Εκπαίδευση Ομάδων Πυροπροστασίας από το Πυροσβεστικό Σώμα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6ce50e71-2cab-47aa-9015-ae2aa0f77d28 318186

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Κυμαινόμενο

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εκπαίδευση ομάδων πυροπροστασίας, βάσει της Πυροσβεστικής Διάταξης 14/2014.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Στόχος είναι η προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και των ικανοτήτων των εκπαιδευομένων, η εφαρμογή της γνώσης και των νέων τεχνολογιών πυροπροστασίας, καθώς και η εφαρμογή προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας. Επίσης, η απόκτηση όλων εκείνων των γνώσεων που θα οδηγήσουν στην αποτελεσματική διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που αφορούν πυρκαγιά μέσω της εφαρμογής των απαιτούμενων κανόνων ασφαλείας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρακτική εξάσκηση των ειδικότερων καθηκόντων που απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις για τις Ομάδες Πυροπροστασίας.

Αναφορικά με τις Ενδεικτικές Εκπαιδευτικές Ενότητες του προγράμματος αυτού, αυτές είναι: Εκδήλωση, εξέλιξη και απομόνωση πυρκαγιάς. Αιτίες πυρκαγιών.

Κατηγορίες πυρκαγιών. Τρόποι και μέσα κατάσβεσης πυρκαγιών. Πυροσβεστήρες και χρήση τους. Προσβολή της πυρκαγιάς με κατάλληλα κατασβεστικά υλικά και μέσα, χρήση αυτών. Yδροστόμια, συσκευές, εργαλεία κ.λπ. Εκρήξεις. Προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της επιχείρησης εγκατάστασης. Μέσα ατομικής προστασίας. Κατάσβεση ελεγχόμενης πυρκαγιάς, σε χρόνο εκτός της αντιπυρικής περιόδου, σε κατάλληλο υπαίθριο χώρο με ταυτόχρονη λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας και εφόσον οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες παρέχουν σχετική ασφάλεια. Έγκαιρη και επαρκής ενεργοποίηση συναγερμού και κινητοποίηση Ομάδας Πυροπροστασίας. Έκτακτοι συναγερμοί και εκκενώσεις για τη δοκιμασία του επιπέδου διατήρησης της ετοιμότητας του προσωπικού της επιχείρησης – εγκατάστασης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτημα συμμετοχής εργαζομένων της εταιρείας/ του φορέα μας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μελών ομάδων πυροπροστασίας σύμφωνα με την Π.Δ. 14/2014.

Σημειώσεις

Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση aps.diek@psnet.gr. Στο αίτημα αυτό χρειάζεται να επισυνάπτεται ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων εκπαιδευομένων ατόμων, καθώς και η ιδιότητά τους στην ομάδα τους (Αρχηγός, Υπαρχηγός, Μέλη). Είναι επίσης απαραίτητη η αναφορά του κωδικού του προγράμματος (ΠΕΑ_02__2014_R1_2016), τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου εκπαίδευσης και κάποια προτίμηση ως προς το χρόνο υλοποίησης του προγράμματος.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εκπαίδευση Ομάδων Πυροπροστασίας

      Επίσημος τίτλος

      Εκπαίδευση Ομάδων Πυροπροστασίας (σύμφωνα με την 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη)

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Επαγγελματικές Όλοι οι φορείς - επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις με εξαίρεση εκείνες των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Λιμενικού Σώματος, Ελληνικής Ακτοφυλακής, των διυλιστηρίων, καθώς και των κτιρίων ή τμημάτων τους που χρησιμοποιούνται ως κατοικία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παρέχουν υπηρεσίες, όπως διαμερίσματα πολυκατοικιών αποκλειστικής χρήσης για Α.Μ.Ε.Α. και στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης προσώπων με αναπηρία που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση.

       Όχι Όχι

      • 2 Κτιριακές Επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις, στις οποίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας, την υπόδειξη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, προβλέπεται ή εγκαθίσταται: α. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, ή/και β. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης (καταιονισμού ύδατος με περισσότερες από έξι (6) κεφαλές καταιονητήρων ή/και ολικής κατάκλυσης).

       Όχι Όχι

      • 1 Το τίμημα του Βιβλίου Οργάνωσης και Εκπαίδευσης της Ομάδας Πυροπροστασίας καθορίζεται σε δέκα (10) ευρώ. O ενδιαφερόμενος καταθέτει αρχικά το αντίτιμο των δέκα (10) ευρώ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, στον Ειδικό Λογαριασμό Πόρων Λεσχών Πυροσβεστικού Σώματος 011 040/54613247 (IBAN GR54 0110 0400 0000 0405 4613 247), στο όνομα της επωνυμίας της επιχείρησης ή του εργοδότη αυτής, με τον κωδικό «ΒΟΕ» και ακολούθως, η απόδειξη αποστέλλεται στην Πυροσβεστική Ακαδημία προκειμένου να παραληφθεί το ανωτέρω Βιβλίο σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12 της υπ’ αριθμ. 14/2014 Πυροσβεστικής Διάταξης. 10 €

