Εισαγωγή υποψηφίων από πληγείσες περιοχές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση40abec3f-0124-4f31-9495-2157d17c04b9 403012

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή αίτησης υποψηφίων για υπαγωγή στο ειδικό ποσοστό πληγέντων εξαιτίας φυσικών καταστροφών των περιοχών που ορίζονται στη σχετική υπουργική απόφαση καθορισμού δικαιούχων ειδικού ποσοστού για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι υποψήφιοι Λυκείων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών για τις οποίες έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση-δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις, έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν επιπλέον αίτηση για την υπαγωγή τους στο ειδικό ποσοστό θέσεων που καθορίζονται από την εν λόγω υπουργική απόφαση.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφοίτων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών

Σημειώσεις

Με την αίτηση οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις κι ότι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης η οποία για το συγκεκριμένο έτος καθορίζει τους δικαιούχους και τα ειδικά ποσοστά για καθ υπέρβαση εισαγωγή μαθητών και αποφοίτων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Έκδοση υπουργικής απόφασης με τον καθορισμό δικαιούχων ειδικού ποσοστού για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλλαν αίτηση δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Να συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις.

       Όχι Όχι

      • 3 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Οι υποψήφιοι να εξετάστηκαν σε Λύκειο περιοχής που έχει οριστεί ως πληγείσα με την σχετική υπουργική απόφαση καθορισμού δικαιούχων ειδικού ποσοστού ή/και να διαμένουν μόνιμα στη συγκεκριμένη περιοχή.

       Όχι Όχι

      • 4 Χρονικής προθεσμίας Οι αιτήσεις-δηλώσεις των υποψηφίων υποβάλλονται εντός συγκεριμένης χρονικής προθεσμίας η οποία ορίζεται στην υπουργική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις. Βεβαίωση

       Βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία είχε υποβληθεί η Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Δήλωση Ε1 του έτους στο οποίο κατατίθεται η αίτηση. Δήλωση

       Δήλωση Ε1 του έτους στο οποίο κατατίθεται η αίτηση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δήλωση Ε1 του έτους στο οποίο κατατίθεται η αίτηση, όπου να φαίνεται ο υποψήφιος ως προστατευόμενο μέλος ή του ίδιου του υποψηφίου αν κάνει αυτοτελή δήλωση, προς απόδειξη της μόνιμης κατοικίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης

       Όχι 9429

      • Νόμος 42 4521 2018 38 Α

       Περιγραφή Καθ υπέρβαση εισαγωγή στην τριτοβάθμια μαθητών και αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ περιοχών που πλήττονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους εξαιτίας φυσικών καταστροφών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100038

      • Νόμος 68 4653 2020 12 Α

       Περιγραφή Καθ υπέρβαση εισαγωγή στην τριτοβάθμια μαθητών και αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ περιοχών που πλήττονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους εξαιτίας φυσικών καταστροφών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100012

      • Νόμος 7 4777 2021 25 Α

       Περιγραφή Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών περιοχών που πλήττονται εξαιτίας φυσικών καταστροφών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100025

      • 1 Έκδοση υπουργικής απόφασης με τον καθορισμό δικαιούχων ειδικού ποσοστού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εκδίδει την υπουργική απόφαση με τον καθορισμό δικαιούχων ειδικού ποσοστού για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλλαν αίτηση δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή των αιτήσεων υπαγωγής στο ειδικό ποσοστό από τις αρμόδιες ΔΔΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων για υπαγωγή στο ειδικό ποσοστό πληγέντων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαιδευσης των περιοχών που ορίζονται στη σχετική υπουργική απόφαση καθορισμού δικαιούχων ειδικού ποσοστού.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος δικαιολογητικών και δημιουργία λίστας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων από τις αρμόδιες ΔΔΕ και δημιουργία λιστών δικαιούχων και αποκλειόμενων.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή καταστάσεων δικαιούχων και αποκλειόμενων υποψηφίων πληγέντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή των καταστάσεων δικαιούχων και αποκλειόμενων υποψηφίων των περιοχών που έχουν πληγεί στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘ.

       Όχι Όχι


      • 5 Διασταύρωση δηλώσεων Ε1 με ΑΑΔΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ανεξάρτητη Αρχή

       Συναρμόδιος Φορέας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Διασταύρωση δηλώσεων Ε1 με αυτές που τηρούνται στο αρχείο της ΑΑΔΕ, προκειμένου να αποφευχθεί τροποποίηση που έγινε μετά από την έκδοση της υπουργικής απόφασης με τον καθορισμό των περιοχών που δικαιούνται το ειδικό ποσοστό πληγέντων.

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή τελικών καταστάσεων δικαιούχων στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή τελικών καταστάσεων δικαιούχων από τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘ στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διαδικασία επιλογής πληγέντων από φυσικές καταστροφές για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

       Όχι Όχι


      • 7 Δημοσίευση δελτίου τύπου σχετικά με την ανακοίνωση αποτελεσμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Δημοσίευση δελτίου τύπου στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, καθώς και τη διαδικασία εγγραφής τους στη Σχολή επιτυχίας τους.

       Όχι Όχι


      • 8 Αναζήτηση από τους υποψηφίους του Τμήματος/Σχολής επιτυχίας τους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι βρίσκουν το Τμήμα/Σχολή επιτυχίας τους στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον 8-ψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους χαρακτήρες.

       Όχι Όχι


      • 9 Εγγραφή των υποψηφίων στο Τμήμα/Σχολή επιτυχίας τους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι εγγράφονται στο Τμήμα/Σχολή επιτυχίας τους στο διάστημα που αναγράφεται στο δελτίο τύπου και καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που επίσης αναφέρονται στο δελτίο τύπου.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.