Ειδική Άδεια Απουσίας Κλάδου Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb37fc308-37a1-49cc-a039-22f7cd366ee5 371704

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

45 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Ειδικής Άδειας Απουσίας Κλάδου Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η ειδική άδεια απουσίας, κατ έτος, στους Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, είναι είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, με σκοπό τη συνεχή ενημέρωσή τους σε νέες μεθόδους, υλικά και δεδομένα του αντικειμένου τους και τη βελτίωση της επαγγελματικής τους κατάρτισης. Η άδεια χορηγείται, με πλήρεις αποδοχές, κατά τη χρονική περίοδο από Ιανουάριο μέχρι Μάιο και από Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβριο, εκάστου έτους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να χορηγείται και κατά τους λοιπούς μήνες, εκτός του Δεκεμβρίου. Επίσης, δύναται να χορηγείται και τμηματικά σε δύο μέρη. Εντός μηνός από τη λήξη της άδειας, ο/η υπάλληλος υποχρεούται να υποβάλει έκθεση για το αντικείμενο, με το οποίο απασχολήθηκε.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης ειδικής άδειας Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Τέχνης

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείου του Υπουργείου Πολιτισμού. Στην αίτηση αναφέρεται η επιθυμητή χρονική περίοδος χορήγησης της άδειας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ειδική Άδεια Απουσίας Κλάδου Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Εργασιακές Οι αιτούμενοι/ες πρέπει να είναι μέλη πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων που ανήκουν στη δύναμη της ΠΟΕ-ΥΠΠΟ

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Οι αιτούμενοι/ες πρέπει να ανήκουν στους κλάδους ΤΕ/ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

       Όχι Όχι

      • 1 Αναφορά στο αντικείμενο της σχετικής άδειας του προηγούμενου έτους. Δήλωση

       Αναφορά στο αντικείμενο της σχετικής άδειας του προηγούμενου έτους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • Υπουργική Απόφαση 29987 2003 829 Β

       Περιγραφή Καθορισμός όρων και διαδικασίας χορήγησης ειδικής άδειας απουσίας σε υπαλλήλους που απασχολούνται στον τομέα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΥΠΠΟΑ και των εποπτευόμενων από αυτό Υπηρεσιών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030200829

      • Απόφαση 2002 1633 Β

       Περιγραφή Ειδική συλλογική σύμβαση εργασίας για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και των συνθηκών απασχόλησης των έμμισθων πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και των εποπτευόμενων από αυτό ΔΥ και ΝΠΔΔ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020201633

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Στην αίτηση αναφέρεται η επιθυμητή χρονική περίοδος χορήγησης της άδειας.

       Σημειώσεις Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι την 30η Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους, προκειμένου να συντάσσεται προγραμματισμός σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

       Όχι Όχι


      • 2 Επεξεργασία του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Υπάλληλος του αρμόδιου Τμήματος επεξεργάζεται τον φάκελο του αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση απόφασης χορήγησης της άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση χορήγησης της σχετικής άδειας διαφορετικά απορρίπτεται το αίτημα σιωπηρά.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.