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 2 Το κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος υπολογίζεται βάσει της υπ’ αριθμ. 50835 (ΦΕΚ 2195/τ.B΄) Κ.Υ.Α. από 2.10.2009 και ειδικότερα αναλόγως του βαθμού πληρότητας των τμημάτων σε αριθμό εκπαιδευομένων, αλλά και της κατηγορίας στην οποία εμπίπτουν, προβλέπονται οι κάτωθι αμοιβές :(ανά εκπαιδευόμενο) Για την εκπαίδευση του προσωπικού του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ΟΤΑ, των μεικτών και ιδιωτικών επιχειρήσεων της χώρας, καθώς και των αξιωματικών και λοιπού προσωπικού Πυροσβεστικών Υπηρεσιών άλλων χωρών, στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας: α) Τμήματα έως 15 ατόμων: 15,00 € ανά ώρα για κάθε εκπαιδευόμενο. β) Τμήματα 16-20 ατόμων: 12,00 € ανά ώρα για κάθε εκπαιδευόμενο. γ) Τμήματα 21 ατόμων και άνω: 10,00 € ανά ώρα για κάθε εκπαιδευόμενο. Αξιωματικοί Πυροσβεστικών Υπηρεσιών άλλων χωρών των οποίων η εκπαίδευση προβλέπεται από διακρατική ή άλλη συμφωνία, δεν θα καταβάλουν σχετική αποζημίωση. Οι εθελοντές πυροσβέστες και τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων, εγγεγραμμένων στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας απαλλάσσονται από την καταβολή αποζημίωσης για τις υποχρεωτικές από το νόμο εκπαιδεύσεις. Το συνολικό απαιτούμενο ποσό πρέπει να καταβληθεί από την εταιρεία στον Α.Λ.Ε. 1420989001 «Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών του Δημοσίου», με την υποχρέωση στο διπλότυπο το οποίο θα προσκομίσει στην Πυροσβεστική Ακαδημία, να αναγράφεται ως αιτιολογία «Εκπαίδευση στην Πυροσβεστική Ακαδημία του Π.Σ». 180 € - 270 €

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Ιατρική Βεβαίωση Πιστοποιητικό υγείας

       Ιατρική Βεβαίωση

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Στους υποψηφίους εκπαιδευομένους ζητείται πρόσφατη ιατρική βεβαίωση υγείας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 50835 2009 2195 Β

       Περιγραφή «Καθορισμός ύψους αποζημίωσης, υπέρ του Δημοσίου, για εκπαίδευση που παρέχεται στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και της διαδικασίας είσπραξης αυτής»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090202195

      • Απόφαση 59155 2022

       Περιγραφή «Καθορισμός τιμήματος Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας»

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%969%CE%A846%CE%9D%CE%A0%CE%99%CE%98-%CE%9C%CE%9F1?inline=true

       ΑΔΑ ΨΖ9Ψ46ΝΠΙΘ-ΜΟ1

      • Άλλο 14 2014 2434 Β

       Περιγραφή Πυροσβεστική Διάταξη 14/2014

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140202434

      • Νόμος 64, 69 4249 2014 73 Α

       Περιγραφή «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100073

      • Νόμος 39, 75, 181 4662 2020 27 Α

       Περιγραφή «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100027

      • Απόφαση 33107 Φ. 401.11 2013 1431 Β

       Περιγραφή Απόφαση Προϊστάμενου Επιτελείου Α.Π.Σ, «Εφαρμογή Συστήματος Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης, Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης, στο πλαίσιο της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας του Π.Σ».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201431

       ΑΔΑ ΒΕΖΔΙ-Ο78

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αιτήματος του ενδιαφερόμενου φορέα προς εκπαίδευση του προσωπικού του

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Μετά την υποβολή του αιτήματος της εταιρείας/επιχείρησης/οργανισμού προς παροχή εκπαίδευσης από το Πυροσβεστικό Σώμα, γίνεται έγκριση αυτού από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Εν συνεχεία, αποστέλλεται η σχετική Διαταγή έγκρισης παροχής εκπαίδευσης στην Πυροσβεστική Ακαδημία για περαιτέρω ενέργειες, καθώς και στον αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • 2 Έγκριση αιτήματος του ενδιαφερόμενου φορέα προς εκπαίδευση του προσωπικού του

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Προγραμματισμός της εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η Πυροσβεστική Ακαδημία προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τον προγραμματισμό υλοποίησης της εκπαίδευσης του προσωπικού του ενδιαφερόμενου φορέα, καθώς και στη ρύθμιση λοιπών λεπτομερειών, σε απευθείας συνεννόηση με το φορέα.

       Σημειώσεις Η Πυροσβεστική Ακαδημία αποτελεί το συναρμόδιο φορέα.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος για την καταβολή του απαιτούμενου ποσού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται έλεγχος από την Πυροσβεστική Ακαδημία ως προς την αποπληρωμή του οφειλόμενου ποσού από τον ενδιαφερόμενο φορέα.

       Σημειώσεις Η Πυροσβεστική Ακαδημία αποτελεί το συναρμόδιο φορέα.

       Όχι Όχι


      • 5 Παροχή εκπαίδευσης από την Πυροσβεστική Ακαδημία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης είναι 18 ώρες και αυτή υλοποιείται εντός 3 ημερών.

       Σημειώσεις Η Πυροσβεστική Ακαδημία αποτελεί το συναρμόδιο φορέα.

       Όχι Όχι


      • 6 Γραπτή και Πρακτική Δοκιμασία Αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Γίνεται αξιολόγηση των εκπαιδευομένων πάνω στην παρεχόμενη εκπαίδευση.

       Σημειώσεις Η Πυροσβεστική Ακαδημία αποτελεί το συναρμόδιο φορέα.

       Όχι Όχι


      • 7 Επιτυχία στη διαδικασία αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Ναι Όχι


      • 8 Αποτυχία στη διαδικασία αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Ναι Όχι


      • 9 Βεβαίωση Πιστοποίησης Εκπαιδευομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Ναι Ναι


      • 10 Βεβαίωση Παρακολούθησης Εκπαιδευομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.