Εκμίσθωση Δικαιώματος Εκμετάλλευσης Περιπτέρου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση558b4c53-4b62-45b3-9f4e-148e7057f6bf 993626

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου μεταξύ του δικαιούχου και του μισθωτή υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

10 έτη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Εκμίσθωση Δικαιώματος Εκμετάλλευσης Περιπτέρου.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εκμίσθωση Δικαιώματος Εκμετάλλευσης Περιπτέρου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Αναπηρίας Η εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις (αναπηρία ή ασθένεια του δικαιούχου, κ.λπ.).

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικές Η εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου επιτρέπεται σε περίπτωση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.

       Ναι Ναι

      • 1 Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας για τους ανάπηρους. Πιστοποιητικό αναπηρίας

       Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας για τους ανάπηρους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1458

      • 2 Απόφαση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος. Αποδεικτικό συνταξιοδότησης

       Απόφαση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2435

      • Νόμος 76 4257 2014 93 Α

       Περιγραφή Αντικατάσταση υποπαραγράφου ΣΤ2 άρθρου πρώτου ν.4093/2012 "Ρυθμίσεις για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης των κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ αυτών έναντι ανταλλάγματος".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100093

      • Νόμος 75-83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νομοθετικό Διάταγμα 21 1044 1971 245 Α

       Περιγραφή (Εκμετάλλευσις) Εκμετάλλευση περιπτέρου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19710100245

      • Νόμος 27 4325 2015 47 Α

       Περιγραφή Χρονική διάρκεια μισθώσεων περιπτέρων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100047

      • 1 Κατάθεση συμφωνητικού μίσθωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αντίγραφο μισθωτηρίου μεταξύ του δικαιούχου εκμετάλλευσης περιπτέρου και του μισθωτή κατατίθεται εντός τριάντα (30) ημερών στο δήμο, προκειμένου να εκδοθεί σχετική διαπιστωτική πράξη.

       Σημειώσεις Πρότυπο συμφωνητικού μίσθωσης δύναται να παρέχεται από τον δήμο.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία εξετάζει εάν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου.

       Όχι Όχι


      • 3 Εισήγηση αρμόδιας υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τον έλεγχο, η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται στο δήμαρχο την έκδοση διαπιστωτικής πράξης για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαπιστωτική πράξη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο δήμαρχος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

       Σημειώσεις Ανάρτηση της απόφασης στο Πρόγραμμα Διαύγεια και κοινοποίησή της στους αντισυμβαλλόμενους.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.