Εκπρόθεσμη συμπλήρωση-υποβολή Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) στρατευσίμων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf302e693-d46e-4d49-a9fb-38f7d5af7727 821887

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Προξενεία, Στρατολογικές υπηρεσίες, ΚΕΠ, ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εκπρόθεσμη συμπλήρωση και υποβολή Δελτίου Απογραφής στρατευσίμου, δηλαδή και μετά πρώτο τρίμηνο του έτους κατά το οποίο διανύει το δέκατο ένατο έτος της ηλικίας του/συμπληρώνει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και έως την ημερομηνία που υποχρεούται σε κατάταξη λόγω της αρχικής πρόσκλησης της κλάσης του.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Επιβάλλεται πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση ενός μηνός, σε όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμα το δελτίο απογραφής, δύο μηνών, σε όσους δεν υποβάλλουν δελτίο απογραφής και τριών μηνών, όσους αναγράφουν στο δελτίο απογραφής ανακριβή στοιχεία ή καταθέτουν ανακριβή δικαιολογητικά.


Η επιβολή της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.2α του ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α/2005), γίνεται από την αρμόδια ΣΥ κι ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος με σχετικό έγγραφο της ΣΥ, που αποστέλλεται στη δηλωθείσα διεύθυνση διαμονής του. Η ανωτέρω πρόσθετη υποχρέωση μπορεί να αρθεί, αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων του άρθρου 70 του ν.3421/2005, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 18 του ν.4609/19 (ΦΕΚ 67 Α/03-05-2019, (σχετιζόμενη διαδικασία - 870514 Άρση πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης) ή να εξαγορασθεί (σχετιζόμενη διαδικασία - 874744 Εξαγορά πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ίδιου νόμου, όπως ισχύει, οποτεδήποτε πριν από την εκπλήρωσή της.


Αποδεικτικό κατάθεσης δεν εκδίδεται από τις ΣΥ και τα ΚΕΠ. Ο στρατεύσιμος μπορεί να το εκτυπώνει μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (https://www.gov.gr/ipiresies/strateuse/apographe) με χρήση κωδικών taxisnet .

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την εκπρόθεσμη κατάθεση Δελτίου Απογραφής

Σημειώσεις

Η υποβολή του αιτήματος δύναται να γίνει ψηφιακά, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλη της δημόσιας διοίκησης gov.gr με τη χρήση κωδικών taxisnet. Επίσης, μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω προξενικής αρχής ή μέσω email ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εκπρόθεσμη συμπλήρωση-υποβολή Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) στρατευσίμων

      Επίσημος τίτλος

      Εκπρόθεσμη συμπλήρωση-υποβολή Δελτίου Απογραφής (ΔΑ)


      Μητρώα που τηρούνται

      Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ- ΣΕΔ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Να μην έχει πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμα η διαδικασία απογραφής, (δηλαδή να έχει παρέλθει το πρώτο τρίμηνο του έτους, κατά το οποίο οι στρατεύσιμοι διανύουν το δέκατο ένατο έτος της ηλικίας τους) και να μην έχει παρέλθει η ημερομηνία αρχικής πρόσκλησης της κλάσης του για κατάταξη (π.χ. ο γεννηθείς το έτος 2005, ανήκει στην κλάση 2026 και απογράφεται εκπρόθεσμα μετά τις 31 Μαρ 2023 και έως την ημερομηνία αρχικής πρόσκλησης της κλάσης του).

       Όχι Όχι

      • 1 Δελτίο ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Δελτίο ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αναγραφή του αριθμού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, του ΑΦΜ, του ΑΜΚΑ και των στοιχείων επικοινωνίας (email, αριθμός κινητού τηλεφώνου) στο Δελτίο Απογραφής είναι υποχρεωτική.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ, ή άλλο επίσημο έγγραφο αναγραφής ΑΦΜ. Βεβαίωση

       Βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ, ή άλλο επίσημο έγγραφο αναγραφής ΑΦΜ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αναγραφή του αριθμού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, του ΑΦΜ, του ΑΜΚΑ και των στοιχείων επικοινωνίας (email, αριθμός κινητού τηλεφώνου) στο Δελτίο Απογραφής είναι υποχρεωτική.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Βεβαίωση ΑΜΚΑ, η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr. Βεβαίωση

       Βεβαίωση ΑΜΚΑ, η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αναγραφή του αριθμού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, του ΑΦΜ, του ΑΜΚΑ και των στοιχείων επικοινωνίας (email, αριθμός κινητού τηλεφώνου) στο Δελτίο Απογραφής είναι υποχρεωτική.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Δελτίο Απογραφής (ΔΑ)

       Δελτίο Απογραφής (ΔΑ)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/strateuse/apographe/katathese-deltiou-apographes-strateusimon

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι

      • Νόμος 10 3421 2005 302 Α

       Περιγραφή Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 10 : Δελτία και δικαιολογητικά απογραφής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ. 429.1/47/354987Σ.2252/09-12-2013 ΚΥΑ Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη 2013 3176 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων καταγραφής, στρατολογικής παρακολούθησης και απογραφής στρατευσίμων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203176

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Άρθρα σελ. 59378-59381 ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/32/42835 2017 4480 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας /Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας/Β Κλάδου/Διεύθυνσης Β4ΓΕΕΘΑ/ΒΚΛ/Β4(ΔΝΣ) και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170204480

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Εκπρόθεσμη κατάθεση Δελτίου Απογραφής ηλεκτρονικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η κατάθεση Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει διαδικτυακά, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης ΕΨΠ - gov.gr ή απευθείας στον σύνδεσμο https://www.stratologia.gr/el/taxis_login_redirect , με τη χρήση κωδικών taxisnet. Εναλλακτικά γίνεται μέσω email, είτε μέσω Προξενικής Αρχής (για τους διαμένοντες στο εξωτερικό), είτε μέσω ΚΕΠ.

       Σημειώσεις Αποδεικτικό κατάθεσης Δελτίου Απογραφής εκδίδεται από την ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσω του πεδίου "Υπηρεσίες-Πληροφορίες"→"Πληροφορίες για την απογραφή μου" (https://www.stratologia.gr/el/enimerwsi_apografis), πληκτρολογώντας το Στρατιωτικό Αριθμό τους ή τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ή τον Αριθμό του Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.

       Ναι Όχι


      • 3 Εκπρόθεσμη κατάθεση Δελτίου Απογραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Εναλλακτικά, είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος με αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου προσώπου στη Στρατολογική Υπηρεσία.

       Σημειώσεις Αποδεικτικό κατάθεσης Δελτίου Απογραφής δεν εκδίδεται από τις Στρατολογικές Υπηρεσίες και τα ΚΕΠ, καθώς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το εκτυπώνουν από την ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσω του πεδίου "Υπηρεσίες-Πληροφορίες"→"Πληροφορίες για την απογραφή μου" (https://www.stratologia.gr/el/enimerwsi_apografis), πληκτρολογώντας το Στρατιωτικό Αριθμό τους ή τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ή τον Αριθμό του Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.

       Ναι Όχι


      • 4 Ενημέρωση Στρατολογικού Μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Καταχωρίζονται στο Στρατολογικό Μητρώο του δηλούντος τα δηλωθέντα στοιχεία, η μεταβολή της εκπρόθεσμης κατάθεσης ΔΑ, καθώς και η μηνιαία πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.