Εκκαθάριση του καθεστώτος της τελωνειακής αποταμίευσης με υπαγωγή εμπορευμάτων σε επόμενο καθεστώς

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6e3503f8-863c-4adf-9832-53f690906aef 635388

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 λεπτά έως 1 ημέρα

Περιγραφή

H διαδικασία αφορά στην εκκαθάριση του καθεστώτος Τελωνειακής Αποταμίευσης με την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε επόμενο τελωνειακό καθεστώς και την ολοκλήρωση των διατυπώσεων του καθεστώτος της αποταμίευσης. Απευθύνεται στα πρόσωπα που υποβάλλουν τη διασάφηση αποταμίευσης (αποταμιευτές) και στα πρόσωπα που κατέχουν την άδεια λειτουργίας αποθηκών αποταμίευσης (διαχειριστές αποθηκών αποταμίευσης).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Τελωνειακή διασάφηση

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Λήξη της αποταμίευσης με επόμενο καθεστώς

      Υποβολή διασάφησης θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία/τελειοποίησης προς επανεξαγωγή/διαμετακόμιση και λήξη του καθεστώτος της αποταμίευσης

      Υποβολή διασάφησης για οριστική έξοδο των εμπορευμάτων από την αποθήκη αποταμίευσης

      Επίσημος τίτλος

      Εκκαθάριση του καθεστώτος της τελωνειακής αποταμίευσης με την υπαγωγή εμπορευμάτων σε επόμενο καθεστώς


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Το πρόσωπο που υποβάλλει τη διασάφηση για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο επόμενο καθεστώς πρέπει να πληροί τους όρους που προβλέπονται για το επόμενο καθεστώς (π.χ. κυριότητα για το καθεστώς της ελεύθερης κυκλοφορίας, κυριότητα ή αποδεδειγμένη συναφή δραστηριότητα για το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, συναφή δραστηριότητα με τη διακίνηση των εμπορευμάτων για το καθεστώς της διαμετακόμισης κλπ).

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Το πρόσωπο που υποβάλλει τη διασάφηση για το επόμενο καθεστώς πρέπει να είναι εγκατεστημένο στην Ευρωπαίκή Ένωση.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Το πρόσωπο που υποβάλλει τη διασάφηση για το επόμενο καθεστώς πρέπει να έχει αριθμό EORI.

       Όχι Όχι

      • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την υποβολή διασάφησης απαιτείται η κατοχή κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Σε περίπτωση που το πρόσωπο που νομιμοποιείται να υποβάλλει την τελωνειακή διασάφηση ορίζει τελωνειακό αντιπρόσωπο να υποβάλλει για αυτόν την τελωνειακή διασάφηση, πρέπει να τον εξουσιοδοτήσει μέσω του Υποσυστήματος Εξουσιοδοτήσεων του ICISnet. Άλλο

       Σε περίπτωση που το πρόσωπο που νομιμοποιείται να υποβάλλει την τελωνειακή διασάφηση ορίζει τελωνειακό αντιπρόσωπο να υποβάλλει για αυτόν την τελωνειακή διασάφηση, πρέπει να τον εξουσιοδοτήσει μέσω του Υποσυστήματος Εξουσιοδοτήσεων του ICISnet.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.aade.gr/epiheiriseis/teloneiakes-ypiresies/ilektronikes-synallages-e-customs/teloneia/authorisations-exousiodotiseis

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 7475

      • 2 Με την υποβολή της διασάφησης, υποβάλλονται και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για την εφαρμογή των επόμενων καθεστώτων κατά περίπτωση (π.χ. τιμολόγιο για το καθεστώς της θέσης σε ελεύθερης κυκλοφορίας, της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, τα σχετικά φορτωτικά έγγραφα κλπ). Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Με την υποβολή της διασάφησης, υποβάλλονται και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για την εφαρμογή των επόμενων καθεστώτων κατά περίπτωση (π.χ. τιμολόγιο για το καθεστώς της θέσης σε ελεύθερης κυκλοφορίας, της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, τα σχετικά φορτωτικά έγγραφα κλπ).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.aade.gr/epiheiriseis/teloneiakes-ypiresies/ilektronikes-synallages-e-customs/teloneia/imports-systima-eisagogon

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 4332

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 210-225, 237-239, 240-242 952 2013

       Περιγραφή οριζόντιες διατάξεις ειδικών καθεστώτων, οριζόντιες διατάξεις καθεστώτων αποθήκευσης, διατάξεις τελωνειακής αποταμίευσης.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 161-183, 201-203 2446 2015

       Περιγραφή Oριζόντιες διατάξεις ειδικών καθεστώτων, διατάξεις τελωνειακής αποταμίευσης.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2446

