Εισαγωγή και εξαγωγή επικίνδυνων χημικών προϊόντων για χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6872c379-fa1c-4229-a4af-554506a9997f 726288

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

35 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εξαγωγή επικίνδυνων χημικών προϊόντων για τη χρήση τους ως φυτοπροστατευτικών προϊόντων από Ελλάδα σε χώρες εκτός ΕΕ καθώς και στην εισαγωγή επικίνδυνων χημικών προϊόντων για τη χρήση τους ως φυτοπροστατευτικών προϊόντων από χώρες εκτός ΕΕ στην Ελλάδα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η πλατφόρμα όπου γίνεται η διαδικασία παρέχεται από τον ECHA

https://echa.europa.eu/regulations/prior-informed-consent/export-notification-procedure Η αίτηση με την υποβολή των εγγράφων θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον 35 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία εξαγωγής

Σημειώνεται ότι ο ECHA (European Chemicals Agency) που ελέγχει τη διαδικασία, όταν αναφέρεται στην εξαγωγή και εισαγωγή επικίνδυνων χημικών προϊόντων κάνει χρήση του όρου "pesticides", μη διαχωρίζοντας τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα από τα βιοκτόνα.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Τυποποιημένη φόρμα κοινοποίησης της εξαγωγής

Σημειώσεις

Περιέχει πληροφορίες για την εξαγωγή όπως:

Τον αριθμό αναφοράς της εισαγωγής, Εμπορικό όνομα σκευάσματος, Δραστική Ουσία και περιεκτικότητα επί τοις % Ποσότητα εισαγωγής Χώρα Εισαγωγής

Εταιρεία εισαγωγής κλπ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εξαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων από Ελλάδα σε χώρες εκτός ΕΕ και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων από χώρες εκτός ΕΕ στην Ελλάδα

      Επίσημος τίτλος

      Εισαγωγή και εξαγωγή επικίνδυνων χημικών προϊόντων για χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Τυποποιημένη φόρμα κοινοποίησης της εξαγωγής Δήλωση

       Τυποποιημένη φόρμα κοινοποίησης της εξαγωγής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Περιέχει πληροφορίες για την εξαγωγή όπως: Τον αριθμό αναφοράς της εισαγωγής, Εμπορικό όνομα σκευάσματος, Δραστική Ουσία και περιεκτικότητα επί τοις % Ποσότητα εισαγωγής Χώρα Εισαγωγής Εταιρεία εισαγωγής κλπ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 2 Δελτίο δεδομένων με πληροφορίες για το φυτοπροστατευτικό προϊόν/βιοκτόνο που εξάγεται (SDS - Safety Data Sheet) Δελτίο

       Δελτίο δεδομένων με πληροφορίες για το φυτοπροστατευτικό προϊόν/βιοκτόνο που εξάγεται (SDS - Safety Data Sheet)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η δημιουργία και κατάθεση του εγγράφου γίνεται από τον αιτούντα στην πλατφόρμα του ECHA για το PIC.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3201

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 και 2 127/2017 2018 992 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 3026755/4815/2004 (ΦΕΚ 1969/Β/31.12.2004) κοινής υπουργικής απόφασης «Ορισμός αρμοδίων Εθνικών αρχών, καθορισμός κυρώσεων και διοικητικών τελών για την εκτέλεση του αριθμ. 304/2003 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εισαγωγών και εξαγωγών επικινδύνων χημικών προϊόντων», σχετικά με τον ορισμό των αρμοδίων εθνικών αρχών και τον καθορισμό μέτρων ελέγχου για την εκτέλεση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180200992

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός Άρθρα 1 έως 31 649 2012

       Περιγραφή Η εφαρμογή της σύμβασης του Ρότερνταμ σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης, μετά από ενημέρωση όσον αφορά ορισμένα χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα στο διεθνές εμπόριο.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0649&from=EN

      • Υπουργική Απόφαση 1 έως 2 10211/102084 2012 2814 Β

       Περιγραφή Διαδικασία επιθεώρησης παραγωγής, αποθήκευσης ή μετακίνησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων στερούμενων άδειας διάθεσης στην αγορά στη χώρα μας, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε άλλο κράτος − μέλος ή σε τρίτη χώρα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120202814

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 έως 3 3026755/4815/2004 2004 1969 Β

       Περιγραφή Ορισμός αρμόδιων Εθνικών αρχών, καθορισμός κυρώσεων και διοικητικών τελών για την εκτέλεση του αριθ. 304/2003 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εισαγωγών και εξαγωγών επικίνδυνων χημικών προϊόντων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040201969

