Εκθέσεις ποιότητας υλικών ενσωματούμενων σε δημόσια έργα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8eed0132-56d1-4b5b-8d72-333571193249 921588

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΕΔΕ) (Δ23), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΕΔΕ) (Δ23), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Από 20 έως 5.000 €

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον έλεγχο ποιότητας, με εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών, των ενσωματουμένων στα έργα υλικών. Οι εργαστηριακές δοκιμές διενεργούνται με βάση την κείμενη νομοθεσία, τα πρότυπα και τους κανονισμούς, ανά τομέα υλικών, γεωτεχνικής μηχανικής, αδρανών, ασφάλτου και ασφαλτομίγματος, χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος, υλικών οδικής σήμανσης, δοκιμίων σκυροδέματος, πυρήνων σκυροδέματος και τσιμέντου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΕΔΕ) (Δ23)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΕΔΕ) (Δ23)


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για εργαστηριακές δοκιμές ανά τομέα υλικών

Σημειώσεις

Οι αιτήσεις παρέχονται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών στον σχετικό σύνδεσμο.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση Εκθέσεων Ποιότητας Υλικών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Το κόστος των εργαστηριακών δοκιμών καθορίζεται από το είδος της δοκιμής και το πλήθος των δειγμάτων και δοκιμίων. Το κόστος των εργαστηριακων δοκιμών ανά τομέα υλικών αναγράφεται στην ΚΥΑ Δ14/48529/14-1-2002(ΦΕΚ 72/Β’/28-1-2002) «Έγκριση Τιμολογίου Εργαστηριακών και επί Τόπου Δοκιμών του ΚΕΔΕ». Το αναφερόμενο κόστος είναι ενδεικτικό. 20 € - 5000 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου http://www.et.gr/index.php/anazitisi-fek

       Όχι

      • Υπουργική Απόφαση 16832 1986 955 Β

       Περιγραφή Εργαστηριακές Δοκιμές Εδαφομηχανικής E 105-86. Ελεγχος φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών εδαφικών σχηματισμών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19860200955

      • Υπουργική Απόφαση ΒΜ5030094 1985 70 Β

       Περιγραφή Εργαστηριακές Δοκιμές Βραχομηχανικής Ε 103-84. Ελεγχος φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών βραχωδών σχηματισμών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850200070

      • Υπουργική Απόφαση 6019 1986 29 Β

       Περιγραφή Τεχνικές Προδιαγραφές Γεωλογικών Εργασιών μέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών Έργων Ε 104-85.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19860200029

      • Υπουργική Απόφαση 3328 2016 1561 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016. Αφορά τις ελάχιστες γενικές και ειδικές απαιτήσεις, τις οποίες πρέπει να ικανοποιεί το σκυρόδεμα και η εκτέλεση έργων από σκυρόδεμα. Αριθμός πράξης: Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160201561

      • Υπουργική Απόφαση 1492330 2008 1416 Β

       Περιγραφή Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος. Προδιαγράφει τις ελάχιστες γενικές και ειδικές απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να ικανοποιούν οι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080201416

      • 1 Παραλαβή της Αίτησης για εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Εισαγωγή δειγμάτων ή δοκιμίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Τιμολόγηση της αιτούμενης εργαστηριακής δοκιμής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 4 Εκτέλεση δοκμών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Εξαγωγή και επεξεργασία αποτελεσμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή έκθεσης ποιότητας υλικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.