Εκπαίδευση αστυνομικού προσωπικού

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3b3355f9-5ac5-4ea5-a099-acf6834f7986 439182

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  6
  Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην εκπαίδευση αστυνομικού προσωπικού και αποσκοπεί στη μέριμνα για την έκδοση προκηρύξεων των εισιτηρίων και προαγωγικών εξετάσεων των Αστυνομικών στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και καθοδήγηση των υπηρεσιών στη διενέργεια αυτών. Απευθύνεται στο αστυνομικό προσωπικό, που πληροί τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Αφορά στην έκδοση προκηρύξεων, όπως εισαγωγή Ανθυπαστυνόμων γενικών καθηκόντων στο τμήμα επαγγελματικής μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, προαγωγή Αστυφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων και Αρχιφυλάκων με οργανική θέση Αστυφύλακα στον βαθμό του Αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων και καθ’ υπέρβαση εισαγωγή έως δέκα (10) Αστυνομικών γενικών καθηκόντων πτυχιούχων Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Άλλο

     Xρήσεις

     Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Εκπαίδευση αστυνομικού προσωπικού


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αυτεπάγγελτη


        Τύπος

        Εσωστρεφής

        ,


       • 1 Εργασιακές Ο/Η αιτών/ούσα ανήκει στο αστυνομικό προσωπικό.

        Όχι Όχι

       • 2 Ηλικιακές Ο/Η αιτών/ούσα δεν έχει υπερβεί το έτος ηλικίας που ορίζεται από την προκήρυξη.

        Όχι Όχι

       • 3 Εργασιακές Ο/Η αιτών/ούσα έχει τα προβλεπόμενα έτη πραγματικής υπηρεσίας, σε όποια προκήρυξη κρίνεται αναγκαίο.

        Όχι Όχι

       • Προεδρικό Διάταγμα 82 2006 86 Α

        Περιγραφή Προϋ ποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόμενα μαθήματα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFGQ40gSLPFOXdtvSoClrL879lgF jwvvXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijBqHKR74IwF-2WMQJm15J5lQn3gTnEaTkK-Y6vDBdQqD

       • Προεδρικό Διάταγμα 4 1995 1 Α

        Περιγραφή Εισαγωγή στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/pdfimageSummaryviewer.html?args=sppFfdN7IQP5 cc--m0e1 FG3G1iQCVO1jEukaEVr1G8rzSZFxgk-Uqw7xtxUaIakAYi3ORfmarLqu6xRya9M-0iX0sZ2QXndQjGzH3jYJ1aCqknuAZTk-kwl-tXkc5uUOJ5KQmptl-Bf2-TDmZTzWCPglnZUZ--xRyCA-oqpqI.

       • Νόμος 3686 2008 158 Α

        Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHtyK1ZYNhP8HdtvSoClrL84yO 9F7QSVt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXH dozJoyJ8I6YqEtTOouc2lIStbKd92NILOOrneFBg

       • Υπουργική Απόφαση 6500/1/6-ιγ' 1995 607 Β

        Περιγραφή Κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEqaJsMsZeph3dtvSoClrL8dyMWKicnj0B5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudZefNhS1SKRKZqamMoDzOhZMf QHJRgJF4eYVmXf3iW

       • Προεδρικό Διάταγμα 352 1995 187 Α

        Περιγραφή Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEqaJsMsZeph3dtvSoClrL8HrWp6VkYB5x5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSek-OPNzv-Hk6yCOxL0C1d7OV2Fxt8vr75jdYHMC-IN

       • Προεδρικό Διάταγμα 319 1995 174 Α

        Περιγραφή Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEqaJsMsZeph3dtvSoClrL82cXdM4ldZWd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaNw4opipzgrcC3ddxgBtaIxOr8vgzLJYmi1TAokCA78

       • Προεδρικό Διάταγμα 190 1996 153 Α

        Περιγραφή Οργανισμός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας και συναφή θέματα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGW8w3YEhDyt3dtvSoClrL8LNomXabbWrx5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSUuT3bdQuGcmrAKLMPJojAONV2omg-bGwuKFYaciHeh

       • Νόμος 2226 1994 122 Α

        Περιγραφή Ε ισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG2VoOPmnoFKHdtvSoClrL87iJx0JCjFxp5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWvOk1ENt MCGuGH2q-Ll2GtHIdTetXW65 h5RDNffLi

       • 1 Έκδοση προκήρυξης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Έκδοση της προκήρυξης από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων/ Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Ανάρτηση της προκήρυξης στο διαδίκτυο και δημοσίευση σε όλες τις Υπηρεσίες.

        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο/Η ενδιαφερόμενος/ενδιαφερόμενη υποβάλλει αίτηση στην Υπηρεσία του/της, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην προκήρυξη.

        Όχι Όχι


       • 3 Έλεγχος της αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Η Υπηρεσία του/της ενδιαφερόμενου/ενδιαφερόμενης παραλαμβάνει την αίτησή του/της, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ελέγχει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις ικανότητας.

        Όχι Όχι


       • 4 Σύνταξη πρότασης ικανότητας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Υπηρεσία του/ της ενδιαφερόμενου/ενδιαφερόμενης συντάσσει την πρόταση ικανότητας, αξιολογώντας αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία και η προκήρυξη.

        Όχι Όχι


       • 5 Υποβολή προτεινόμενων ικανών και μη ικανών υποψηφίων ιεραρχικά στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων/ Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Διεύθυνση όπου ανήκει η Υπηρεσία του/της ενδιαφερόμενου/ ενδιαφερόμενης υποβάλλει τους πίνακες με τους προτεινόμενους ικανούς και μη ικανούς υποψηφίους και τυχόν λοιπά δικαιολογητικά.

        Όχι Όχι


       • 6 Κύρωση πινάκων ικανών και μη ικανών από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων/Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων/ Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας κυρώνει Πίνακα μη ικανών και Πίνακα ικανών υποψηφίων

        Όχι Όχι


       • 7 Πίνακας μη ικανών υποψηφίων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Οι υποψήφιοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία και η προκήρυξη. Ενημέρωση του ενδιαφερόμενου.

        Ναι Ναι


       • 8 Πίνακας ικανών υποψηφίων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ενημέρωση υποψηφίων- Κύρωση πινάκων σε όλες τις Υπηρεσίες ώστε να ελέγξουν τα στοιχεία των υποψηφίων τους προκειμένου να ενημερώσουν για τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

        Ναι Όχι


       • 9 Διενέργεια εξετάσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 10 Έκδοση αποτελεσμάτων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Καταχώρηση βαθμολογιών και έκδοση αποτελεσμάτων.

        Ναι Όχι


       • 11 Ενημέρωση του/ της ενδιαφερόμενου/ενδιαφερόμενης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.