Εισαγωγή καταρτιζόμενων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του Υπουργείου Τουρισμού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe26a8633-bf76-491d-9608-f0a60981c4a1 996568

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η προκήρυξη Εισαγωγής καταρτιζόμενων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού περιγράφει τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και τα κριτήρια βάσει των οποίων οι υποψήφιοι δύνανται να εισαχθούν στα ΙΕΚ Τουρισμού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣΑίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση συμμετοχής - υπεύθυνη δήλωση


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διαδικασία εισαγωγής καταρτιζόμενων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού Προκήρυξη εισαγωγής καταρτιζόμενων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού

      Επίσημος τίτλος

      Εισαγωγή καταρτιζόμενων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Υπηκοότητας Έλληνες υπήκοοι,

       Όχι Όχι

      • 2 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Υπήκοοι κρατών μελών της Ε.Ε. και υπήκοοι τρίτων χωρών (χωρών εκτός κρατών - μελών της Ε.Ε.), οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα και διαθέτουν καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας (επίπεδο Β2).

       Ναι Ναι

      • 3 Εκπαιδευτικές Οι υποψήφιοι είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας μη υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης, δηλαδή ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ., καθώς και κάτοχοι ισότιμων τίτλων

       Όχι Όχι

      • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό

       Όχι Όχι

      • 1 Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας μη υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης, δηλαδή ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ., καθώς και ισότιμοι τίτλοι Αποδεικτικό σπουδών

       Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας μη υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης, δηλαδή ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ., καθώς και ισότιμοι τίτλοι

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Άδεια νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα Άδεια διαμονής

       Άδεια νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4178

      • 3 Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 Αποδεικτικό σπουδών

       Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 2825

      • Νόμος 4 4777 2021 25 Α

       Περιγραφή Διαδικασία παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100025

      • Νόμος 22-34 4763 2020 254 Α

       Περιγραφή Μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση - Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100254

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 6003 2020 1905 Β

       Περιγραφή Όροι και προϋποθέσεις εισαγωγής στα ΙΕΚ Τουρισμού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201905

       ΑΔΑ 61ΩΒ465ΧΘΟ-ΞΨ0

      • 1 Έκδοση Προκήρυξης Εισαγωγής Καταρτιζόμενων στα ΙΕΚ Τουρισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο Υπουργός Τουρισμού εκδίδει προκήρυξη για την εισαγωγή στα ΙΕΚ Τουρισμού, αφού η αρμόδια υπηρεσία συλλέξει και επεξεργαστεί προτάσεις/ εισηγήσεων των Διευθυντών των ΙΕΚ Τουρισμού περί του αριθμού των θέσεων και των ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν κατά το επόμενο έτος κατάρτισης.

       Σημειώσεις Μέσω της διαδικασίας προκήρυξης καλύπτονται οι θέσεις που έμειναν κενές, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας του παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι υποψηφιοι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις προθεσμίες που τίθενται στην προκήρυξη, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Ο σύνδεσμος Σύνδεσμος υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για τα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού: https://ste.mintour.edu.gr/Account/Login?init=True. Είναι ενεργός κατά το στάδιο υποβολής των αιτήσεων.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Αποτελεσμάτων Επιτυχόντων στα ΙΕΚ Τουρισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μέσω του πληροφοριακού συστήματος (όπου υποβάλλονται και οι αιτήσεις) γίνεται η εξαγωγή των αποτελεσμάτων και αποστέλλεται στους υποψήφιους e mail αποτυχίας/ επιτυχίας.

       Όχι Όχι


      • 4 Εγγραφές επιτυχόντων στα ΙΕΚ Τουρισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι επιτυχόντες εγγράφονται στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού, όπου επέτυχαν

       Σημειώσεις Αρμόδιοι διεκπεραίωσης είναι τα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού

       Όχι Όχι


      • 5 Κατανομή επιλαχόντων σε κενές θέσεις και ανακοίνωση νέων αποτελεσμάτων επιτυχόντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφών οι επιλαχόντες της αρχικής επιλογής κατανέμονται εκ νέου σύμφωνα με τα μόριά τους, τις προτιμήσεις τους και τις κενές θέσεις που προέκυψαν ανά τμήμα μετά την ολοκλήρωση των αρχικών εγγραφών και ανακοινώνεται η έκδοση των νέων αποτελεσμάτων (οι υποψήφιοι λαμβάνουν e mail αποτυχίας/ επιτυχίας).

       Όχι Όχι


      • 6 Νέες εγγραφές επιτυχόντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι νέοι επιτυχόντες εγγράφονται στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού

       Σημειώσεις Αρμόδιοι διεκπεραίωσης είναι τα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.