Εκπαίδευση Οδηγών αστυνομικού προσωπικού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση682ed66f-4d98-4c91-aba5-e2a77776c3bd 356014

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εκπαίδευση Οδηγών αστυνομικού προσωπικού, με σκοπό α. τη θεωρητική κατάρτιση του υποψηφίου, όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων τύπων κινητήρων, μηχανισμών και οργάνων των οχημάτων, β. τη δυνατότητα διαπίστωσης, ανεύρεσης και διόρθωσης ελαφρών βλαβών, γ. τη γνώση των κανόνων του Κώδικά Οδικής Κυκλοφορίας, δ. την πρακτική εξάσκηση υποψηφίου στην οδήγηση, τον χειρισμό και τη συντήρηση οχημάτων και ε. τη χρήση ζώνης ασφαλείας, τη χρήση καθρεπτών, την οδική συμπεριφορά για την αύξηση γενικά της αντίληψης και ασφάλειας του οδηγού, των επιβαινόντων και περιμετρικά της κίνησης στους δρόμους καθώς και για την ασφάλεια των άλλων οδηγών και πεζών. Απευθύνεται στο αστυνομικό προσωπικό, συνοριακούς φύλακες και ειδικούς φρουρούς, που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο χρόνος υλοποίησης της εκπαίδευσης είναι 20 εργάσιμες ημέρες, με ημερολόγιο πρόγραμμα από 08:00 έως 14:00 και αφορά εκπαίδευση για την απόκτηση Κατηγορίας Α, ,Β, Γ, Δ και Ε. Για την εκπαίδευση χειριστών ειδικών υπηρεσιακών μηχανημάτων και οχημάτων, ο χρόνος υλοποίησης είναι 10 ημέρες τουλάχιστον.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση με τα πλήρη στοιχεία τους, η οποία εγκρίνεται από τον Διοικητή της Υπηρεσίας τους.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εκπαίδευση Οδηγών προσωπικού της ελληνικής αστυνομίας

      Επίσημος τίτλος

      Εκπαίδευση Οδηγών αστυνομικού προσωπικού


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Υγειονομικές Ο κάθε υποψήφιος προς εκπαίδευση οδηγός θα πρέπει να πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις υγείας, που ορίζονται από τις διατάξεις του π.δ. 51/2012 για την «άδεια οδήγησης» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως αυτές τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο υποψήφιος προς εκπαίδευση οδηγός θα πρέπει να μην έχει τιμωρηθεί με ανώτερη πειθαρχική ποινή, ούτε να εκκρεμεί σε βάρος του πειθαρχική δίωξη για παραπτώματα που επισύρουν τέτοια ποινή, να μην επιδεικνύει καθ έξιν αντιπειθαρχική διαγωγή και να μην του έχει επιβληθεί κατώτερη πειθαρχική ποινή περί χρήσης υπηρεσιακών οχημάτων περισσότερες από δύο (2) φορές σε διάστημα τριών (3) ετών.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Για κατηγορίες οχημάτων άνω των 3.500 κιλών, καθώς και ειδικών υπηρεσιακών μηχανημάτων και οχημάτων, να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης Β κατηγορίας, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών.

       Όχι Όχι

      • 1 Πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία με στολή, στην οποία εμφαίνονται ευκρινώς τα προβλεπόμενα διακριτικά βαθμού, χωρίς πηλίκιο, τύπου υπηρεσιακής ταυτότητας. Φωτογραφία

       Πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία με στολή, στην οποία εμφαίνονται ευκρινώς τα προβλεπόμενα διακριτικά βαθμού, χωρίς πηλίκιο, τύπου υπηρεσιακής ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 2 Ιατρικές Γνωματεύσεις, όπως ορίζονται από τις διατάξεις του π.δ. 51/2012. Αυτές χορηγούνται από τους Ιατρούς του Σώματος και σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης, δύναται να προσκομισθεί ιατρική Γνωμάτευση κατά σειρά προτεραιότητας από Ιατρούς των Ενόπλων Δυνάμεων, των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας, Ιατρούς του Δημοσίου και Ιδιώτες Ιατρούς. Πιστοποιητικό υγείας

