Εκπόνηση Ετήσιας Έκθεσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9d857cf1-457b-47c8-9ac4-46ef1a8b78f9 985714

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εκπόνηση της Ετήσιας Έκθεσης της ΔΟΑ, η οποία υλοποιείται για τον καθορισμό ή την αναθεώρηση στρατηγικής της Υπηρεσίας, με απώτερο σκοπό την αντιμετώπιση οικονομικών εγκλημάτων αρμοδιότητάς της.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Σκοπός της Έκθεσης είναι η παρουσίαση της ετήσιας δραστηριότητας της Δ.Ο.Α. και η καταγραφή των τάσεων στο πεδίο των εγκλημάτων αρμοδιότητάς της, για την αναγνώριση των απειλών, από τις μορφές οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με απώτερο στόχο την αποτελεσματικότερη καταπολέμησή του. Η Δ.Ο.Α. για την εκπλήρωση της αποστολής της, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, συνεργάζεται με τις λοιπές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και με Αρχές και Φορείς, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εκπόνηση Απολογιστικής Έκθεσης

      Επίσημος τίτλος

      Εκπόνηση Ετήσιας Έκθεσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Διαθεσιμότητας Για τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης απαιτείται η συλλογή πληροφοριών, παρουσίαση στατιστικών δεδομένων και εξειδικευμένων υποθέσεων. Επίσης προϋποθέτει την αποτύπωση της οργανωτικής δομή της ΔΟΑ καθώς και την υπαγωγή της σε συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο.

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα (Αρθρο 32 παρ. 3 εδάφ. ε) 178 2014 281 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητα του Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών και Στρατηγικής της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100281

      • 1 Συλλογή Πληροφοριών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Επεξεργασία Πληροφορίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Διαχείριση Πληροφοριών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Εξαγωγή Στατιστικών Δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 5 Εκτύπωση Έκθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 6 Ανάρτηση στο διαδίκτυο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.