      • 1 Γνωστοποίηση εξαγωγής από την εταιρεία


       Περιγραφή Κατάθεση των δύο εγγράφων (δικαιολογητικών) που αφορούν την εξαγωγή και δημιούργησε η εταιρεία στην πλατφόρμα του ECHA. Η υποβολή των εγγράφων θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον 35 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία εξαγωγής.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών που κατέθεσε η εταιρεία εξαγωγής και βρίσκονται στην πλατφόρμα του ECHA


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η υπηρεσία εντός διαστήματος 10 ημερών ελέγχει την ορθότητα των δικαιολογητικών. Εάν τα δικαιολογητικά (έγγραφα) δεν εγκριθούν, αυτά επιστρέφονται στην εταιρεία μέσω της πλατφόρμας προκειμένου να διορθωθούν και να επανακατατεθούν με τον ίδιο αναγνωριστικό αριθμό αναφοράς (RIN).

       Σημειώσεις Ο ECHA παρακολουθεί τη διαδικασία σε κάθε στάδιο και παρεμβαίνει αν κρίνει ότι πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες διορθώσεις. Κατά συνέπεια, η επιστροφή των δικαιολογητικών ενδέχεται να οφείλεται σε μη έγκρισή τους από τον ECHA, ο οποίος προβαίνει σε συστάσεις για τις απαραίτητες διορθώσεις. Τα δικαιολογητικά επανακατατίθενται με τον ίδιο αναγνωριστικό αριθμό αναφοράς (RIN).

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος από το σύστημα για τυχόν εντοπισμό παρόμοιας περίπτωσης έγκρισης, για την ταχύτερη περάτωση της διαδικασίας


       Περιγραφή Αν το πληροφοριακό σύστημα εντοπίσει παρόμοια με την υπό έγκριση περίπτωση εξαγωγής, που στο παρελθόν έτυχε συναίνεσης της Αρμόδιας Αρχής του Κράτους εισαγωγής, την προτείνει στην υπηρεσία (Εθνική Αρχή). Αν η υπηρεσία την αποδεκτεί, αυτή προωθείται αυτόματα μέσω του συστήματος στον ECHA για να βγει η απόφαση έγκρισης της εισαγωγής. Στη περίπτωση που το σύστημα δεν εντοπίσει παρόμοια περίπτωση συναίνεσης, η διαδικασία εισέρχεται στο επόμενο στάδιο έγκρισης.

       Ναι Όχι


      • 4 Ολοκλήρωση της διαδικασίας με την έκδοση της απόφασης για έγκριση της εξαγωγής


       Περιγραφή Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή, μέσω του συστήματος, ηλεκτρονικού μηνύματος (email) που αναφέρει πως η αιτούσα εταιρεία μπορεί να πραγματοποιήσει την εξαγωγή εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος.

       Ναι Ναι


      • 5 Αίτημα της εταιρίας εξαγωγής, για απαλλαγή του ΟΟΣΑ από την υποχρέωση ρητής συναίνεσης


       Περιγραφή Η πρόταση απαλλαγής του ΟΟΣΑ από την υποχρέωση ρητής συναίνεσης, γίνεται από την εταιρεία εξαγωγής όταν: 1) Η χώρα εισαγωγής είναι χώρα μέλος του ΟΟΣΑ. 2) Οι εξαγωγές της έχουν κοινοποιηθεί στην Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, η οποία αποτελεί Εθνική Αρχή και έχει αποδοθεί στην κοινοποίηση αναγνωριστικός αριθμός αναφοράς (RIN). 3) Η κοινοποίηση αφορά σε χημική ουσία/μείγμα που περιλαμβάνεται στο μέρος 2 του παραρτήματος Ι και 4) Η εταιρεία διαθέτει επίσημα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι το χημικό προϊόν βρίσκεται σε στάδιο έγκρισης, καταχώρησης ή αδειοδότησης στη χώρα εισαγωγής

       Ναι Όχι


      • 6 Αποδοχή του αιτήματος για απαλλαγή ΟΟΣΑ από τη ρητή συναίνεση


       Περιγραφή Όταν αποδεχόμαστε το αίτημα της εταιρείας το δηλώνουμε στο Portal του ECHA για τη συγκεκριμένη εξαγωγή.

       Ναι Όχι


      • 7 Ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης της εξαγωγής


       Περιγραφή Εφόσον ο ECHA συμφωνεί η διαδικασία ολοκληρώνεται και λαμβάνουμε ένα email που λέει ότι η αιτούσα εταιρεία μπορεί να πραγματοποιήσει την εξαγωγή μέσα σε ορισμένο διάστημα.

