Εκλογές Αιρετών Εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση365216b4-6afd-4425-8d5b-b7e2af685d5f 353843

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις εκλογές που επαναλαμβάνονται κάθε δύο χρόνια σε πανελλαδικό επίπεδο για την ανάδειξη των αιρετών μελών, που αντιπροσωπεύουν τους εκπαιδευτικούς στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ), στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) , στα Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ) /Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΔΕ) και στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) / Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ),

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

2 έτη

Τελευταία ενημέρωση

27/12/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση συμμετοχής στις εκλογές ως υποψήφιος αιρετός για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης

Σημειώσεις

Οι αιτήσεις των υποψηφίων για τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ) κατατίθενται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης είτε απευθείας, είτε δια μέσω των εκλογικών συνδυασμών που συμμετέχουν στις εκλογές. Για τα Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ/ΑΠΥΣΔΕ) η κατάθεση γίνεται στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και για τα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας/ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ) στο/στη Γενικό/ή Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπ. Παιδείας. Η υποβολή των πινάκων αυτών γίνεται με τη φροντίδα και την ευθύνη των οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Η δικαστική προσφυγή ασκείται κατά των αποτελεσμάτων της διαδικασίας

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εκλογές αιρετών για τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) / Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ), Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ) /Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΔΕ), Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ) / Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ)

      Επίσημος τίτλος

      Εκλογές Αιρετών Αντιπροσώπων των Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας Εκπ/σης και Β/θμιας Εκπ/σης.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Εργασιακές Δικαίωμα του εκλέγεσθαι: Για να θέσει κάποιος υποψηφιότητα ως αιρετός πρέπει να είναι μόνιμος εκπαιδευτικός της Α/θμιας ή Β/θμιας εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι

      • 2 Γεωγραφικές Δικαίωμα του εκλέγεσθαι: Οι υποψήφιοι ως αιρετοί εκπρόσωποι στα περιφερειακά και στα ανώτερα περιφερειακά συμβούλια (ΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ) πρέπει να ανήκουν οργανικά στην περιοχή του αντίστοιχου συμβουλίου

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Δικαίωμα του εκλέγεσθαι: Οι υποψήφιοι ως αιρετοί εκπρόσωποι δεν πρέπει να τελούν σε αυτοδίκαιη κατάσταση αργίας

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Δικαίωμα του εκλέγεσθαι: Δεν μπορούν να είναι σχολικοί σύμβουλοι

       Όχι Όχι

      • 5 Εργασιακές Δικαίωμα του εκλέγειν: Οι εκλέκτορες που εντάσσονται στους εκλογικούς καταλόγους των κατά τόπους Διευθύνσεων Εκπαίδευσης πρέπει κατά το χρόνο διενέργειας των εκλογών να είναι μόνιμοι ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 19, 20-33, 45 1 2003 1 Α

       Περιγραφή Σύνθεση συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής. Οι αιρετοί εκπρόσωποι εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται το πρώτο Σάββατο του μηνός Νοεμβρίου κάθε δεύτερου έτους (άρ. 19, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4728/20, ΦΕΚ 186 Α). Τα άρθρα 34-44 αφορούν την αντίστοιχη εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων μελών ΕΕΠ από τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100001

      • Νόμος 22 4728 2020 186 Α

       Περιγραφή Τρόποι εκλογής των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής. Τροποποιεί το ΠΔ 1/2003 και προβλέπει τη δυνατότητα διεξαγωγής των εκλογών μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας κατόπιν απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία καθορίζονται και οι αναγκαίες λεπτομέρειες ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, κατά παρέκκλιση του π.δ. 1/2003. Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα καθορισμού και ανακαθορισμού των ημερομηνιών διεξαγωγής των διάφορων σταδίων της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των αιρετών μελών των εν λόγω υπηρεσιακών συμβουλίων με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100186

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.350/96/119742/E3 2022 5131 Β

       Περιγραφή Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220205131

      • Υπουργική Απόφαση Φ.350/97/122008/E3 2022 5181 Β

       Περιγραφή Αφορά μόνο στις εκλογές 2022. Καθορισμός τρόπου διεξαγωγής της ψηφοφορίας και επανακαθορισμός των ημερομηνιών διεξαγωγής των διάφορων σταδίων της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) έτους 2022