       Ιατρικές Γνωματεύσεις, όπως ορίζονται από τις διατάξεις του π.δ. 51/2012. Αυτές χορηγούνται από τους Ιατρούς του Σώματος και σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης, δύναται να προσκομισθεί ιατρική Γνωμάτευση κατά σειρά προτεραιότητας από Ιατρούς των Ενόπλων Δυνάμεων, των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας, Ιατρούς του Δημοσίου και Ιδιώτες Ιατρούς.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 3 Κατάθεση φωτοαντίγραφου της άδειας οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εφόσον υφίσταται, ενώ οταν πρόκειται για επέκταση της ήδη υπάρχουσας υπηρεσιακής άδειας σε επόμενη κατηγορία ή την καταχώρηση της εκπαίδευσης στον χειρισμό ειδικών υπηρεσιακών μηχανημάτων και οχημάτων, απαιτείται επιπλέον και η κατάθεση της υφιστάμενης υπηρεσιακής άδειας οδήγησης. Άδεια

       Κατάθεση φωτοαντίγραφου της άδειας οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εφόσον υφίσταται, ενώ οταν πρόκειται για επέκταση της ήδη υπάρχουσας υπηρεσιακής άδειας σε επόμενη κατηγορία ή την καταχώρηση της εκπαίδευσης στον χειρισμό ειδικών υπηρεσιακών μηχανημάτων και οχημάτων, απαιτείται επιπλέον και η κατάθεση της υφιστάμενης υπηρεσιακής άδειας οδήγησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • Προεδρικό Διάταγμα 23 178 2014 281 Α

       Περιγραφή Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας/Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100281

      • Προεδρικό Διάταγμα 25 2021 64 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης και επέκτασης αδειών οδήγησης και χειριστή υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100064

      • 1 Συγκέντρωση αιτήσεων υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατόπιν σχετικού έγγραφου της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, όλες οι Διευθύνσεις αποστέλλουν τον αριθμό στελεχών τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά: α) αίτηση – πρόταση καταλληλότητας, β) ιατρικές γνωματεύσεις γ) πολιτική άδεια οδήγησης (εφόσον υπάρχει) και δ) φωτογραφία, σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 15 ημερών, προ της έναρξης της εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι


      • 2 Οργάνωση θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διεξάγεται πλήρης θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, διάρκειας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών.

       Όχι Όχι


      • 3 Διεξαγωγή γραπτής και πρακτικής εξέτασης


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Την τελευταία ημέρα της εκπαιδευτικής περιόδου, διενεργείται γραπτή εξέταση του υποψηφίου ανά κατηγορία α)κώδικα οδικής κυκλοφορίας και β) μηχανολογία και στη συνέχεια πρακτική εξέταση, τόσο εντός χώρου εκπαιδεύσεως όσο και οδήγηση εντός πόλεως.

       Όχι Όχι


      • 4 Επεξεργασία και Ανακοίνωση αποτελεσμάτων γραπτής και πρακτικής εξέτασης από αρμόδια Επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΕΑ).


       Περιγραφή Η αρμόδια Επιτροπή επεξεργάζεται αυθημερόν τα αποτελέσματα (πρακτικής-θεωρητικής εξέτασης) και τα ανακοινώνει στους υποψηφίους εκπαιδευόμενους οδηγού.

       Όχι Όχι


      • 5 Απόδοση άδειας οδήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Η Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΕΑ) αποστέλλει συγκεντρωτικά τους επιτυχόντες οδηγούς στη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης/ΑΕΑ, προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές υπηρεσιακές άδειας οδήγησης, οι οποίες αποστέλλονται στις Υπηρεσίες των επιτυχόντων, εντός σύντομου χρονικού διαστήματος.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.