Εκλογές Συγκρότησης Οργάνων Διοίκησης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση907632bf-4cdf-4feb-a59a-60f7df6c67ed 976324

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Προσωπικού & Γεωτεχνικών Μητρώων, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (Γ.Ε.Ω.Τ.Ε.Ε.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη των Οργάνων Διοίκησης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.). Οι εκλογές για την ανάδειξη όλων των οργάνων του Επιμελητηρίου διενεργούνται με μυστική ψηφοφορία κάθε τέσσερα (4) χρόνια, μέσα στο διάστημα από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου, σε όλη την Επικράτεια.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (Γ.Ε.Ω.Τ.Ε.Ε.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Προσωπικού & Γεωτεχνικών Μητρώων

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Εκλογές Συγκρότησης Οργάνων Διοίκησης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Η Δικαστική Προσφυγή ασκείται κατά των αποτελεσμάτων της διαδικασίας.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εκλογές για την ανάδειξη των Οργάνων του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)


      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Κάθε υποψήφιος να είναι τακτικό ή ομότιμο ενεργό μέλος του Επιμελητηρίου.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικονομικές Κάθε υποψήφιος να είναι οικονομικά ενήμερο απέναντι στο Επιμελητήριο μέχρι και το προηγούμενο έτος.

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Για κάθε υποψήφιο να μην έχει επιβληθεί η ποινή της προσωρινής ή οριστικής διαγραφής από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. από τα Πειθαρχικά Όργανα του Επιμελητηρίου.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 18 4691 2020 108 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100108

      • Νόμος 21 2458 1997 15 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1474/1984 (ΦΕΚ 128 Α΄)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100015

      • Προεδρικό Διάταγμα 2 334 1985 117 Α

       Περιγραφή Διαδικασία Εκλογών για την ανάδειξη των Οργάνων Διοίκησης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) και λειτουργία αυτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850100117

      • Νόμος 6 1474 1984 128 Α

       Περιγραφή Τροποποίση του Ιδρυτικού Νόμου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100128

      • 1 Προκήρυξη εκλογών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με απόφασή του, το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προσδιορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ταυτόχρονα σε όλη τη χώρα, καθώς και την ημέρα διεξαγωγής ολικής ή μερικής επαναληπτικής εκλογής, είτε σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, είτε σε περίπτωση ματαίωσης της ψηφοφορίας σε ορισμένα εκλογικά τμήματα για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο.

       Όχι Όχι


      • 2 Δημοσίευση σε εφημερίδες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η προκήρυξη των εκλογών δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και δύο της Θεσσαλονίκης.

       Όχι Όχι


      • 3 Ενημερωτική ανακοίνωση στις Διοικούσες Επιτροπές των Παραρτημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Δ.Σ. εκδίδει και αποστέλλει στις Δ.Ε. των Παραρτημάτων, ταυτόχρονα με την προκήρυξη, ενημερωτική ανακοίνωση για τις εκλογικές διαδικασίες, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών και τις αναγκαίες λεπτομέρειες σχετικά με τη διεξαγωγή των εκλογών.

       Όχι Όχι


      • 4 Υποβολή υποψηφιοτήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ είτε από συνδυασμούς, είτε από μεμονωμένους υποψηφίους με δήλωσή τους στο Δ.Σ.. Προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιοτήτων: 1) να είναι τακτικό ή ομότιμο ενεργό μέλος του Επιμελητηρίου 2) να είναι οικονομικά ενήμερος απέναντι στο Επιμελητήριο μέχρι και το προηγούμενο έτος 3) να μην του έχει επιβληθεί η ποινή της προσωρινής ή οριστικής διαγραφής από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. από τα Πειθαρχικά Όργανα του Επιμελητηρίου

       Όχι Όχι


      • 5 Ανακήρυξη υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ανακήρυξη των υποψηφίων για όλα τα όργανα γίνεται με απόφαση του Δ.Σ., η οποία ανακοινώνεται στα Μ.Μ.Ε. και γνωστοποιείται σ' όλα τα Παραρτήματα. Τα Παραρτήματα αναρτούν την κατάσταση των υποψηφίων στον πίνακα ανακοινώσεων.

       Όχι Όχι


      • 6 Καθορισμός του αριθμού των αντιπροσώπων κατά κλάδο και παράρτημα στη Γενική Συνέλευση και τη Συνέλευση του παραρτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με απόφασή του, το Δ.Σ. καθορίζει τον αριθμό των αντιπροσώπων κατά κλάδο και Παράρτημα στη Γενική Συνέλευση και τη Συνέλευση του Παραρτήματος.

       Όχι Όχι


      • 7 Αποστολή εκλογικού υλικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι υπηρεσίες του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. αποστέλλουν το εκλογικό υλικό στη Διοικούσα Επιτροπή κάθε περιφερειακού Παραρτήματος.

       Όχι Όχι


      • 8 Ορισμός Εφορευτικών Επιτροπών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι πενταμελείς Εφορευτικές Επιτροπές των εκλογικών τμημάτων ορίζονται από τις Διοικούσες Επιτροπές, με κλήρωση μεταξύ των ταμειακά τακτοποιημένων μελών που δεν ανακηρύχθηκαν υποψήφιοι. Με την κλήρωση εκλέγονται και 3 αναπληρωματικά μέλη. Η εκλογή του προέδρου και του γραμματέα της εφορευτικής επιτροπής γίνεται επίσης με κλήρωση μεταξύ των τακτικών μελών της, τα δε αποτελέσματα κοινοποιούνται στο Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

       Όχι Όχι


      • 9 Συγκρότηση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Δ.Σ. συγκροτεί 5μελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή με κλήρωση από τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. του Ν. Θεσσαλονίκης και αναδεικνύονται τρία αναπληρωματικά μέλη με την ίδια κλήρωση. Με κλήρωση μεταξύ των τακτικών μελών αναδεικνύεται ο Πρόεδρος και γραμματέας της Επιτροπής.

       Όχι Όχι


      • 10 Διεξαγωγή εκλογών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ψηφοφορία διεξάγεται στα εκλογικά τμήματα από τις 8.00 το πρωί μέχρι της 18.00 το απόγευμα της ημέρας των εκλογών.

       Όχι Όχι


      • 11 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εκλογών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την περάτωση των εργασιών των Εφορευτικών Επιτροπών και την παράδοση των πρακτικών και του λοιπού εκλογικού υλικού στο Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ο πρόεδρος του Δ.Σ. ανακοινώνει όλα τα εκλογικά αποτελέσματα.

       Όχι Όχι


      • 12 Υποβολή ενστάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επιτρέπεται η υποβολή ένστασης κατά του κύρους των εκλογών από οποιοδήποτε μέλος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που έχει έννομο συμφέρον στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της έδρας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στη Θεσσαλονίκη. Η ένσταση κατατίθεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 267 – 271 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/1999).

       Όχι Όχι


      • 13 Οριστικοποίηση Αποτελεσμάτων Εκλογών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οριστικοποίηση αποτελεσμάτων εκλογών, εφόσον δεν ασκήθηκαν ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.