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220205181

      • Υπουργική Απόφαση Φ.350/101/125719/E3 2022 5306 Β

       Περιγραφή Αφορά μόνο στις εκλογές 2022. Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.350/97/122008/ E3/5-10-2022 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός τρόπου διεξαγωγής της ψηφοφορίας και επανακαθορισμός των ημερομηνιών διεξαγωγής των διάφορων σταδίων της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) έτους 2022» (Β’ 5181)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220205306

      • 1 Έναρξη της διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός


       Σημειώσεις Η διαδικασία συνήθως ξεκινά στις αρχές Σεπτεμβρίου

       Όχι Όχι


      • 2 Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έκδοση σχετικής ΥΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον ο/η Υπουργός Παιδείας αποφασίσει τη διεξαγωγή εκλογών με ηλεκτρονική ψηφοφορία εκδίδει σχετική απόφαση που δημοσιεύεται στο Εθνικό Τυπογραφείο. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στη σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ 5131 Β/2022)

       Ναι Όχι


      • 3 Δια ζώσης διεξαγωγή ψηφοφορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο


       Περιγραφή Εφόσον ο /η Υπουργός Παιδείας δεν εκδώσει απόφαση για ηλεκτρονική ψηφοφορία, η ψηφοφορία πραγματοποιείται δια ζώσης εφαρμόζοντας τα αναφερόμενα στο ΠΔ 1/2003

       Ναι Όχι


      • 4 Επανακαθορισμός των ημερομηνιών διεξαγωγής των διάφορων σταδίων της εκλογικής διαδικασίας       Σημειώσεις Η συγκεκριμένη ΥΑ εκδίδεται εφόσον κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση των ημερομηνιών διεξαγωγής των διαφόρων σταδίων της εκλογικής διαδικασίας που ορίζει το ΠΔ 1/2003 ή η ΚΥΑ (ΦΕΚ 5131/Β/2022) που καθορίζει τη διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας

       Όχι Όχι


      • 5 Προκήρυξη Εκλογών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Προκήρυξη των εκλογών

       Σημειώσεις Μετά την έκδοση των προηγούμενων αποφάσεων που δημοσιεύονται σε ΦΕΚ, η συγκεκριμένη απόφαση έχει τη μορφή εγκυκλίου.

       Όχι Όχι


      • 6 Υποβολή υποψηφιοτήτων αιρετών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους εκπροσώπους των συνδυασμών ή τους μεμονωμένους υποψήφιους στον αρμόδιο διευθυντή ή περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης ή στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά περίπτωση (ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΠΕ/ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ), οι πίνακες των υποψηφίων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εκλογή. Η υποβολή των πινάκων αυτών γίνεται με τη φροντίδα και την ευθύνη των οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών.

       Όχι Όχι


      • 7 Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι αιρετοί εκπρόσωποι στα υπηρεσιακά συμβούλια ανακηρύσσονται, ύστερα από έλεγχο των προϋποθέσεων για την εκλογή τους, με απόφαση: α) Του/της οικείου διευθυντή/ντριας εκπαίδευσης, όταν πρόκειται για υποψήφιους των περιφερειακών συμβουλίων. β) Του/της οικείου περιφερειακού διευθυντή/ντριας εκπαίδευσης, όταν πρόκειται για υποψήφιους των ανωτέρων περιφερειακών συμβουλίων. γ) Του/της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όταν πρόκειται για υποψήφιους των κεντρικών συμβουλίων.

       Σημειώσεις Η ανακήρυξη γίνεται εντός των προθεσμιών που καθορίζει η σχετική προκήρυξη των εκλογών.

