατρικό προσωπικό της υπηρεσίας αιμοδοσίας, έντυπο ιστορικού αιμοδότη στο οποίο, μεταξύ άλλων, αυτός δηλώνει ότι επιθυμεί την έκδοση κάρτας εθελοντή αιμοδότη.

       Όχι Όχι


      • 2 Καταχώρηση στο ΕΜΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Όταν ολοκληρωθεί η αιμοληψία, η υπηρεσία αιμοδοσίας που διενήργησε την αιμοδοσία καταχωρεί στο ΕΜΑ όλο το έντυπο του ιστορικού αιμοδότη.

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώρηση αποτελεσμάτων ιατρικών ελέγχων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών εργαστηριακών ελέγχων, τα αποτελέσματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο ΕΜΑ (αφού εγκριθούν από τον υπεύθυνο ιατρό της τοπικής αιμοδοσίας)

       Όχι Όχι


      • 4 Εγγραφή στο ΕΜΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Mε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η νοσοκομειακή υπηρεσία αιμοδοσίας έχει ολοκληρώσει τα βήματα που περιγράφονται στο λήμμα "βήματα", ο αιμοδότης λαμβάνει στο κινητό του ή στο email που έχει δηλώσει, έναν σύνδεσμο της κεντρικής ιστοσελίδας του ΕΜΑ και έναν κωδικό. Εισέρχεται στον σύνδεσμο https://blooddonorregistry.gr, επιβεβαιώνει το κινητό του ή το email του, καταχωρεί τον κωδικό που του εστάλη και επιβεβαιώνει το captcha που βλέπει και πατάει υποβολή.

       Όχι Όχι


      • 5 Δημιουργία λογαριασμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο εθελοντής αιμοδότης συμπληρώνει όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Ακολουθεί υποβολή και δημιουργία λογαριασμού.

       Όχι Όχι


      • 6 Υποβολή αίτησης για ταυτότητα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αφού εισέλθει στον λογαριασμό του ο χρήστης, επιλέγει καρτέλα "ταυτότητα εθελοντή αιμοδότη"-υποβολή αίτησης όπου έρχονται προσυμπληρωμένα τα στοιχεία του (που έχουν συμπληρωθεί απο την υπηρεσία αιμοδοσίας-στα βήματα που κατεγράφησαν στο στάδιο "βήματα"). Σε αυτό το σημείο επιλέγει δήμο και περιφέρεια όπου επιθυμεί να παραλάβει την ταυτότητά του, ανεβάζει (upload) ή βγάζει φωτογραφία (take) και επιλέγει εντάξει (ΟΚ). Επιβεβαιώνει οτι επιθυμεί την έκδοση ταυτότητας, πατάει αποθήκευση και οριστική υποβολή. Επιβεβαιώνει εκ νέου οτι επιθυμεί την έκδοση ταυτότητας και ολοκληρώνεται η υποβολή της αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 7 Έγκριση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αφού εγκριθεί η αίτηση του αιμοδότη απο το ΕΜΑ (έλεγχος καταλληλότητας υποβληθείσας φωτογραφίας), ο αιμοδότης λαμβάνει σχετικό μήνυμα στο κινητό ή στο email που έχει δηλώσει.

       Όχι Όχι


      • 8 Παραλαβή ταυτότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Όταν το κατάστημα που ο αιμοδότης έχει επιλέξει, στο βήμα 6 για να του παραδοθεί η κάρτα αιμοδότη, ολοκληρώσει την έκδοση της κάρτας, τότε λαμβάνει μήνυμα στο κινητό ή στο email από το ΕΜΑ ότι μπορεί να παραλάβει την κάρτα του.

       Σημειώσεις Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραλαβής ο αιμοδότης λαμβάνει νέο μήνυμα στο κινητό ή στο email του οτι παραδόθηκε η κάρτα του.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.