       Σημειώσεις Συνήθως το αίτημα για απαλλαγή ΟΟΣΑ δίνει στην εταιρεία ένα διάστημα ενός χρόνου, που μπορεί να πραγματοποιήσει την εξαγωγή.

       Ναι Ναι


      • 8 Αποστολή αιτήματος για ρητή συναίνεση από την Αρμόδια Αρχή του Κράτους εισαγωγής


       Περιγραφή Αποστολή της αίτησης με email με ένα τυποποιημένο διαβιβαστικό στα Αγγλικά ή Γαλλικά ανάλογα με τη χώρα εισαγωγής. Το έγγραφο συνοδεύεται από ερωτηματολόγιο που αφορά τη συγκεκριμένη εισαγωγή και οφείλει η αρμόδια αρχή του Κράτους εισαγωγής να το επιστρέψει συμπληρωμένο. Τα δύο αυτά έγγραφα, τα δημιουργούμε στο portal του ECHA.

       Σημειώσεις Το email συνοδεύεται από τα δύο έγγραφα γνωστοποίησης της εξαγωγής που έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ECHA. Η αρμόδια αρχή του Κράτους εισαγωγής οφείλει να απαντήσει εντός διαστήματος 2 μηνών. Ο ECHA μέσω της σχετικής πλατφόρμας παρακολουθεί τη διαδικασία σε όλα της τα στάδια και όπου χρειαστεί ασκεί πίεση στις αρμόδιες αρχές των Κρατών εισαγωγής προκειμένου να προβούν σε απάντηση στο αίτημα για συναίνεση μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες (2 μήνες).

       Ναι Όχι


      • 9 Παραλαβή της απάντησης για ρητή συναίνεση από την Αρμόδια Αρχή του Κράτους εισαγωγής


       Περιγραφή Όταν λάβουμε με email την απάντηση της Αρμόδιας Αρχής του Κράτους Εισαγωγής, ανεβάζουμε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο που μας έχει σταλεί στην πλατφόρμα του ECHA στη θέση που αφορά τη συγκεκριμένη εξαγωγή. Με βάση τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου προκύπτει αν υπάρχει συναίνεση ή όχι. Η συναίνεση μπορεί να είναι θετική αλλά μπορεί να είναι αρνητική. Ανάμεσα στα στοιχεία που συμπληρώνουμε είναι και η διάρκεια ισχύος της εξαγωγής.

       Σημειώσεις Ο ECHA ελέγχει τα στοιχεία που ανεβάσαμε και ανάλογα εγκρίνει την εξαγωγή. Υπάρχει περίπτωση ο ECHA να διαφωνήσει π.χ. με την ημερομηνία ισχύος της εξαγωγής και να μας στείλει email και να μας ζητάει να μπούμε άμεσα να διορθώσουμε την ημερομηνία ισχύος της εξαγωγής.

       Ναι Ναι


      • 10 Συνήθης πρόταση απαλλαγής από τη ρητή συναίνεση από την εταιρεία εξαγωγής


       Περιγραφή Η συνήθης πρόταση απαλλαγής γίνεται από την εταιρεία όταν: 1) έχει κοινοποιήσει τις εξαγωγές της στην υπηρεσία μας (ως εθνική αρχή) και έχει αποδοθεί στην κοινοποίηση ένας αναγνωριστικός αριθμός αναφοράς (RIN). 2) η κοινοποίηση αφορά χημική ουσία/μείγμα που περιλαμβάνεται στα μέρη 2 και 3 του παραρτήματος Ι, 3) η χώρα προς την οποία πραγματοποιείτε οι εξαγωγές δεν έχει απαντήσει εντός 60 ημερών από την ημερομηνία υποβολής αιτήματος περί ρητής συναίνεσης και 4) διαθέτει επίσημα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι το χημικό προϊόν αποτελεί αντικείμενο έγκρισης, καταχώρησης ή αδειοδότησης στη χώρα εισαγωγής.

       Ναι Όχι


      • 11 Αποδοχή της πρότασης της εταιρείας εξαγωγής για συνήθη απαλλαγή από τη ρητή συναίνεση


       Περιγραφή Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αποδεχόμαστε την πρόταση για συνήθη απαλλαγή και το δηλώνουμε στην πλατφόρμα του ECHA. Αν ο ECHA συμφωνήσει με αυτό θα μας στείλει ένα email ότι εγκρίθηκε η συνήθη απαλλαγή και ότι η εταιρεία μπορεί να πραγματοποιήσει την εξαγωγή μέσα σε ένα ορισμένο διάστημα.

       Σημειώσεις Συνήθως η συνήθη απαλλαγή από τη ρητή συναίνεση διαρκεί ένα έτος.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.