Εισαγωγή αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημ. Γενικού Λυκείου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1c3a8f63-824d-450c-9840-73b8a8fa743b 138638

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διεύθυνση εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων., ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Προκήρυξης για την εισαγωγή Αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων ημερήσιου Γενικού Λυκείου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Εισαγωγή αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημ. Γενικού Λυκείου.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εισαγωγή αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Εργασιακές Ο/Η αιτών/ούσα ανήκει στο αστυνομικό προσωπικό.


       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Ο/Η αιτών/ούσα δεν έχει υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας του.


       Όχι Όχι

      • Νόμος 1 2226 1994 122 Α

       Περιγραφή Εισαγωγή εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940100122

      • Νόμος 4186 2013 193 Α

       Περιγραφή Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100193

      • 1 Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ημερομηνίες που μπορούν οι απόφοιτοι να δηλώσουν αίτηση συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι δηλώνουν στο σχολείο αίτηση συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση Προκήρυξης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση προκήρυξης από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Ανάρτηση της Προκήρυξης στο διαδίκτυο και δημοσίευση σε όλες τις Υπηρεσίες, ώστε να δηλώσουν οι επιθυμούντες εφόσον πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας.

       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή αίτησης συμμετοχής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/Η ενδιαφερόμενος/ενδιαφερόμενη υποβάλλει αίτηση στην Υπηρεσία του/της, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη σχετική Προκήρυξη.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος της αίτησης συμμετοχής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία του/της ενδιαφερόμενου/ενδιαφερόμενης παραλαμβάνει την αίτηση του/της, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ελέγχει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις ικανότητας.

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη πρότασης ικανότητας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία του/της ενδιαφερόμενου/ενδιαφερόμενης συντάσσει την πρόταση ικανότητας, αξιολογώντας αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία και η Προκήρυξη.

       Όχι Όχι


      • 6 Υποβολή προτεινόμενων ικανών και μη ικανών υποψηφίων ιεραρχικά στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων/ Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση, όπου ανήκει η υπηρεσία του/ της ενδιαφερόμενου/ ενδιαφερόμενης υποβάλει τους πίνακες με τους προτεινόμενους ικανούς και μη ικανούς υποψήφιους και τυχόν λοιπά δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση πινάκων ικανών και μη ικανών από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων/ Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 8 Πίνακας μη ικανών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία και η Προκήρυξη. Ενημέρωση του ενδιαφερόμενου.

       Ναι Ναι


      • 9 Πίνακας ικανών υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημέρωση υποψηφίων - Αποστολή πινάκων σε όλες τις Υπηρεσίες, ώστε να ελέγξουν τα στοιχεία των υποψηφίων τους και να ενημερώσουν τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων για τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

       Ναι Όχι


      • 10 Συμπληρωματική Προκήρυξη από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συμπληρωματική προκήρυξη, ώστε να οριστεί ο αριθμός των υποψηφίων ανά κατηγορία.

       Όχι Όχι


      • 11 Αποστολή του πίνακα ικανών στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 12 Διενέργεια πανελλαδικών εξετάσεων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 13 Ανακοίνωση βάσεων εισαγωγής στην Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (μόνο για αστυνομικούς).

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αποστέλει στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων/ Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας πίνακα επιτυχόντων.

       Όχι Όχι


      • 14 Έκδοση Διαταγής από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας για να εισαχθούν οι επιτυχόντες στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρόσκληση των επιτυχόντων για φοίτηση στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.