Εισήγηση μεταγραφής αθλητών-φοιτητών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση385df288-887a-4c00-b538-ba93fcb2156a 722704

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση αγωνιστικού αθλητισμού, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

7 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε διακριθέντες αθλητές οι οποίοι έχουν εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και αιτούνται τη μεταγραφή τους σε άλλο τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση αγωνιστικού αθλητισμού

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα


Σημειώσεις

Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: daa@dga.gov.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν.2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από την διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εισήγηση προς το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων για μεταγραφή αθλητή-φοιτητή

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Η Σχολή ή το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στο οποίο εισάχθηκε ο αθλητής-φοιτητής να μην χορηγεί την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο ο ίδιος έχει επιτύχει διάκριση.

       Όχι Όχι

      • 2 Γεωγραφικές Η σχολή ή το τμήμα ΑΕΙ στο οποίο εισάχθηκε ο φοιτητής να απέχει γεωγραφικά από τον τόπο αθλητικής προετοιμασίας του.

       Ναι Ναι

      • 3 Συμμετοχής ή διάκρισης σε αθλητικούς αγώνες Προκειμένου για την περίπτωση γεωγραφικής απόστασης του τμήματος εισαγωγής από τον τόπο αθλητικής προετοιμασίας, ο αθλητής να έχει κατακτήσει εξαιρετική αγωνιστική διάκριση σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα των κατηγοριών ανδρών-γυναικών ή νέων ανδρών-νέων γυναικών ή εφήβων-νεανίδων.

       Όχι Όχι

      • 4 Συμμετοχής ή διάκρισης σε αθλητικούς αγώνες Προκειμένου για την περίπτωση γεωγραφικής απόστασης του τμήματος εισαγωγής από τον τόπο αθλητικής προετοιμασίας, ο αθλητής-φοιτητής να είναι ενεργός αθλητής χωρίς διακοπή της αθλητικής του δραστηριότητας έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση σπουδών του τμήματος εισαγωγής. Βεβαίωση

       Βεβαίωση σπουδών του τμήματος εισαγωγής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Βεβαίωση του τμήματος εισαγωγής με την οποία βεβαιώνεται ότι το τμήμα δεν χορηγεί την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο ο αθλητής έχει σημειώσει διάκριση. Βεβαίωση

       Βεβαίωση του τμήματος εισαγωγής με την οποία βεβαιώνεται ότι το τμήμα δεν χορηγεί την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο ο αθλητής έχει σημειώσει διάκριση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Βεβαίωση του αντίστοιχου, πλησιέστερου προς τον τόπο της έδρας του αναγνωρισμένου αθλητικού σωματείου στο οποίο ανήκει και προπονείται ο αθλητής, εκπαιδευτικού ιδρύματος ότι το τμήμα χορηγεί την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο ο αθλητής έχει σημειώσει διάκριση. Βεβαίωση

       Βεβαίωση του αντίστοιχου, πλησιέστερου προς τον τόπο της έδρας του αναγνωρισμένου αθλητικού σωματείου στο οποίο ανήκει και προπονείται ο αθλητής, εκπαιδευτικού ιδρύματος ότι το τμήμα χορηγεί την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο ο αθλητής έχει σημειώσει διάκριση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές

       Όχι 9703

      • 4 Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας στην οποία βεβαιώνεται η εξαιρετική αγωνιστική διάκριση του αθλητή-φοιτητή και η ιδιότητά του ως ενεργού αθλητή. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας στην οποία βεβαιώνεται η εξαιρετική αγωνιστική διάκριση του αθλητή-φοιτητή και η ιδιότητά του ως ενεργού αθλητή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 9703

      • Νόμος 53 4908 2022 52 Α

       Περιγραφή Με τις διατάξεις του άρθρου 53 αναδιαμορφώθηκε, η παράγραφος 8 του άρθρου 34 του ν.2725/1999 με την οποία ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, τα θέματα των μετεγγραφών αθλητών-φοιτητών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100052

      • 1 Παραλαβή αίτησης με τα συνημμένα δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή αίτησης με τα συνημμένα δικαιολογητικά από το Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης Κοινού (Τμήμα Πρωτοκόλλου) της Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού, πρωτοκόλληση και διαβίβασή της στο αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη σχεδίου εγγράφου προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη σχεδίου εγγράφου προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το οποίο η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εισηγείται υπέρ της μετεγγραφής, προσυπογραφή του σχεδίου από τον προϊστάμενο του τμήματος και προώθησή του προς τον Διευθυντή Αγωνιστικού.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη σχεδίου θετικής απάντησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη σχεδίου θετικής απάντησης με την οποία γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις θετικής εισήγησης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για τη μετεγγραφή του, προσυπογραφή του σχεδίου από τον προϊστάμενο του τμήματος και προώθησή του στον αρμόδιο διευθυντή.

       Ναι Όχι


      • 5 Σύνταξη σχεδίου αρνητικής απάντησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη σχεδίου αρνητικής απάντησης με την οποία γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις θετικής εισήγησης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για τη μετεγγραφή του, προσυπογραφή του σχεδίου από τον προϊστάμενο του τμήματος και προώθησή του στον αρμόδιο διευθυντή.

       Ναι Όχι


      • 6 Προσυπογραφή σχεδίου εγγράφου θετικής απάντησης από τον αρμόδιο Διευθυντή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Προσυπογραφή του σχεδίου εγγράφου της θετικής απάντησης από τον αρμόδιο Διευθυντή και προώθηση στον Γενικό Διευθυντή.

       Ναι Όχι


      • 7 Προσυπογραφή σχεδίου εγγράφου αρνητικής απάντησης από τον αρμόδιο Διευθυντή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Προσυπογραφή του σχεδίου εγγράφου της αρνητικής απάντησης από τον αρμόδιο Διευθυντή και προώθηση στον Γενικό Διευθυντή.

       Ναι Όχι


      • 8 Υπογραφή σχεδίου εγγράφου θετικής απάντησης από τον Γενικό Διευθυντή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υπογραφή του σχεδίου εγγράφου της θετικής απάντησης από τον Γενικό Διευθυντή Οργάνωσης Αθλητισμού και επιστροφή του στα αρμόδιο τμήμα.

       Ναι Όχι


      • 9 Υπογραφή σχεδίου εγγράφου ή αρνητικής απάντησης από τον Γενικό Διευθυντή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υπογραφή του σχεδίου εγγράφου της αρνητικής απάντησης από τον Γενικό Διευθυντή Οργάνωσης Αθλητισμού και επιστροφή του στα αρμόδιο τμήμα.

       Ναι Όχι


      • 10 Πρωτοκόλληση του σχεδίου θετικής απάντησης για τη διεκπεραίωσή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση του σχεδίου εγγράφου και αποστολή της απάντησης στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Ναι


      • 11 Πρωτοκόλληση του σχεδίου αρνητικής απάντησης και διεκπεραίωσή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση του σχεδίου εγγράφου αρνητικής απάντησης και αποστολή του στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και στον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.