       Όχι Όχι


      • 8 Ορισμός εφορευτικών επιτροπών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 9 Κατάρτιση και αποστολή εκλογικών καταλόγων στις εφορευτικές επιτροπές

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης       Όχι Όχι


      • 10 Ηλεκτρονική Ψηφοφορία       Ναι Όχι


      • 11 Προμήθεια από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. των κωδικών πρόσβασης στο «ΖΕΥΣ» των εφορευτικών επιτροπών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 12 Καταχώριση των απαραίτητων στοιχείων για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 13 Αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς τους εκλογείς με οδηγίες για την ψηφοφορία και ενημέρωση για το (URL) της ιστοσελίδας της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 14 Δια ζώσης ψηφοφορία       Ναι Όχι


      • 15 Συγκρότηση νομαρχιακών επιτροπών εκλογών


       Περιγραφή Με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης συγκροτούνται σε κάθε διεύθυνση εκπαίδευσης, τριμελείς νομαρχιακές επιτροπές, μια για την πρωτοβάθμια και μια για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίες αποτελούνται: α) από το/τη διευθυντή/ντρια της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης ή έναν προϊστάμενο γραφείου εκπαίδευσης, β) και δυο εκπαιδευτικούς με βαθμό Α΄, από τους υπηρετούντες σε σχολεία ή υπηρεσίες της διεύθυνσης εκπαίδευσης. 2. Οι νομαρχιακές επιτροπές αυτές έχουν ως αποστολή: α) την εποπτεία της οργάνωσης και της διεξαγωγής των εκλογών, β) τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών από τις εφορευτικές επιτροπές της διεύθυνσης εκπαίδευσης. γ) τη μεταβίβαση των αποτελεσμάτων, την ίδια ημέρα ηλεκτρονικά και την επόμενη ταχυδρομικά, στην οικεία περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης και στις αντίστοιχες διευθύνσεις προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Ναι Όχι


      • 16 Αποστολή εκλογικού υλικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 17 Ενημέρωση των εκλογέων με οδηγίες για την ψηφοφορία και τις ταχυδρομικές διευθύνσεις των εκλογικών κέντρων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Η ενημέρωση γίνεται μέσω των ιστοτόπων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

       Ναι Όχι


      • 18 Διενέργεια εκλογών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Σημειώσεις Οι εκλογές διενεργούνται αυθημερόν με ευθύνη των κατά τόπους ορισμένων Εφορευτικών Επιτροπών

       Όχι Όχι


      • 19 Έκδοση αποτελεσμάτων εκλογών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή


       Περιγραφή Σύνταξη πρακτικών από τις εφορευτικές επιτροπές και αποστολή των αποτελεσμάτων των εκλογών στις αρμόδιες Υπηρεσίες

       Όχι Όχι


      • 20 Ένσταση από τους υποψηφίους κατά του κύρους της εκλογής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Οι υποψήφιοι μπορούν, μέσα σε πέντε ημέρες από την ημέρα της εκλογής, να ασκήσουν ένσταση κατά του κύρους της εκλογής σε ορισμένη περιοχή. Η ένσταση ασκείται: α) Προκειμένου για την εκλογή αιρετών μελών των περιφερειακών και των ανώτερων περιφερειακών συμβουλίων ενώπιον του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης. β) Προκειμένου για την εκλογή αιρετών μελών των κεντρικών συμβουλίων ενώπιον του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι ανωτέρω αρμόδιοι για την εκδίκαση των ενστάσεων, μέσα σε τρεις ημέρες από την ημερομηνία που λήγει η προθεσμία υποβολής τους, ελέγχουν τα πρακτικά και αποφασίζουν για τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν, συντάσσοντας σχετική πράξη την οποία υποβάλλουν στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Όχι Όχι


      • 21 Κύρωση αποτελεσμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που στηρίζεται στις πράξεις των εφορευτικών επιτροπών και στις αποφάσεις με τις οποίες εκδικάστηκαν οι ενστάσεις, κυρώνονται τα αποτελέσματα των εκλογών.

       Όχι Όχι


      • 22 Ορισμός σειράς και διορισμός αιρετών Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας


       Περιγραφή Ο διορισμός των αιρετών μελών γίνεται: α) στα περιφερειακά και ανώτερα περιφερειακά συμβούλια από τον/την οικείο περιφερειακό διευθυντή/ντρια εκπαίδευσης, β) στα κεντρικά συμβούλια από το/τη Γενικό/ή Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Σημειώσεις Εφόσον, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η θητεία των Υπηρεσιακών συμβουλίων ξεκινά την 1η Ιανουαρίου, ο διορισμός των αιρετών μελών τους, ο οποίος είναι απαραίτητος για την συγκρότησή τους, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από αυτή την ημερομηνία.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.