Εκπαίδευση Υπαλλήλων Άλλων Υπουργείων και Κρατικών Υπηρεσιών για Θέματα Αρμοδιότητας Υπουργείου Εξωτερικών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση15280039-7c54-4f43-a4bc-84cf65657ffc 259672

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διπλωματική Ακαδημία, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επιμόρφωση - κατάρτιση υπαλλήλων άλλων Υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών στην Ελλάδα σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών. Απευθύνεται σε δημοσίους υπαλλήλους και σε δημόσιους φορείς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διπλωματική Ακαδημία

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Εκπαίδευση Υπαλλήλων Άλλων Υπουργείων και Κρατικών Υπηρεσιών για Θέματα Αρμοδιότητας Υπουργείου Εξωτερικών.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών για υπαλλήλους άλλων υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Εργασιακές Οι συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι, οι οποίοι επιλέγονται από τις Υπηρεσίες τους για να εκπαιδευτούν σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών.

       Όχι Όχι

      • 1 Έγγραφο του δημόσιου φορέα που αιτείται το σεμινάριο Υπηρεσιακό έγγραφο

       Έγγραφο του δημόσιου φορέα που αιτείται το σεμινάριο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • Νόμος 44-49 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ του Νόμου : "Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • 1 Υποβολή εγγράφου από το Υπουργείο ή την κρατική υπηρεσία με αίτημα τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για υπαλλήλους τους


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα ενδιαφερόμενα Υπουργεία ή κρατικές υπηρεσίες αποστέλλουν στη Διπλωματική Ακαδημία υπηρεσιακό έγγραφο με το οποίο αιτούνται την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για υπαλλήλους τους.

       Όχι Όχι


      • 2 Σχεδιασμός των σεμιναρίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά από το αίτημα που υποβάλλεται από άλλα Υπουργεία και Κρατικές Υπηρεσίες, η Διπλωματική Ακαδημία, σε συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς εντός κι εκτός ΥΠΕΞ σχεδιάζει τα σεμινάρια σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής, το περιεχόμενο, τον ορισμό ομιλητών και την κατάρτιση του προγράμματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Καθορισμός ομιλητών του εκπαιδευτικού προγράμματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημερώνονται οι εμπλεκόμενοι φορείς σχετικά με το καταρτισθέν πρόγραμμα, προκειμένου να γνωστοποιήσουν τους χειριστές επί συγκεκριμένης θεματολογίας, οι οποίοι θα μετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

       Όχι Όχι


      • 4 Πραγματοποίηση των σεμιναρίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση Βεβαίωσης Παρακολούθησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εάν ζητηθούν, εκδίδονται και αποστέλλονται συλλογικά, στα άλλα Υπουργεία ή Κρατικές Υπηρεσίες, οι βεβαιώσεις παρακολούθησης εκπαίδευσης των υπαλλήλων τους.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.