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 258-271 2447 2015

       Περιγραφή Oριζόντιες διατάξεις ειδικών καθεστώτων.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2447

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 22-23 341 2016

       Περιγραφή Oριζόντιες διατάξεις ειδικών καθεστώτων.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0341

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής A.1002 2023 10 Β

       Περιγραφή Απόφαση ΑΑΔΕ για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος της τελωνειακής αποταμίευσης (τροποποιητική της αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126/2017 Απόφασης).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230200010

       ΑΔΑ 6Π4Α46ΜΠ3Ζ-4ΟΛ

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 2017 810 Β

       Περιγραφή Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170200810

       ΑΔΑ 7ΜΗ5Η-ΔΔ3

      • Εγκύκλιος E.2001 2022

       Περιγραφή Συμπληρωματικές οδηγίες για το ειδικό καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%9B%CE%A646%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%A67%CE%9B?inline=true

       ΑΔΑ Ψ5ΛΦ46ΜΠ3Ζ-Φ7Λ

      • Εγκύκλιος ΔΔΘΤΟΚ Δ 1046606 2017

       Περιγραφή Κοινοποίηση της αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ2017/27-1-2017 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ "Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης" (ΦΕΚ 810/Β/2017) και παροχή οδηγιών.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A1%CE%99%CE%97%CE%97-%CE%9E%CE%958?inline=true

       ΑΔΑ 6ΡΙΗΗ-ΞΕ8

      • Εγκύκλιος Δ19Α 5041357 2013

       Περιγραφή Οδηγίες για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της τελωνειακής διασάφησης και λοιπών τελωνειακών παραστατικών στα πλαίσια λειτουργίας του Υποσυστήματος Εισαγωγών του ICISnet.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B12%CE%97-%CE%91%CE%9D%CE%9D?inline=true

       ΑΔΑ ΒΛ12Η-ΑΝΝ

      • Απόφαση Α.1231 2021 4988 Β

       Περιγραφή Διαδικασία καταχώρησης των οικονομικών φορέων στο Ενωσιακό Ηλεκτρονικό Σύστημα EOS και χορήγησης του μοναδικού αριθμού καταχώρησης και αναγνώρισης (EORI) από την Τελωνειακή Υπηρεσία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204988

       ΑΔΑ Ψ9Κ446ΜΠ3Ζ-89Ρ

      • Εγκύκλιος Ε.2217 2021

       Περιγραφή Οδηγίες για τη διαδικασία χορήγησης του μοναδικού αριθμού καταχώρησης και αναγνώρισης (EORI) από την Τελωνειακή Υπηρεσία κατ εφαρμογή της υπ αριθ. Α.1231/18-10-21 Απόφασης.

       Νομικές παραπομπές https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-11/%CE%B12217 2021.pdf

       ΑΔΑ ΨΩΤΟ46ΜΠ3Ζ-ΕΒΛ

      • 1 Παραλαβή διασάφησης υπαγωγής μη ενωσιακών εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο συναλλασσόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του Υποσυστήματος Εισαγωγών του ICISnet, διασάφηση υπαγωγής μη ενωσιακών εμπορευμάτων σε επόμενο καθεστώς, προκειμένου να εκκαθαριστεί το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης.

       Όχι Όχι


      • 2 Αποδοχή διασάφησης υπαγωγής σε τελωνειακό καθεστώς από το σύστημα και απόδοση αριθμού καταχώρησης MRN

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το σύστημα πραγματοποιεί αυτόματα ελέγχους συμπλήρωσης της διασάφησης και εφόσον η διασάφηση έχει συμπληρωθεί σωστά, τότε γίνεται αποδεκτή και αποδίδεται αριθμός καταχώρησης στο σύστημα MRN (αποστολή αντίστοιχων μηνυμάτων στον συναλλασσόμενο).

       Ναι Όχι


      • 3 Απόρριψη της διασάφησης αποταμίευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το σύστημα πραγματοποιεί αυτόματα ελέγχους συμπλήρωσης της διασάφησης και εφόσον δεν πληροί τους όρους και τους τύπους συμπλήρωσης, η υποβληθείσα διασάφηση απορρίπτεται και ενημερώνεται με μήνυμα απόρριψης ο συναλλασσόμενος προκειμένου να υποβληθεί εκ νέου η διασάφηση.

       Ναι Ναι


      • 4 Σε περίπτωση που απαιτείται από τις διατάξεις του καθεστώτος που πρόκειται τα εμπορεύματα να υπαχθούν, παραλαβή ηλεκτρονικά των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον απαιτείται από τις διατάξεις του καθεστώτος στο οποίο πρόκειται να υπαχθούν τα εμπορεύματα, η υποβολή συγκεκριμένων δικαιολογητικών με την παραλαβή του μηνύματος απόδοσης MRN, ο συναλλασσόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά τα ως άνω δικαιολογητικά μέσω ICISnet.

       Όχι Όχι


      • 5 Πραγματοποίηση ανάλυσης κινδύνου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση αποδοχής της διασάφησης, πραγματοποιείται ανάλυση κινδύνου από το Υποσύστημα Ανάλυσης Κινδύνου, προκειμένου να γίνει έλεγχος εγγράφων ή φυσικός έλεγχος ή να προχωρήσει η διασάφηση κατά δήλωση (χωρίς έλεγχο)-ενημέρωση του συναλλασσόμενου.

       Όχι Όχι


      • 6 Δρομολόγηση της διασάφησης για μη πραγματοποίηση ελέγχου (κατά δήλωση)-Απελευθέρωση των εμπορευμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση που από το Υποσύστημα Ανάλυσης Κινδύνου δεν υποδειχθεί έλεγχος, η διασάφηση δρομολογείται "κατά δήλωση" και προχωρά στο επόμενο στάδιο της πληρωμής των αναλογουσών επιβαρύνσεων εφόσον υπάρχουν.

       Ναι Ναι


      • 7 Δρομολόγηση της διασάφησης για έλεγχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση που από το Υποσύστημα Ανάλυσης Κινδύνου υποδειχθεί έλεγχος (εγγράφων/φυσικός), εκδίδεται εντολή ελέγχου από το ICISnet, ορίζεται ελεγκτής και αποστέλλεται μήνυμα για το είδος του ελέγχου στον συναλλασσόμενο.

       Ναι Όχι


      • 8 Παραλαβή ηλεκτρονικά των δικαιολογητικών /προσκόμισή τους σε πρωτότυπη μορφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Με την παραλαβή του μηνύματος για τη διενέργεια ελέγχου, ο συναλλασσόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά ή τα προσκομίζει σε πρωτότυπη μορφή εφόσον αυτό προβλέπεται για τη διενέργεια του ελέγχου.

       Όχι Όχι


      • 9 Διενέργεια ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο οριζόμενος ελεγκτής πραγματοποιεί τον έλεγχο (εγγράφων ή φυσικό).

       Όχι Όχι


      • 10 Καταγραφή αποτελεσμάτων ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με το πέρας του ελέγχου, ο οριζόμενος ελεγκτής καταγράφει και αποθηκεύει στο ICISnet τα αποτελέσματα ελέγχου με επιλογή της κατάλληλης ένδειξης αποτελεσμάτων ελέγχου και με την προσθήκη τυχόν παρατηρήσεων.

       Όχι Όχι


      • 11 Εύρεση σημαντικών διαφορών και απόρριψη της απελευθέρωσης των εμπορευμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν διαφορές βαρύνουσας σημασίας που δεν επιτρέπουν την απελευθέρωση των εμπορευμάτων (π.χ. πράξεις λαθρεμπορίας κλπ), τότε δεν εκδίδεται η άδεια παραλαβής των εμπορευμάτων και ενημερώνεται με μήνυμα από το ICISnet, ο συναλλασσόμενος.

       Ναι Ναι


      • 12 Μη εύρεση σημαντικών διαφορών κατά τη διενέργεια ελέγχου - Πραγματοποίηση τελωνισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εάν δε διαπιστωθούν καθόλου διαφορές ή οι διαφορές είναι ήσσονος σημασίας, η διασάφηση προχωρά στο επόμενο στάδιο της πληρωμής των αναλογουσών επιβαρύνσεων εφόσον υπάρχουν.

       Ναι Όχι


      • 13 Ολοκλήρωση των διατυπώσεων και παραλαβή των εμπορευμάτων από τον συναλλασσόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ενημέρωση του συναλλασσόμενου ότι η διασάφηση είναι πλέον υπό απελευθέρωση και παραλαβή του μηνύματος της άδειας παράδοσης για την παραλαβή των εμπορευμάτων.

       Όχι Όχι


      • 14 Πληρωμή των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων εφόσον απαιτείται

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πληρωμή των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων από τον συναλλασσόμενο, εφόσον απαιτείται από το τελωνειακό καθεστώς που υπάγονται τα εμπορεύματα (θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία).

       Σημειώσεις Η πληρωμή πραγματοποιείται είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

       Όχι Όχι


      • 15 Ενημέρωση των λογιστικών καταχωρήσεων της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο διαχειριστής της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης ενημερώνει κατάλληλα τις λογιστικές εγγραφές με πληροφορίες για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο επόμενο καθεστώς, προκειμένου να εκκαθαριστεί το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.